MBOcloud

Aantal berichten: 2

Marktwerking op de leermiddelenmarkt met MBOcloud

vrijdag 8 april 2016 Maaike Stam

Het afgelopen jaar is de leveranciersmarkt vooruitlopend op de ontwikkeling naar MBOcloud al behoorlijk in beweging gekomen. Een aantal leermiddelendistributeurs wil aansluiten op MBOcloud, waaronder nieuwe partijen op de MBO-markt. Een enkele bestaande leverancier komt al met een pilot voor een webshop die men op MBOcloud wil aansluiten: de webshop die op initiatief van d...

Regie op leermiddelen met (en zonder) MBOcloud (CvI-conferentie 2016)

vrijdag 8 april 2016 Maaike Stam

Op donderdag 7 april j .l.hebben Joop van Schie (Albeda College) en  Maaike Stam (programma MBOcloud saMBO-ICT) een presentatie gegeven met als titel Regie op leermiddelen met (en zonder) MBOcloud. We zijn in deze sessie niet alleen ingegaan op de te realiseren voorziening, maar juist ook op het onderliggende leermiddelenbeleid en hoe hier regie op kan...