SURFnet

Aantal berichten: 4

Instellingen aansluiten bij SURF

dinsdag 14 oktober 2014 Willem Karssenberg

Vlak voor de zomer hebben de Algemene Leden Vergadering van de MBO Raad en de Raad van Afgevaardigden van SURF besloten om op strategisch niveau te gaan samenwerken opdat onder andere de dienstverlening voor licenties van software en clouddiensten ook voor MBO-instellingen beschikbaar komt. Deze specifieke dienstverlening wordt verzorgd door SURFmarket. SURFmarket heeft ee...

SURFnet en Kennisnet: samen voor het mbo

maandag 14 april 2014 Willem Karssenberg

Het middelbaar beroepsonderwijs bereidt studenten voor op de beroepspraktijk of een vervolgopleiding. De ambitie is om kwalitatief goed beroepsonderwijs te verzorgen dat aansluit bij de talenten en vaardigheden van de studenten. Deze ambitie kan niet worden waargemaakt zonder een goede inzet van ict. Daarom werken de mbo-scholen op het gebied van ict en informatievoorzieni...

Presentatie over SURFnet7-netwerk voor saMBO-ICT gebruikersgroep SURFnet

zaterdag 1 juni 2013 Willem Karssenberg

Op 30 mei 2013 heeft SURFnet tijdens een bijeenkomst van de gebruikersgroep een presentatie gegeven over SURFnet7, de nieuwe generatie van het landelijke netwerk voor onderwijs en onderzoek.Met deze nieuwe generatie netwerkapparatuur kan SURFnet efficiënter bestaande verbindingen met hogere bandbreedtes tot 100 Gbit/s gaan leveren en ook nieuwe soorten verbindingen gaan l...