Informatie encyclopedie

Instellingen hebben te maken met een grote verantwoordingslast. Naast het feit dat er veel informatie opgeleverd moet worden, is vaak ook onduidelijk wat er precies aan gegevens uit de systemen moet komen. Hier biedt de encyclopedie een oplossing. In de encyclopedie worden definities van de op te leveren informatie vastgelegd en wordt versiebeheer uitgeoefend. Ook is het van belang dat er goed toegankelijke informatie beschikbaar is voor onderwijsmanagers. Zij zullen de definities moeten kunnen begrijpen en de resultaten verklaren. Er vinden geregeld aanpassingen plaats of er worden nieuwe definities toegevoegd. Bij het opstellen en definiëren van indicatoren wordt samengewerkt met Kennisnet en de MBO Raad. De definities worden onder andere gebruikt voor MBO Transparant, de website waarop instellingen zich verantwoorden via de publicatie van de belangrijkste indicatoren.

Informatie encyclopedie gerelateerde berichten:

Programma Gebruikersdag 27 november 2017 14 november, 2017 - Datum: 27 november 2017 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Galvanistraat 13 te Ede
Vooraankondiging Gebruikersdag 27 november 2017 2 november, 2017 - Datum: 27 november 2017 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Galvanistraat 13 te Ede
Presentaties Gebruikersdag 1 oktober 2012 1 oktober, 2012 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 1 oktober 2012.
Programma Gebruikersdag 1 oktober 2012 18 september, 2012 - Datum: 1 oktober 20129.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma13.15 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomstenLocatie: Galvanistraat 13 te Ede
De mbo Informatie Encyclopedie 1 juli, 2011 - Ieder jaar verantwoorden mbo-instellingen zich in het geïntegreerd jaarverslag op een aantal indicatoren als uitval, solvabiliteit en jaar- en diplomaresultaat. Maar wat betekenen deze kengetallen nu eigenlijk? Welke definities liggen daar onder ten grondslag? Hoe worden ze berekend? De MBO Raad, saMBO-ICT en Kennisnet hebben de website Informatie Encyclopedie gelanceerd, waarmee een start is gemaakt met het scheppen...