Netwerk Informatiemanagers

Agenda

volgende bijeenkomsten

  • 15 oktober 2020
  • 19 november 2020
  •   4 maart 2021
  • 20 mei 2021

Snel naar

Teamsomgeving  IM (besloten)

Contact

Leo Bakker
Rob Smit

Informatiemanagement legt de verbinding tussen het onderwijs en de ict, tussen de onderwijsmanager en de ict-managers, tussen de gebruiker en de ict-beheerder. Het vertaalt de behoefte aan informatie en ict-functionaliteiten naar de juiste informatie- en ict-voorzieningen en zorgt er voor dat de informatievraag van de organisatie en de ict-dienstverlening goed op elkaar aansluiten. Zo gedefinieerd is informatiemanagement een complexe materie die het met veel zaken in de organisatie te maken heeft. Dat is ook zo, vandaar de behoefte van informatiemanagers om met elkaar kennis en ervaringen uit te wisselen en ook zelf weer gevoed te worden met nieuwe ideeën , ontwikkelingen en initiatieven.

Het netwerk IM is daar bij uitstek geschikt voor en wordt als zodanig dan ook door veel IM’ers bezocht, gemiddeld 35 per bijeenkomst.

Het netwerk IM komt elk jaar 4 keer bij elkaar. Vaak leveren de deelnemers zelf input voor of tijdens de bijeenkomsten, maar ook worden zeer frequent experts uitgenodigd om input aan het netwerk te geven.

Het netwerk wordt aangestuurd door een programmagroep, deze groep bepaalt mede de agenda voor IM in het mbo en bereidt de bijeenkomsten voor. Vijf instellingen dragen de programmagroep, aangevuld door mensen vanuit saMBO-ICT en Kennisnet.

De bijeenkomsten zijn altijd op een donderdag in de maanden februari, april, september en november. Het netwerk heeft ook een besloten Teamsomgeving binnen het  saMBO-ICT  domein. Deze omgeving is vooral bedoeld voor het delen van vertrouwelijke documenten en voor het uitwisselen van vragen en ideeën.

P.S. In deze Corona-periode zijn de bijeenkomsten allemaal virtueel in afwachting van betere tijden.

Voor het netwerk kun je je aanmelden bij Leo Bakker, Kennisnet.

Verslagen Netwerkbijeenkomsten Informatiemanagers

 

Nieuwsbrief 85 is uit! 29 oktober, 2020 - Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding,  Verbinden van trots en besef: Next step!, ​saMBO-ICT conferentie,  saMBO-ICT Gebruikersdag,  Kennisdeling O365, Doorpakken op digitalisering,  Route21,  Gebruikersgroep ECK,  Centraal Aanmelden,  Leergang StudentenAdministratie,  Bruggen Bouwen,  Benchmark IBP/E is gestart,  Netwerk Informatiemanagers,  Onderwijslogistiek in het MBO,  Les op Afstand,  Vragen van...
Nieuwsbrief 84 is uit! 10 september, 2020 - Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​42e saMBO-ICT conferentie, Gebruikersdag, Kennisdeling O365, MBO Ambassadeurs,  Doorpakken op digitalisering, Safetyboot, Route21, VVA, CA, Bruggen Bouwen,  Netwerk IBP, Netwerk Informatiemanagers, Onderwijslogistiek in het MBO,Les op Afstand Vragen van en aan collega’s  
Nieuwsbrief 82 is uit! 28 mei, 2020 - Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​42e conferentie, Gebruikersdag, Kennisdeling O365, MBO Ambassadeurs,  Doorpakken op digitalisering,  Route21, Safetyboot, CA, Bruggen Bouwen,  Implementatie ECK iD,  Netwerk IBP, Peer Review, Netwerk Informatiemanagers, Onderwijslogistiek in het MBO, Les op Afstand Vragen van en aan collega’s    
Netwerkbijeenkomst IM, 7 mei 2020. 19 mei, 2020 - In het kader van de corona perikelen werd deze netwerkbijeenkomst in MS-Teams georganiseerd. Op 16 april hadden we al een informele sessie gedaan om wat input op te halen vanuit de groep. Dit heeft geresulteerd in een tweetal thema’s die op deze bijeenkomst aan de orde zijn geweest: Online leren, hoe hebben we dat zo...
Nieuwsbrief 81 is uit! 16 april, 2020 - Er is weer een nieuwe saMBO-ICT-nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​42e conferentie, Gebruikersdag, Kennisdeling O365, Informatiebijeenkomst VAVO, Doorpakken op digitalisering, Route21, VVA getest in de keten, Safetyboot, Centraal Aanmelden, Bruggen Bouwen, Implementatie ECK iD, Netwerk Leermiddelen en Schoolkosten, IBP in de schijnwerpers, Peer Review, Netwerk Informatiemanagers, Onderwijslogistiek in het MBO, Les...
Verslag Netwerkbijeenkomst Informatiemanagement 5 maart 2020 1 april, 2020 - De netwerkbijeenkomst was voorbereid door en grotendeels vernieuwde regiegroep. Zie ook het document ‘van de regiegroep’. Centraal deze middag stond de Strategische Agenda Digitalisering mbo met als doel om na te denken over het belang en de prioritering van de thema’s van de agenda en onze rol als informatiemanager hierbij zowel binnen onze instellingen als...
Nieuwsbrief 80 is uit! 5 maart, 2020 - Er is weer een nieuwe saMBO-ICT-nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​ 42e conferentie, Gebruikersdag 6 april 2020, Kennisdeling O365, MBO Congres, CVI Conferentie, Ambassadeurs, Doorpakken op digitalisering, Route21, RIO, Safetyboot, CA, Peer Review, Implementatie ECK iD, Netwerk Leermiddelen en Schoolkosten, ICT Monitor, IBP in de schijnwerpers, Onderwijslogistiek in het MBO, Netwerk...
Nieuwsbrief 79 is uit! 16 januari, 2020 - Er is weer een nieuwe saMBO-ICT-nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​ 41e conferentie, Gebruikersdag, Kennisdeling O365, Ambassadeurs, Netwerk Informatiemanagers, Strategische agenda​ digitalisering, Digitaal burgerschap, Route21, VVA, RIO, BCLD, CA, Bruggen Bouwen, Implementatie ECK iD, ICT Monitor, Benchmark IBP/E, Community of Practice, Vragen van en aan collega’s.  
Netwerk IM, donderdag 21 november 2019 27 november, 2019 - Op 21 september kwam een flinke groep informatiemanagers bij elkaar in Domstad voor de netwerk bijeenkomst IM. Allereerst een paar mededelingen van Leo Bakker o.a. over Bruggen Bouwen en de ICT monitor.  Gevolgd door even bijpraten door Martijn Timmer (saMBO-ICT) en Manon Geven (programma manager strategische agenda). Daarna het thema van de bijeenkomst: Flexibilisering in...
Nieuwsbrief 77 is uit! 17 oktober, 2019 - Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen. In deze nieuwsbrief weer aandacht voor tal van onderwerpen, zoals: 40e en 41e conferentie, MBO ambassadeurs, Kennisdeling O365, Netwerk informatiemanagers, Netwerk IBP, Benchmark IBP, Strategische agenda​ digitalisering, VCA en VVA, DaMBO uit per januari 2020, RIO, BCLD, ICT Monitor, Route 21, Bruggen Bouwen, Afas gebruikersgroep, Edu.nl, Edubadges, Vragen van en aan collega’s....