procesmanagement

Aantal berichten: 9

Vervolg Kennisdeling procesmanagement

maandag 3 oktober 2011 Henk-Jan van Ginkel

Op de Kennisdelingsbijeenkomst procesmanagement op 30 mei 2011 bij ROC Aventus is afgesproken om vaker dit soort bijeenkomsten te gaan organiseren. De, na de oproep tijdens de vorige bijeenkomst, spontaan ontstane programmacommissie is onlangs bij elkaar geweest en heeft een plan gemaakt voor drie bijeenkomsten in dit studiejaar...

Kennisdeling Procesmanagement 30 mei 2011

maandag 30 mei 2011 Henk-Jan van Ginkel

Veel ROC’s zijn in de achterliggende jaren in het kader van verbetering van de bedrijfsvoering over gegaan op het beschrijven van de processen binnen de organisatie. Om het wiel niet steeds zelf opnieuw uit te vinden en te onderzoeken of we als ROC’s iets voor elkaar kunnen betekenen heeft saMBO-ICT leden die zich bezig houden met proces-...