Marktconsultatie ‘Toekomst van de Leermiddelenketen’

 

Een zestal ROC’s (Deltion College, MBO Rijnland, ROC van Amsterdam/Flevoland, Friesland College, Clusius College, Rijn IJssel) heeft het initiatief genomen tot een informatieve marktconsultatie met betrekking tot de toekomst van de leermiddelenketen, deze marktconsultatie is niet ten behoeve van een inkooptraject.

De digitale leermiddelenketen is in beweging. In de afgelopen jaren zijn er belangrijke stappen gezet in het standaardiseren van de bestel en leveringsprocessen. Het gebruik van de ECK standaard ‘Distributie & Toegang’ en de Entree federatie heeft voor scholen veel opgeleverd. Met de komst van de nummervoorziening en de onafhankelijke catalogus ontstaan er op korte termijn nieuwe mogelijkheden die de scholen in het MBO willen gaan benutten.

Een belangrijk uitgangspunt voor de inrichting van de leermiddelenketen is het realiseren van alternatieve bestelroutes voor de (mbo-)student. De achtergrond daarvan is de wens en noodzaak om te voldoen aan de uitgangspunten die in het juridisch kader zijn gesteld (zie Juridisch kader onderwijsbenodigdheden mbo, Kennisnet en saMBO-ICT, oktober 2018).

Deze marktconsultatie is bedoeld voor alle partijen die een rol in de keten kunnen of willen spelen. In elk geval zijn partijen uitgenodigd om schriftelijk te reageren. Dit kan individueel, maar ook als branchevereniging. Indien de reactie hiertoe aanleiding geeft, kunnen partijen ook worden uitgenodigd voor een gesprek en toelichtende presentatie.

 

Documenten:

 

Aanvullende vragen indienen?

Formulier ten behoeve van vragen over de marktconsultatie. (Vragen kunnen t/m 8 maart 2019 worden ingestuurd)

Vragen en antwoorden inzien. (Vragen worden uiterlijk op 15 maart 2019 beantwoord.)

 

Reactie indienen?

Reactie marktconsultatie uploaden.

Reacties op de marktconsultatie kunnen worden ingeleverd tot en met 22 maart 2019. Uiterlijk 29 maart ontvangt u bericht over het vervolg.
LET OP: Heb je of wil je geen googleaccount, mail je reactie naar info@sambo-ict.nl. Geef daarbij ook aan of het akkoord is dat we de reactie via onze website met onze achterban delen, en of er interesse is om eventueel te worden uitgenodigd voor een aanvullend gesprek.

Overige vragen? Neem contact op met info@sambo-ict.nl