nusamendoen

Aantal berichten: 2

Nieuw Triple A materiaal online: Maturity Scan

vrijdag 7 december 2012 Willem Karssenberg

Om met Triple A aan het werk te gaan, is het voor instellingen van belang te weten waar zij staan ten opzichte van het Triple A gedachtegoed en in hoeverre hun ondersteunende processen voldoen aan de beschrijving van Triple A. Een Triple A toets kan daarbij helpen. Bij de ontwikkeling van de Triple A toets...

Inhoudelijke resultaten Borging Triple A

woensdag 5 december 2012 Willem Karssenberg

In een periode van 2,5 jaar heeft het programma Borging Triple A een keur aan nieuw en vernieuwd materiaal opgeleverd. Onderstaand een beknopt overzicht van de belangrijkste inhoudelijke resultaten van het programma met directe links naar de plek waar het materiaal te vinden is. Om zelf via de verschillende ingangen het materiaal te benaderen, kun...