Digitaal Ondertekenen

Sinds 2013 wordt er vanuit SION gewerkt aan een generieke oplossing voor digitaal ondertekenen. Digitaal ondertekenen kan in het MBO leiden tot aanzienlijke lastenbesparingen. In 2014 is met MBO-instellingen een proefopstelling ontwikkeld. Op basis hiervan is een ontwerp gemaakt dat voldoet aan de eisen voor de ondertekening van de onderwijsovereenkomst (OOK) en de beroepspraktijkovereenkomst (POK). OCW heeft ingestemd met het gebruik van DigiD als betrouwbaar middel om de identiteit van studenten vast te stellen bij het ondertekenen van OOK en de POK. Vanaf medio 2015 is door SURF een inkooptraject gestart, omdat gebleken is dat de markt bruikbare oplossingen kan leveren die voldoen aan het ontwerp dat vanuit SION was opgeleverd.

In onze nieuwsbrief is al meermalen aandacht besteed aan digitaal ondertekenen:

Op de saMBO-ICT conferentie op 30 september 2016 zijn de volgende twee presentaties gehouden over Digitaal Ondertekenen: