Strategische agenda

In het mbo werkt saMBO-ICT dagelijks aan de ontwikkelingen rond digitalisering in het mbo. Daarbij wordt intensief samengewerkt met de MBO Raad, Kennisnet en SURF. Bij deze vier samenwerkende organisaties kwam de behoefte naar voren om een duidelijke richting en visie te ontwikkelen. Deze moet leiden tot een scherpere prioritering waar we mee bezig zijn. Via bijna 20 interviews met stakeholders en een uitgebreid bronnenonderzoek is de basis gelegd voor deze strategische agenda.

Op deze pagina is achtergrondinformatie en de laatste versie van de strategische agenda te vinden.

 

n.b. De huidige versie van de strategische agenda (versie 1.2) (zie bijlage onderaan deze pagina) is nog niet definitief. Medio september wordt de strategische agenda vastgesteld. Suggesties, op- en aanmerkingen op deze voorlopige versie kunnen tot 1 september 2018 worden gemaild aan Jan Bartling.

Loading...

 

 Aan de strategische agenda gerelateerde berichten:

Bijlagen