Strategische agenda digitalisering

In het mbo werkt saMBO-ICT dagelijks aan de ontwikkelingen rond digitalisering in het mbo. Daarbij wordt intensief samengewerkt met de MBO Raad, Kennisnet en SURF. Bij deze vier samenwerkende organisaties kwam de behoefte naar voren om een duidelijke richting en visie te ontwikkelen. Deze moet leiden tot een scherpere prioritering waar we mee bezig zijn. Via bijna 20 interviews met stakeholders en een uitgebreid bronnenonderzoek is de basis gelegd voor deze strategische agenda.

De strategische agenda laat zien wat we willen bereiken in 2022 op het gebied van de inhoud van het onderwijs, het organiseren van flexibel onderwijs en het digitaliseren van het leren. Per thema zijn ambities geformuleerd. Deze agenda is inmiddels door de besturen van saMBO-ICT en de MBO Raad vastgesteld. In de (meer)jarenplannen van Kennisnet en SURF zijn acties terug te vinden die een bijdrage leveren aan de resultaten van de agenda.

Dat is mooi, maar om de ambities te kunnen bereiken, is ook veel werk nodig binnen en tussen de instellingen van het mbo. Het is tenslotte niet de agenda van de vier genoemde organisaties, maar van de sector als geheel. Maar met trots, vertrouwen en lef komen we ver met digitalisering in de komende jaren.

Op deze pagina is zowel de strategische agenda (zie de bijlage onderaan de pagina), als de achtergrondinformatie te vinden.

Voor meer informatie, neem contact op met mail.

Loading...

Aan de strategische agenda gerelateerde berichten:

Nieuwsbrief 77 is uit! 17 oktober, 2019 - Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen. In deze nieuwsbrief weer aandacht voor tal van onderwerpen, zoals: 40e en 41e conferentie, MBO ambassadeurs, Kennisdeling O365, Netwerk informatiemanagers, Netwerk IBP, Benchmark IBP, Strategische agenda​ digitalisering, VCA en VVA, DaMBO uit per januari 2020, RIO, BCLD, ICT Monitor, Route 21, Bruggen Bouwen, Afas gebruikersgroep, Edu.nl, Edubadges, Vragen van en aan collega’s....
Nieuwsbrief 76 is uit! 5 september, 2019 - Nieuwsbrief 76 is uit met daarin weer tal van onderwerpen: Inleiding, ​ 40e conferentie, Gebruikersdag 7 oktober, MBO ambassadeurs, Kennisdeling O365, Netwerk IBP, Netwerk Informatiemanagers, Strategische agenda​, VCA en VVA, Afhandelen Aanmelden, RIO, BCLD, ICT Monitor, Route 21, Bruggen Bouwen, Bijeenkomst gebruikersgroep ECK , Implementatie ECK-iD instellingen, Ondersteuning ECK-iD, Oprichting Afas gebruikersgroep?, Vragen van en aan...
Nieuwsbrief 75 is uit! 27 juni, 2019 - Nieuwsbrief 75 is uit met daarin weer tal van onderwerpen: Inleiding, ​40e conferentie, MBO ambassadeurs, Netwerk IBP, BCLD, ICT Monitor, Route 21, Pilots Bruggen Bouwen, Catalogus koppelpunt, Leermiddelenanalysetool, Gepland onderhoud leermiddelenketen, Coöperatie mbo voorzieningen, Centraal Aanmelden, Informatiebijeenkomst AA, RIO mbo en vavo, Vervolgstappen strategische agenda, Digitaal Burgerschap, Pilot datagedreven onderzoek, Vragen van en aan collega’s
Nieuwsbrief 74 is uit! 16 mei, 2019 - Nieuwsbrief 74 is uitgekomen, met daarin weer tal van onderwerpen: 40e conferentie, Gebruikersdag 17 juni, MBO Ambassadeurs naar Drenthe, Kennisdeling Office 365, BI-dag 27 mei – reminder, Netwerk Onderwijslogistiek 6 juni, Informatiesessie ECK iD op 11 juni, Marktconsultatie leermiddelen, Grip op leermiddelen en schoolkosten, Coöperatie mbo voorzieningen, Afhandeling aanmelden Voorziening vroegtijdig aanmelden RIO mbo en...
Onze presentaties CvI conferentie 27 & 28 maart 2019 3 april, 2019 - Vorige week woensdag en donderdag, 27 en 28 maart 2019 hadden saMBO-ICT en Kennisnet voor onze presentaties een eigen skybox tot onze beschikking, waar bezoekers van onze workshops werden getrakteerd op een heerlijke tropische ‘mocktail’. In onze gezellige, multifunctionele ruimte hebben we met kleinere en grotere groepen prima sessies gehad. We hadden vooraf gekozen voor...

Bijlagen