Mag een vergoeding worden gevraagd voor de ontwikkelde readers?

dinsdag 16 april 2019 Maaike Stam

Readers worden, al dan niet in opdracht, ontwikkeld door de instelling. Het auteursrecht ligt bij de ontwikkelende partij. Daarmee zijn readers een onderdeel van het reguliere aanbod en om die reden bekostigd vanuit de lumpsum.
De opleiding kan ervoor kiezen de readers in een digitale variant gratis ter beschikking te stellen. Naar keuze kan een student kiezen voor een betaalde ‘analoge’ variant.

Reacties (0)
Geef een reactie