Kennisnet

Aantal berichten: 10

Inspiratieboek voor het mbo: ‘Dat kan bij ons niet!’

dinsdag 14 juni 2016 Willem Karssenberg

Hoe motiveer je mbo’ers en hoe voorkom je uitval? Hoe verklein je de kloof met het bedrijfsleven? Hoe speel je in op de snelle technologische ontwikkelingen? Hoe zorg je voor voldoende begeleide onderwijstijd wanneer studenten steeds meer online en op locatie leren? In het inspiratieboek ‘Dat kan bij ons niet!’ tonen acht succesvolle mbo-scholen in...

Presenteren op Dé Onderwijsdagen 2016?

donderdag 28 april 2016 Willem Karssenberg

De call for proposals van Dé Onderwijsdagen 2016 is geopend. Sprekers kunnen binnen verschillende thema’s sessievoorstellen indienen voor interactieve presentaties en (hands-on) workshops. Voor en door het onderwijsveld Eerder dit jaar is een call for subjects uitgezet voor het gehele onderwijsveld; een zoektocht naar inspirerende ideeën voor sprekers, onderwerpen en s...

Trendrapport helpt scholen navigeren tussen trends en hypes

donderdag 21 april 2016 Willem Karssenberg

Investeringen in ict leiden voor scholen soms tot teleurstelling en onnodige kosten. De tech-revolutie gaat zo snel, dat het niet altijd gemakkelijk is onderscheid te maken tussen hypes en blijvende ontwikkelingen. Het ‘Technologiekompas voor het onderwijs – Kennisnet Trendrapport 2016-2017’ helpt scholen bij het maken van de juiste keuzes. Het Kennisnet ...

7 dingen die scholen moeten weten over de Europese privacywet

donderdag 21 april 2016 Willem Karssenberg

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarmee het Europees Parlement op 14 april heeft ingestemd, kan grote (financiële) gevolgen hebben voor scholen. Deze nieuwe privacyregels geven ook leerlingen en ouders meer controle over hun persoonsgegevens en gelden vanaf mei 2018 in de hele EU. Kennisnet heeft 7 dingen die scholen moeten weten  over de nieuwe Europe...

Privacy in het mbo: zo regel je het goed

maandag 5 oktober 2015 Willem Karssenberg

Hoe moet je als mbo-instelling met de privacy van studenten en medewerkers omgaan? In de nieuwste editie van ‘Hoe? Zo!’ – die op 2 oktober werd gepresenteerd op de saMBO-ICT-conferentie in Gouda – vind je er alles over. Deze ‘Hoe? Zo! Privacy in het mbo‘ geeft niet alleen bestuurders, maar ook onderwijsmanagers, stafdirecteuren en inform...

Dé Onderwijsdagen 2015

donderdag 25 juni 2015 Willem Karssenberg

Dé Onderwijsdagen 2015 worden gehouden op 9, 10 en 11 november 2015 in het World Trade Center in Rotterdam. Dé Onderwijsdagen bieden inzicht in de trends en ontwikkelingen op het gebied van ict in het onderwijs. Het congres is bedoeld voor beleidsmakers, managers, bestuurders en andere professionals binnen onderwijsinstellingen die de verbinding leggen tussen onderwijs...

Vier in balans-monitor 2015

donderdag 25 juni 2015 Willem Karssenberg

Onderwijs gebruikt ict volop maar benut niet alle mogelijkheden Het gebruik van ict binnen het onderwijs blijft stijgen, dit blijkt uit de Vier in balans-monitor die Kennisnet heeft gepubliceerd. Het aantal uur dat leraren ict inzetten is sterk gestegen. Alle leraren gebruiken ict, maar het onderwijs zou nog meer uit de mogelijkheden kunnen halen. Zo kun...

SURFnet en Kennisnet: samen voor het mbo

maandag 14 april 2014 Willem Karssenberg

Het middelbaar beroepsonderwijs bereidt studenten voor op de beroepspraktijk of een vervolgopleiding. De ambitie is om kwalitatief goed beroepsonderwijs te verzorgen dat aansluit bij de talenten en vaardigheden van de studenten. Deze ambitie kan niet worden waargemaakt zonder een goede inzet van ict. Daarom werken de mbo-scholen op het gebied van ict en informatievoorzieni...

Bijeenkomst Stuurinformatie bij Kennisnet

vrijdag 30 november 2012 Willem Karssenberg

In het kader van Focus op Vakmanschap wordt het steeds belangrijker op tijd te kunnen bijsturen, bijvoorbeeld op de gerealiseerde onderwijstijd en het bestrijden van voortijdig schoolverlaten (VSV). Ook wordt steeds nadrukkelijker in het toezichtkader van de Inspectie aandacht gevraagd voor het kwaliteitszorgsysteem. Het benoemen van stuurinformatie is ook voor kwaliteit r...

Laat je inspireren op Summerschool+

woensdag 20 juni 2012 Willem Karssenberg

De zomer staat in het teken van ontspanning en bezinning. Maar het is juist ook het ideale moment om je te laten inspireren. Schrijf je nu in voor de tweedaagse Summerschool+ 2012 en verdiep je in één van de twee thema’s! De thema’s van dit jaar zijn: Volg de leerling en Onderwijs passend maken...