Onderwijsovereenkomst

Binnen het MBO zijn opleidingsdomeinen ingevoerd. De invoering van de mogelijkheid om in te schrijven op domeinen geeft de onderwijsinstellingen de mogelijkheid om bredere onderwijsprogramma’s aan te bieden. Deelnemers die nog niet precies weten voor welke kwalificatie zij willen worden opgeleid kunnen een opleiding starten, zonder dat zij direct een keuze hoeven te maken voor een kwalificatiedossier of kwalificatie. Die keuze maken zij gaandeweg hun opleiding, met als gevolg dat die keuze beter bij de vraag en de mogelijkheden van de deelnemer aansluit, met uiteindelijk een grotere kans op het succesvol afronden van de opleiding. Deze maatregel geeft instellingen de mogelijkheid om het onderwijsaanbod op een andere manier aan te bieden. Hiermee kan een instelling beter inspelen op de opleidingsvraag van die deelnemers die bij inschrijving nog geen keuze voor een opleiding hebben gemaakt. Het streven daarbij is natuurlijk om deelnemers zo snel mogelijk te leiden naar het voor hen meest geschikte kwalificatiedossier en uiteindelijk de meest geschikte kwalificatie. Naast de kwalitatieve voordelen om het onderwijs breder aan te bieden en een betere aansluiting op de onderwijsvraag van bepaalde groepen deelnemers, beoogt deze verandering ook een (administratieve) lastenverlichting voor instellingen te realiseren.

Samen met 13 instellingen, MBO Raad en SBB  heeft saMBO-ICT uitgewerkt op welke manier de inschrijving in de nieuwe situatie zo efficiënt mogelijk kan worden vormgegeven. Op basis van dit document en de afstemming met OCW heeft de MBO Raad een servicedocument Onderwijsovereenkomst opgesteld, waarin voorbeelddocumenten staan voor de onderwijsovereenkomst, bestaande uit algemene voorwaarden en opleidingsblad. Op basis daarvan kunnen de instellingen hun eigen model voor de onderwijsovereenkomst opstellen.

Onderwijsovereenkomst gerelateerde berichten:

Presentaties Gebruikersdag 7 juni 2021 7 juni, 2021 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 7 juni 2021.
Programma gebruikersdag 7 juni 2021 25 mei, 2021 - Datum: 7 juni 2021 10.00 – 12.00 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 15.30 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Microsoft Teams Programma 9.45 Inloop om beeld en geluid te testen 10.00 1. Opening en mededelingen 10.05 2. saMBO-ICT Nieuws 10.15 3. Actualiteiten DUO 10.30 4 Afschaffing Onderwijsovereenkomst (OOK) 11.00 Pauze 11.15 5. CAMBO update 11.25 6. Niet diplomagericht...
Vooraankondiging Gebruikersdag 7 juni 2021 18 mei, 2021 - De laatste gebruikersdag voor de zomervakantie, op 7 juni 2021, organiseren we ook weer via MS Teams. Het ochtendprogramma bestaat uit de gebruikelijke updates van saMBO-ICT, DUO en over CAMBO. Daarnaast zal de presentatie over de Afschaffing van de Onderwijsovereenkomst op het programma staan en vervolgens gaan we op een interactieve wijze allerlei vormen van...
Presentaties Gebruikersdag 12 april 2021 12 april, 2021 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 12 april 2021. Bij het onderwerp VSV-rapportage werd ook de volgende link gedeeld: wetten.nl – Regeling – Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024 – BWBR0043356 (overheid.nl). En bij saMBO-ICT nieuws werd bij MORA nog de volgende link gedeeld: https://route21.wikixl.nl/index.php/Hoofdpagina.
Programma gebruikersdag 12 april 2021 30 maart, 2021 - Datum: 12 april 2021 10.00 – 12.00 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 15.30 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Microsoft Teams Programma 9.45 Inloop om beeld en geluid te testen 10.00 1. Opening en mededelingen 10.05 2. VSV rapportages 10.30 3. Doorlopende leerroute Het Groene Lyceum Terra (hGL) 10.50 4 saMBO-ICT nieuws 11.00 Pauze 11.15 5. CAMBO update...