BCLD Veilige examenomgeving

Safety Boot

Contactpersoon:
Frans van Neerbos (saMBO-ICT)

Voor meer informatie
info@sambo-ict.nl 

Veilige omgeving voor het afnemen van examens

5 Juli vorig jaar zijn een aantal onderwijsinstellingen gestart met de ontwikkeling van een BCLD-speler voor het onderwijs. Het doel is dat deze voor het afnemen van alle examens kan worden gebruikt. Dat bespaart werk en en voorkomt fouten bij het omzetten van examenomgevingen. Ook is het beheer makkelijker te organiseren omdat er maar één omgeving is.

Planning 2019

Wil je betrokken zijn?
 • Juli ontwikkeling extra functionaliteiten
 • Augustus technische testen
 • September gebruikerstesten door scholen

Waarom een standaard examenomgeving?

Huidige situatie

MBO-scholen werken op dit moment met verschillende examen-omgevingen zoals Facet, TOA, Cum Laude, QMP, etc. De eisen die deze omgevingen stellen aan de computerfaciliteiten zijn echter identiek:

 • Stabiele omgeving met snelle internet verbinding;
 • Geen mogelijkheid om andere informatie te raadplegen:
  • geen extra browser of tabblad kunnen opstarten;
  • geen toegang tot USB-stations of andere poorten;
  • geen toegang tot niet toegestane applicaties op de PC zelf;
 • Bruikbaar op standaard Windows-PC’s van verschillende leveranciers.

Elke fabrikant heeft een eigen oplossing om via een beveiligde PC toegang te geven tot de examens die zij via internet aanbieden. Toetsleider moeten voorafgaand aan het afnemen van een toets de juiste software installeren op de PC’s in de examen­lokalen. Dit is telkens veel werk en verlaagt de capaciteit van het lokaal. Ook vergroot het de kans op fouten en storingen voor de student.

Oplossing

Een aantal instellingen[1] heeft samen met saMBO-ICT de handen ineenge­slagen om deze situatie te verbeteren. Het doel is het ontwikkelen van een examenomgeving voor de PC’s in de examenlokalen die gebruikt kan worden door alle leveranciers van examens.

In eerste instantie kijken we met een beperkt aantal leveranciers[2] naar de mogelijkheid om gebruik te maken van de Bootable Client Lock Down (BCLD) oplossing van Citrus Andriessen. Deze is ontwikkeld in opdracht van OCW voor het afnemen van de Facet-examens. Commerciële oplossingen uit de markt brengen hogere kosten met zich mee.

Als dit succesvol is, bekijken we hoe deze omgeving als standaard voor alle examen-leveranciers kan worden aangeboden.

De BCLD-speler zelf beperkt zich tot het Windows operating systeem voorzien van een standaard Browser dat op standaard PC’s kan worden geïnstalleerd. Via een eenvoudig keuzemenu bepaalt de toets­leider welke toets van welke leverancier wordt afgenomen. De student krijgt dan toegang tot de specifieke applicaties die voor het afnemen van dat examen nodig zijn.

Op dit moment hebben de deelnemende scholen hun eerste ervaringen opgedaan met de bestaande BCLD-speler van facet bij het afnemen van examens van andere leveranciers. Ze hebben op basis hiervan punten ter verbetering aangedragen bij de leverancier. Citrus past in juli en augustus de software aan. Begin september is deze klaar om te testen door de scholen.

Als de testen succesvol zijn, wordt de BCLD-speler beschikbaar gesteld aan de scholen.

[1]Citaverde, AOC Oost, Leeuwenborgh Opleidingen, ROC Friese Poort, Aventus, Onderwijsgroep Tilburg, ROC Midden Nederland, Da Vinci College, MBO Amersfoort en het Summa College

[2]TOA / Toets.nl, QMP, WinToets / Quayn, Cumlaude, Remindo, AMN instaptoetsen, Pearsons Summatief Engels, TeleToets, VCA (Questionmark Secure Browser)