Onderwijslogistiek

Flexibel onderwijs, maatwerk en een goede bedrijfsvoering vragen om een sterke logistieke organisatie. Onderwijslogistiek heeft te maken met inschrijven op onderwijsactiviteiten en het plannen en roosteren van deze activiteiten. De invulling van het proces is afhankelijk van de manier waarop het onderwijs wordt georganiseerd. Instellingen hebben behoefte aan (nieuwe) systemen die deze processen ondersteunen.

Begin 2010 kwamen zes onderwijsinstellingen bijeen voor het verkennen van een gemeenschappelijke basis rondom dit thema. De betrokken instellingen, ROC De Leijgraaf, ROC Leiden, ROC Mondriaan, Summa CollegeWellantcollege, en Aventus, zagen de meerwaarde van samenwerking in het realiseren van oplossingen voor dit thema. De inhoudelijke basis van deze samenwerking werd gelegd door de onderdelen Onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen én de Onderwijscatalogus uit de Triple A Encyclopedie.

Het doel van de samenwerking tussen de zes instellingen was tweeledig. Enerzijds committeerden zij zich aan het uitwerken van een functioneel ontwerp (FO) van een systeem dat flexibel onderwijs in al zijn vormen kan ondersteunen. Anderzijds constateerden de instellingen dat alleen een systeem niet voldoende is. Daarom hebben zij een programma van eisen (PvE) uitgewerkt voor een organisatie-inrichting die passend is voor het ondersteunen van verschillende vormen van flexibel onderwijs.

Marktontwikkeling onderwijslogistiek

Het vervolg van dit project was erop gericht om vast te stellen of en zo ja in welke mate de op de markt beschikbare ICT-oplossingen het FO (of gedeeltes daarvan) afdekken. Hiervoor zijn pilots ingericht waarbij combinaties van een instelling en een marktpartij samenwerkten om systemen van de marktpartijen te testen. Het Ministerie van OCW heeft subsidie toegekend voor het faciliteren van dit vervolgtraject. Voor het uitvoeren van de pilots is een protocol en beoordelingskader opgesteld om eenheid van uitvoering, uitwisselbaarheid en vergelijkbaarheid van gegevens te borgen. Tijdens de pilots vond volgens de richtlijnen van dit protocol kennisuitwisseling plaats. De resultaten zijn terug te lezen in het rapport Marktontwikkeling Onderwijslogistiek, aan de hand van de structuur van het beoordelingskader.

Beschikbaar materiaal

Al het door de onderwijsinstellingen ontwikkelde materiaal is terug te vinden in de nieuwe online Triple A @ncyclopedie. Hierin zijn de resultaten uit fase 1, 2 en 3 van het project onderwijslogistiek verwerkt en samengevoegd tot een nieuw boek. Je kunt direct door het complete, vernieuwde boek bladeren of de home page van de @ncyclopedie bezoeken. Het beoordelingskader en achtergrond informatie over de voor onderwijslogistiek ontwikkelde flexibiliseringsscenario’s vind je bij de instrumenten.

Onderwijslogistiek gerelateerde berichten:

Terugblik op de CvI Managementconferentie 13 april, 2017 - Van droom naar daad… Tijdens de CvI managementconferentie 2017 was het lastig kiezen uit het programma. De conferentie was niet voor niets volledig uitverkocht. In sessies werd ingegaan op allerlei vragen: hoe kan het mbo inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, hoe kan richting worden gegeven aan verandering en hoe kan het onderwijs zo worden georganiseerd dat...
Nieuwsbrief nummer 57 is uit 31 maart, 2017 - Nieuwsbrief nummer 56 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdagen saMBO-ICT, Gebruikersoverleg SBB, Ambassadeursnetwerk mbo, Kennisdeling Office 365, Netwerk informatiemanagers, ibp in het mbo, MBOpack Benchmarktool, Programma onderwijslogistiek, Vroegtijdige aanmelding, Monitor Keuzedelen, De ict-monitor mbo 2017, Samenwerkingscollege, Verkenning aanbesteding SIS, FSR Archiefdag 2017, Werkgroep Domein Toetsen, World Café Onderwijslogistiek, Het net ophalen bij CvI, Nieuws vanuit SURF, Vragen van en aan collega’s Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen? Dan kunt u...
Leergang onderwijslogistiek – een ontdekkingstocht 23 november, 2016 - Met elkaar zijn we begonnen aan een ontdekkingstocht. Een tocht waarbij we een goede definitie willen neerzetten voor onderwijslogistiek, die door de meerderheid van de mbo’s gebruikt kan worden. Voor nu hebben we alvast een basis geadopteerd. Onderwijslogistiek is een zoektocht naar de juiste balans tussen studeerbaarheid, doceerbaarheid, organiseerbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs. Tevredenheid van...
Eerste bijeenkomst leergang onderwijslogistiek 3 november, 2016 - Onderwijslogistiek is een zoektocht naar de juiste balans tussen studeerbaarheid, doceerbaarheid, organiseerbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs. Tevredenheid van leerlingen hangt hier in grote mate vanaf. Alle geledingen in het onderwijs hebben hier direct mee te maken. Voor hen is door saMBO-ICT de leergang onderwijslogistiek ontwikkeld. Vrijdag 28 oktober vond de eerste bijeenkomst plaats in vergadercentrum Domstad,...
Leergang onderwijslogistiek – inschrijven is nu mogelijk! 28 september, 2016 - Onderwijslogistiek staat momenteel midden in de belangstelling. Het is een belangrijke sleutel om onderwijs kwalitatief goed en betaalbaar te realiseren, zeker naarmate er sprake is van toenemende flexibilisering in het aanbod. Op 28 oktober 2016 start voor de eerste keer de leergang onderwijslogistiek voor MBO-instellingen. Meer informatie en het inschrijvingsformulier is hier te vinden. Flyer...