BRON

In de uitwisseling van gegevens tussen instellingen en de overheid speelt BRON een belangrijke rol. Wijzigingen aan de gegevensoverdracht, aanpassingen van definities of extra op te leveren informatie kan een grote impact hebben op de instellingen. saMBO-ICT kent regulier overleg met DUO over deze uitwisseling. Nieuwe ontwikkelingen op dit terrein zijn van belang voor administraties, systeemleveranciers of informatiemanagers binnen de instellingen.

BRON is bij DUO doorontwikkeld tot de nieuwe registers OD (Onderwijsdeelname) en OR (OnderwijsResultaat). Tegelijkertijd is de wijze van uitwisselen van gegevens met de instellingen omgezet van een bestandsuitwisseling in een berichtenuitwisseling. Sinds januari 2017 is dit nieuwe BRON in productie voor het mbo en sinds januari 2019 ook voor het vavo.

Bron gerelateerde berichten:

Presentaties Gebruikersdag 30 november 2020 (11/30/2020) - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 30 november 2020. Voor meer informatie zie ook programma Doorpakken op Digitalisering.
Presentaties Gebruikersdag 5 oktober 2020 (10/5/2020) - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 5 oktober 2020. Filmpje Woonhulp bij Cordaan Filmpje Centraal aanmelden
Presentaties Gebruikersdag 15 juni 2020 (6/15/2020) - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 15 juni 2020.
Nieuwsbrief 81 is uit! (4/16/2020) - Er is weer een nieuwe saMBO-ICT-nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​42e conferentie, Gebruikersdag, Kennisdeling O365, Informatiebijeenkomst VAVO, Doorpakken op digitalisering, Route21, VVA getest in de keten, Safetyboot, Centraal Aanmelden, Bruggen Bouwen, Implementatie ECK iD, Netwerk Leermiddelen en Schoolkosten, IBP in de schijnwerpers, Peer Review, Netwerk Informatiemanagers, Onderwijslogistiek in het MBO, Les...
Presentaties Gebruikersdag 27 januari 2020 (1/27/2020) - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 27 januari 2020.
Presentaties Gebruikersdag 2 december 2019 (12/2/2019) - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 2 december 2019. Voor het saMBO-ICT nieuws, zie de saMBO-ICT nieuwsbrief van afgelopen vrijdag.
Presentaties Gebruikersdag 7 oktober 2019 (10/7/2019) - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 7 oktober 2019.
Presentaties Gebruikersdag 17 juni 2019 (6/17/2019) - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 17 juni 2019.
Vooraankondiging Gebruikersdag 17 juni 2019 (5/27/2019) - Datum: 17 juni 2019 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.15 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, in Utrecht. Het programma voor 17 juni is bijna rond. Het hoofdthema van de bijeenkomst is Flexibilisering van het onderwijs. Daarvoor hebben wij twee buitenlandse gastsprekers, namelijk van de Universiteit van Brussel (VUB) bereid gevonden...
Presentaties Gebruikersdag 15 april 2019 (4/15/2019) - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 15 april 2019.