BCLD SafetyBoot: Veilige examenomgeving

Safety Boot

Contactpersoon:
Frans van Neerbos

Voor meer informatie
info@sambo-ict.nl 

 

Corona-maatregelen SafetyBoot

Beste mensen,

In alle hectiek waarin we zijn beland heeft SafetyBoot niet de hoogste prioriteit. Desondanks doe ik mijn best om binnen de mogelijkheden de voortgang erin te houden. Met alle betrokkenen vanuit de scholen, die de ruimte hebben om hieraan bij te dragen, gaan we door. Ik ga ook door met het inrichten van het beheer van SafetyBoot zolang de situatie dit toelaat.

Frans

Veilige omgeving voor het afnemen van examens

5 Juli vorig jaar is een aantal onderwijsinstellingen gestart met de ontwikkeling van een BCLD-speler voor het onderwijs. Het doel is dat deze voor het afnemen van alle examens kan worden gebruikt. Dat bespaart werk en en voorkomt fouten bij het omzetten van examenomgevingen. Ook is het beheer makkelijker te organiseren omdat er maar één omgeving is.

 • In juli 2019 zijn extra functionaliteiten toegevoegd aan speler
 • In augustus zijn de technische testen uitgevoerd
 • In September is getest met 3 systemen:
  • TOA Toolkit (toets.nl) van Bureau ICE
  • RemindoToets van Paragin
  • TeleToets van Citrus Andriessen
 • 10 oktober hebben 9 instelling getest met de speler "SafetyBoot". Deze testen zijn goed doorlopen en gaven vertrouwen inde oplossing
 • Op dit moment zijn er 14 scholen aangesloten en wordt geïnventariseerd welke examens ondersteund moeten worden door SafetyBoot.
 • De planning is om vanaf Januari 2020 SafetyBoot te kunnen inzetten voor examens

Waarom een standaard examenomgeving?

Huidige situatie

MBO-scholen werken op dit moment met verschillende examen-omgevingen zoals Facet, TOA, Cum Laude, QMP, etc. De eisen die deze omgevingen stellen aan de computerfaciliteiten zijn echter identiek:

 • Stabiele omgeving met snelle internet verbinding;
 • Geen mogelijkheid om andere informatie te raadplegen:
  • geen extra browser of tabblad kunnen opstarten;
  • geen toegang tot USB-stations of andere poorten;
  • geen toegang tot niet toegestane applicaties op de PC zelf;
 • Bruikbaar op standaard Windows-PC’s van verschillende leveranciers.

Elke fabrikant heeft een eigen oplossing om via een beveiligde PC toegang te geven tot de examens die zij via internet aanbieden. Toetsleider moeten voorafgaand aan het afnemen van een toets de juiste software installeren op de PC’s in de examen­lokalen. Dit is telkens veel werk en verlaagt de capaciteit van het lokaal. Ook vergroot het de kans op fouten en storingen voor de student.

Oplossing

Een aantal instellingen[1] heeft samen met saMBO-ICT de handen ineenge­slagen om deze situatie te verbeteren. Het doel is het ontwikkelen van een examenomgeving voor de PC’s in de examenlokalen die gebruikt kan worden door alle leveranciers van examens.

In eerste instantie kijken we met een beperkt aantal leveranciers[2] naar de mogelijkheid om gebruik te maken van de Bootable Client Lock Down (BCLD) oplossing van Citrus Andriessen. Deze is ontwikkeld in opdracht van OCW voor het afnemen van de Facet-examens. Commerciële oplossingen uit de markt brengen hogere kosten met zich mee.

Als dit succesvol is, bekijken we hoe deze omgeving als standaard voor alle examen-leveranciers kan worden aangeboden.

De BCLD-speler zelf beperkt zich tot het Windows operating systeem voorzien van een standaard Browser dat op standaard PC’s kan worden geïnstalleerd. Via een eenvoudig keuzemenu bepaalt de toets­leider welke toets van welke leverancier wordt afgenomen. De student krijgt dan toegang tot de specifieke applicaties die voor het afnemen van dat examen nodig zijn.

Op dit moment hebben de deelnemende scholen hun eerste ervaringen opgedaan met de bestaande BCLD-speler van facet bij het afnemen van examens van andere leveranciers. Ze hebben op basis hiervan punten ter verbetering aangedragen bij de leverancier. Citrus past in juli en augustus de software aan. In september wordt getest met een 3-tal examenomgevingen:

  • TOA Toolkit (toets.nl) van Bureau ICE
  • RemindoToets van Paragin
  • TeleToets van Citrus Andriessen

Deze leveranciers zijn betrokken geweest in de aanloop en werken graag mee. Het zijn de meest gebruikte toets-systemen met de grootste variatie aan vraagvormen, waardoor zo veel mogelijk functionaliteit getest kan worden.

Nadat deze testen succesvol zijn afgerond is begin oktober de BCLD-speler klaar om te testen door de scholen. Deze testen in een examenomgeving willen we zoveel mogelijk combineren. We zijn op zoek naar een school die bereid is om een examenlokaal beschikbaar te stellen. Meerdere personen kunnen dan testen, waarbij Citrus Andriessen aanwezig is om direct te resultaten te bespreken.

Als alle testen succesvol zijn afgerond, wordt de BCLD-speler beschikbaar gesteld aan de scholen. De planning is om van 1 januari 2020 de BCLD-speler te kunnen gebruiken bij het afnemen van examens

[1]Citaverde, AOC Oost, Leeuwenborgh Opleidingen, ROC Friese Poort, Aventus, Onderwijsgroep Tilburg, ROC Midden Nederland, Da Vinci College, MBO Amersfoort en het Summa College

[2]TOA / Toets.nl, QMP, WinToets / Quayn, Cumlaude, Remindo, AMN instaptoetsen, Pearsons Summatief Engels, TeleToets, VCA (Questionmark Secure Browser)