Documentmanagement

Is er een breder onderwerp dan Documentmanagement? Nagenoeg alle processen en bijna iedereen op een onderwijsinstelling heeft er mee te maken. In rap tempo zien we dat steeds meer documenten gedigitaliseerd worden. Maar hoe slaan we ze op zodat ze ook in de toekomst leesbaar blijven? En dat we ze terug kunnen vinden? Hoe lang moeten en hoe lang mogen we de documenten bewaren? Wie mag er bij welk document? Wat zegt de wet- en regelgeving? Heel veel vragen. Daarom is saMBO-ICT in samenwerking met Kennisnet een aantal activiteiten gestart om met de instellingen stappen te zetten op dit gebied.

Documentmanagement gerelateerde berichten:

Presentaties Gebruikersdag 2 oktober 2017 2 oktober, 2017 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 2 oktober 2017.
Programma Gebruikersdag 2 oktober 2017 18 september, 2017 - Datum: 2 oktober 2017 9.30 – 13.00 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.30 – 16.30 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Galvanistraat 13 te Ede
Vooraankondiging Gebruikersdag 2 oktober 2017 30 augustus, 2017 - Datum: 2 oktober 2017 9.30 – 13.00 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.30 – 16.30 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Galvanistraat 13 te Ede Privacy is het thema van de komende gebruikersdag. Voor de pauze zullen de hieraan gerelateerde onderwerpen worden ingeleid met een korte presentatie. Na de pauze gaan we in vier groepen uiteen om in kleinere groepen over de...
Nieuwe selectielijst voor het mbo 17 mei, 2017 - In het kader van de archiefwet hebben overheidsinstellingen – en dus ook scholen – de opdracht om belangrijke documenten te bewaren. Welke documenten scholen moeten bewaren en hoe lang heeft het ministerie van OCW vastgelegd in de zogenoemde selectielijst. Eind 2015 is gestart met het vaststellen van een nieuwe selectielijst voor het mbo door een...
Presentaties Gebruikersdag 10 april 2017 10 april, 2017 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 10 april 2017. Praktijkvoorbeelden documentmanagement in het mbo Q&A – wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo
Praktijkvoorbeelden documentmanagement in het mbo 9 maart, 2017 - Documentmanagement op de agenda krijgen en houden is in veel mbo-instellingen niet vanzelfsprekend. De FSR-werkgroep archiveren, saMBO-ICT en Kennisnet hebben vijf voorbeelden beschreven van documentmanagement bij mbo-instellingen. Mbo-instellingen kunnen deze voorbeelden gebruiken om in hun eigen instelling aan de slag te gaan met documentmanagement. Op het gebied van documentmanagement worstelen veel instellingen met vragen rond relevantie...
Rapport Schonen (kern)registratiesystemen gepubliceerd 19 februari, 2015 - Document management voor zowel papieren als digitale documenten heeft de laatste jaren serieus de aandacht gekregen. De scholen zijn er actief mee aan de slag, maar er is ook nog veel te doen. Zeker met de naderende Europese wetgeving, die strenger is dan de nationale wetgeving in Nederland.
Presentaties Gebruikersdag 24 nov 2014 24 november, 2014 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 24 november 2014. Peter Buurman verwees naar de presentaties van het BVE-congres 2014, die staan hier.
Document Management Hoe? Zo! 2 april, 2014 - Elke school heeft te maken met documenten, officiële documenten zoals overeenkomsten en contracten, maar ook examens, verslagen, enz. Hoe ga je met dit soort documenten om, hoe vind je de juiste documenten terug en hoelang moet je ze bewaren? Allemaal vragen waar je als onderwijsorganisatie een antwoord op moet kunnen geven. Zie hier het onderwerp...
Presentaties Informatie- en archiefmanagement in het MBO 27 maart 27 maart, 2014 - Zie bijlagen voor de presentaties van de bijeenkomst Informatie- en archiefmanagement in het mbo op 27 maart 2014. Om verder te lezen, zie de volgende publicaties: Hoe?Zo! Documentmanagement en Publicatie Documentmanagement.