Onderwijslogistiek

Flexibel onderwijs, maatwerk en een goede bedrijfsvoering vragen om een sterke logistieke organisatie. Onderwijslogistiek heeft te maken met inschrijven op onderwijsactiviteiten en het plannen en roosteren van deze activiteiten. De invulling van het proces is afhankelijk van de manier waarop het onderwijs wordt georganiseerd. Instellingen hebben behoefte aan (nieuwe) systemen die deze processen ondersteunen.

Begin 2010 kwamen zes onderwijsinstellingen bijeen voor het verkennen van een gemeenschappelijke basis rondom dit thema. De betrokken instellingen, ROC De Leijgraaf, ROC Leiden, ROC Mondriaan, Summa CollegeWellantcollege, en Aventus, zagen de meerwaarde van samenwerking in het realiseren van oplossingen voor dit thema. De inhoudelijke basis van deze samenwerking werd gelegd door de onderdelen Onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen én de Onderwijscatalogus uit de Triple A Encyclopedie.

Het doel van de samenwerking tussen de zes instellingen was tweeledig. Enerzijds committeerden zij zich aan het uitwerken van een functioneel ontwerp (FO) van een systeem dat flexibel onderwijs in al zijn vormen kan ondersteunen. Anderzijds constateerden de instellingen dat alleen een systeem niet voldoende is. Daarom hebben zij een programma van eisen (PvE) uitgewerkt voor een organisatie-inrichting die passend is voor het ondersteunen van verschillende vormen van flexibel onderwijs.

Marktontwikkeling onderwijslogistiek

Het vervolg van dit project was erop gericht om vast te stellen of en zo ja in welke mate de op de markt beschikbare ICT-oplossingen het FO (of gedeeltes daarvan) afdekken. Hiervoor zijn pilots ingericht waarbij combinaties van een instelling en een marktpartij samenwerkten om systemen van de marktpartijen te testen. Het Ministerie van OCW heeft subsidie toegekend voor het faciliteren van dit vervolgtraject. Voor het uitvoeren van de pilots is een protocol en beoordelingskader opgesteld om eenheid van uitvoering, uitwisselbaarheid en vergelijkbaarheid van gegevens te borgen. Tijdens de pilots vond volgens de richtlijnen van dit protocol kennisuitwisseling plaats. De resultaten zijn terug te lezen in het rapport Marktontwikkeling Onderwijslogistiek, aan de hand van de structuur van het beoordelingskader.

Beschikbaar materiaal

Al het door de onderwijsinstellingen ontwikkelde materiaal is terug te vinden in de nieuwe online Triple A @ncyclopedie. Hierin zijn de resultaten uit fase 1, 2 en 3 van het project onderwijslogistiek verwerkt en samengevoegd tot een nieuw boek. Je kunt direct door het complete, vernieuwde boek bladeren of de home page van de @ncyclopedie bezoeken. Het beoordelingskader en achtergrond informatie over de voor onderwijslogistiek ontwikkelde flexibiliseringsscenario’s vind je bij de instrumenten.

Onderwijslogistiek gerelateerde berichten:

Nieuwsbrief nummer 63 is uit 11 januari, 2018 - Nieuwsbrief nummer 63 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 37e saMBO-ICT Conferentie, saMBO-ICT gebruikersdagen, Ambassadeursnetwerk mbo, Kennisdeling Office 365, Netwerk informatiemanagement, Netwerkbijeenkomst ibp, Gebruikersgroep ECK, ECK Kickstarter college, Nieuws van MBOpack, Onderwijslogistiek, Masterclass Onderwijslogistiek, Centraal aanmelden, Vroegtijdige aanmelding, Onderzoek KPMG leermiddelen, Strategisch traject, Delen van e-mailadressen, Vacature beleidsadviseur, Nieuws vanuit SURF, Vragen van en aan...
Nieuwsbrief nummer 62 is uit 24 november, 2017 - Nieuwsbrief nummer 62 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 36e saMBO-ICT Conferentie, saMBO-ICT gebruikersdagen, Ambassadeursnetwerk mbo, Kennisdelingsbijeenkomst Office 365, Benchmark ibp in het mbo, Nieuws van MBOpack, Netwerk onderwijslogistiek, Privacy en verwerkersovereenkomsten, RIO, Centraal aanmelden, Vroegtijdige aanmelding, Onderzoek KPMG leermiddelen, Datagestuurd onderwijs, Strategie, SURF Onderwijsdagen, Studiereis BETTshow 2018, Vragen van en aan collega’s Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen? Dan kunt u hem natuurlijk online lezen. Via het formulier op deze pagina kunt u zich...
Nieuwsbrief nummer 61 is uit 13 oktober, 2017 - Nieuwsbrief nummer 61 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 36e saMBO-ICT Conferentie, saMBO-ICT gebruikersdagen, Ambassadeursnetwerk mbo, Kennisdelingsbijeenkomst Office 365, Gebruikersbijeenkomst SBB, Datasturing in het mbo, Netwerk informatiemanagement, Aanpak ibp in het mbo, ibp Awareness Award, Nieuws van MBOpack, RIO, Digitaal ondertekenen, Opleidingen Onderwijslogistiek, Centraal aanmelden, Vroegtijdige aanmelding, Samenwerkingsscholen, ICT monitor 2017, Bruggen Bouwen, SURF Onderwijsdagen, SURF tariefbrief 2018, MBO overleg SURFmarket, Vragen van en aan collega’s Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen? Dan kunt u...
Nieuwsbrief nummer 60 is uit 1 september, 2017 - Nieuwsbrief nummer 60 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 36e saMBO-ICT Conferentie, saMBO-ICT gebruikersdag, Ambassadeursnetwerk mbo, Netwerk informatiemanagement, Regiegroep ibp in het mbo, Benchmark ibp in het mbo 2017, Scholing ibp in het mbo, ibp Awareness Award, Doorontwikkelen BRON, Nieuws van MBOpack, Programma Onderwijslogistiek, Leergang Onderwijslogistiek, Leergang deelnemersadministratie, Marktconsultatie SIS, Vroegtijdige aanmelding, Lerarenregister, Bruggen Bouwen, Nieuws vanuit SURF, Vragen van en aan collega’s Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen? Dan kunt u hem natuurlijk online lezen....
Leergang Onderwijslogistiek 4 juli, 2017 - Onderwijslogistiek is een zoektocht naar de juiste balans tussen studeerbaarheid, doceerbaarheid, organiseerbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs. Tevredenheid van leerlingen hangt hier in grote mate vanaf. Alle geledingen in het onderwijs hebben hier direct mee te maken. Voor hen is door saMBO-ICT deze leergang ontwikkeld. Leergang OL 2017-2018 Onderwijslogistiek staat momenteel midden in de belangstelling....