BRON

In de uitwisseling van gegevens tussen instellingen en de overheid speelt BRON een belangrijke rol. Wijzigingen aan de gegevensoverdracht, aanpassingen van definities of extra op te leveren informatie kan een grote impact hebben op de instellingen. saMBO-ICT kent regulier overleg met DUO over deze uitwisseling. Nieuwe ontwikkelingen op dit terrein zijn van belang voor administraties, systeemleveranciers of informatiemanagers binnen de instellingen.

BRON is bij DUO doorontwikkeld tot de nieuwe registers OD (Onderwijsdeelname) en OR (OnderwijsResultaat). Tegelijkertijd is de wijze van uitwisselen van gegevens met de instellingen omgezet van een bestandsuitwisseling in een berichtenuitwisseling. Sinds januari 2017 is dit nieuwe BRON in productie. Voor meer informatie daarover, zie het Programma Doorontwikkelen BRON.

Bron gerelateerde berichten:

Presentaties Gebruikersdag 10 april 2017 (4/10/2017) - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 10 april 2017. Praktijkvoorbeelden documentmanagement in het mbo Q&A – wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo
Programma Gebruikersdag 10 april 2017 (3/30/2017) - Datum: 10 april 2017 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Galvanistraat 13 te Ede
Vooraankondiging Gebruikersdag 10 april 2017 (3/21/2017) - Datum: 10 april 2017 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Galvanistraat 13 te Ede Op 10 april is het tijd voor de tweede gebruikersdag van dit kalenderjaar. Er wordt weer gewerkt aan een programma met verschillende onderwerpen. DUO heeft niet alleen BRON vernieuwd, maar werkt ook aan een nieuw systeem voor...
Presentaties Gebruikersdag 30 januari 2017 (1/30/2017) - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 30 januari 2017.
Vooraankondiging Gebruikersdag 30 januari 2017 (1/11/2017) - Datum: 30 januari 2017 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Galvanistraat 13 te Ede Het ochtendprogramma voor 30 januari is bijna rond. Na de gebruikelijke updates vanuit saMBO-ICT en DUO volgen bijdragen over Keuzedelen en over BPV. Vanuit het Friesland College worden praktijkervaringen met het kiezen van keuzedelen gedeeld. De Regieorganisatie...
Presentaties gebruikersdag 28 november 2016 (11/28/2016) - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 28 november 2016. Alle informatie over Doorontwikkelen BRON staat op de programmapagina Doorontwikkelen BRON.
Programma Gebruikersdag 28 november 2016 (11/15/2016) - Datum: 28 november 2016 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Galvanistraat 13 te Ede
Vooraankondiging Gebruikersdag 28 november 2016 (11/8/2016) - Datum: 28 november 2016 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Galvanistraat 13 te Ede De komende gebruikersdag staat een grote diversiteit aan actuele onderwerpen op het programma. Uiteraard nieuws van saMBO-ICT en Actualiteiten van DUO, maar deze keer ook diverse actualiteiten vanuit de MBO Raad. Zoals afgesproken komt Doorontwikkelen BRON weer...
Presentaties gebruikersdag 3 oktober 2016 (10/3/2016) - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 3 oktober 2016. Alle informatie over Doorontwikkelen BRON staat op de programmapagina Doorontwikkelen BRON, waaronder een pagina met alle informatie over de Veldtest.
Programma Gebruikersdag 3 oktober 2016 (9/19/2016) - Datum: 3 oktober 2016 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Galvanistraat 13 te Ede