Strategische agenda digitalisering

In het mbo werkt saMBO-ICT dagelijks aan de ontwikkelingen rond digitalisering in het mbo. Daarbij wordt intensief samengewerkt met de MBO Raad, Kennisnet en SURF. Bij deze vier samenwerkende organisaties kwam de behoefte naar voren om een duidelijke richting en visie te ontwikkelen. Deze moet leiden tot een scherpere prioritering waar we mee bezig zijn. Via bijna 20 interviews met stakeholders en een uitgebreid bronnenonderzoek is de basis gelegd voor deze strategische agenda.

De strategische agenda laat zien wat we willen bereiken in 2022 op het gebied van de inhoud van het onderwijs, het organiseren van flexibel onderwijs en het digitaliseren van het leren. Per thema zijn ambities geformuleerd. Deze agenda is inmiddels door de besturen van saMBO-ICT en de MBO Raad vastgesteld. In de (meer)jarenplannen van Kennisnet en SURF zijn acties terug te vinden die een bijdrage leveren aan de resultaten van de agenda.

Dat is mooi, maar om de ambities te kunnen bereiken, is ook veel werk nodig binnen en tussen de instellingen van het mbo. Het is tenslotte niet de agenda van de vier genoemde organisaties, maar van de sector als geheel. Maar met trots, vertrouwen en lef komen we ver met digitalisering in de komende jaren.

Op deze pagina is zowel de strategische agenda (zie de bijlage onderaan de pagina), als de achtergrondinformatie te vinden.

Voor meer informatie, neem contact op met Jan Bartling.

 

Loading...

 

Aan de strategische agenda gerelateerde berichten:

Programma Gebruikersdag 3 december 2018 20 november, 2018 - Datum: 3 december 2018 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht
Lees nu de strategische agenda digitalisering mbo 2018-2022 15 november, 2018 - Strategische agenda digitalisering mbo 2018-2022 Waarom een strategische agenda digitalisering mbo? Het bestuursakkoord tussen OCW – MBO-Raad 2018-2022 heeft als titel: Trots, vertrouwen en lef. Het is daarmee uitdagend en vol ambitie. Maar ook laat het zien dat we als sector de kracht hebben om het waar te maken. Zonder digitalisering gaat dat niet. De...

Bijlagen