iFoVPlan

Aantal berichten: 14

Voortgang resultaten systeemtest herziening KS

maandag 30 september 2013 Willem Karssenberg

De herziening van de kwalificatiestructuur in nog altijd “ongoing”. Voor de zomer is met medewerking van de instellingen een zogenaamde systeemtest uitgevoerd en zijn de bevindingen en inzichten teruggekoppeld tijdens een leveranciersbijeenkomst. Dit alles heeft geresulteerd in een rapportage Systeemtest die ook via de saMBO-ICT site is gepubliceerd.  In de oo...

Big Data

donderdag 19 september 2013 Willem Karssenberg

Hoe meer je over je studenten weet, hoe beter je je onderwijs op hen kunt afstemmen. Dankzij de automatisering beschikt elke schoolorganisatie over een steeds uitdijende massa gegevens. Maar ook het internet kan een nuttige bron zijn. Denk bijvoorbeeld aan berichten op sociale media en video’s op YouTube. In de gegevens uit al die bronnen...

Systeemtest Herziening Kwalificatiestructuur

donderdag 27 juni 2013 Willem Karssenberg

Begin juni is de eindrapportage van de systeemtest voor de Herziening van de kwalificatiestructuur opgeleverd. In deze rapportage wordt beschreven wat de impact is van de herziening (voor zover nu bekend) op de processen en systemen bij onderwijsinstellingen, leerbedrijven en kenniscentra. De eindrapportage is tot stand gekomen middels een aantal bijeenkomsten en ingevulde...