BRON

In de uitwisseling van gegevens tussen instellingen en de overheid speelt BRON een belangrijke rol. Wijzigingen aan de gegevensoverdracht, aanpassingen van definities of extra op te leveren informatie kan een grote impact hebben op de instellingen. saMBO-ICT kent regulier overleg met DUO over deze uitwisseling. Nieuwe ontwikkelingen op dit terrein zijn van belang voor administraties, systeemleveranciers of informatiemanagers binnen de instellingen.

BRON mbo is bij DUO doorontwikkeld tot de nieuwe registers OD (Onderwijsdeelname) en OR (OnderwijsResultaat). Tegelijkertijd is de wijze van uitwisselen van gegevens met de instellingen omgezet van een bestandsuitwisseling in een berichtenuitwisseling. Sinds januari 2017 is dit nieuwe BRON mbo in productie. Aan de vernieuwing van BRON vavo wordt nog gewerkt. De bedoeling is dat dat in januari 2019 live gaat. Voor meer informatie daarover, zie het Programma Doorontwikkelen BRON.

Bron gerelateerde berichten:

Presentaties Gebruikersdag 7 oktober 2019 (10/7/2019) - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 7 oktober 2019.
Presentaties Gebruikersdag 17 juni 2019 (6/17/2019) - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 17 juni 2019.
Vooraankondiging Gebruikersdag 17 juni 2019 (5/27/2019) - Datum: 17 juni 2019 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.15 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, in Utrecht. Het programma voor 17 juni is bijna rond. Het hoofdthema van de bijeenkomst is Flexibilisering van het onderwijs. Daarvoor hebben wij twee buitenlandse gastsprekers, namelijk van de Universiteit van Brussel (VUB) bereid gevonden...
Presentaties Gebruikersdag 15 april 2019 (4/15/2019) - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 15 april 2019.
Programma Gebruikersdag 15 april 2019 (4/1/2019) - Datum: 15 april 2019 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht
Vooraankondiging Gebruikersdag 15 april 2019 (3/18/2019) - Datum: 15 april 2019 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, in Utrecht
Presentaties Gebruikersdag 28 januari 2019 (1/28/2019) - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 28 januari 2019. De Functionele beschrijving RIO mbo en vavo staat op de RIO pagina op de site.
Programma Gebruikersdag 28 januari 2019 (1/21/2019) - Datum: 28 januari 2019 9.30 – 12.20 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht
Nieuwsbrief 71 is uit! (1/10/2019) - Nieuwsbrief nummer 71 is uitgekomen, met daarin weer tal van onderwerpen:  Inleiding, 39e conferentie, saMBO-ICT Gebruikersdagen 2019, Ambassadeursnetwerk, Kennisdeling Office 365, saMBO-ICT en Kennisnet bij de CvI conferentie 2019, 
Vooraankondiging Gebruikersdag 28 januari 2019 (1/10/2019) - Datum: 28 januari 2019 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, in Utrecht