iFoVPlan

Aantal berichten: 14

Slotbijeenkomst PvE’s herziening kwalificatiestructuur

donderdag 15 mei 2014 Willem Karssenberg

Op 14 mei is in een druk bezochte bijeenkomst van leveranciers en gebruikersgroepen de voorlaatste versie van het Programma van Eisen besproken. De drie functionele PvE’s Administratie, Onderwijslogistiek en Onderwijscatalogus zijn inhoudelijk toegelicht en telkens door de Regisseur van OCW Eric Jongepier in hun actuele context geplaatst: Achtergronden en actuele (be...

Procesmodel “Onderwijstijd in control” verschenen

donderdag 3 april 2014 Willem Karssenberg

Binnen het saMBO-ICT programma iFoV thema Onderwijstijd is het procesmodel “Onderwijstijd in Control” ontwikkeld. Het doel van dit model is om MBO scholen inzicht te geven in de consequenties van de nieuwe regels rondom onderwijstijd en de consequenties daarvan op voor hun werkprocessen en systemen. Dit procesmodel moet MBO scholen helpen om zich voor te...

Ontwikkeling Leergang DA gestart

dinsdag 3 december 2013 Willem Karssenberg

Na het vorige bericht is er het nodige aan de voorbereiding gedaan. Er is een programmacommissie gevormd en op 4 december 2013 komen we voor het eerst bij elkaar om ons over de leergang en de opzet ervan te buigen. Het is de bedoeling dat we in een drietal sessies de leergang ‘in elkaar gaan steken’. We...

Publicatie Doelmatigheidsgegevens

woensdag 30 oktober 2013 Willem Karssenberg

In opdracht van het Programma iFoV heeft Berenschot onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een Kubus voor de instellingen met daarin gegevens op het gebied van (macro)doelmatigheid. Het rapport is met een aantal instellingen afgestemd. Jullie treffen het bijgaand aan...

Voortgang herziening Kwalificatiestructuur en systemen

woensdag 30 oktober 2013 Willem Karssenberg

In de zomervakantie heeft SBB de rapportage van de praktijktest aan de minister aangeboden. Zoals in het vorige bericht vermeld, zijn nadien diverse themabijeenkomsten gehouden om gemelde issues verder uit te diepen. Thans vindt er binnen OCW en tussen OCW en SBB overleg plaats over de organisatie van het vervolg. Bijgaand treffen jullie een concept...

Onderzoek naar DUO levering bekostigingsgegevens is gestart

donderdag 17 oktober 2013 Willem Karssenberg

Op 25 september is een aantal deskundigen van DUO, verschillende gebruikersgroepen, Kennisnet en van de MBO Raad bij elkaar geweest om te analyseren welke teruglevering van individuele bekostigingsgegevens van DUO gewenst is als gevolg van de nieuwe bekostigingswetgeving (Cascade). Dit is nodig omdat niet elke student meer dezelfde bekostiging oplevert en dat heeft direct ...

Leergang Deelnemeradministratie in ontwikkeling

donderdag 17 oktober 2013 Willem Karssenberg

Op de gebruikersdag van 30 september is het idee gelanceerd om een Leergang Deelnemeradministratie te ontwikkelen. De achterliggende gedachte is dat de deelnemeradministratie een veelomvattende activiteit is geworden, waarvoor je niet zo maar geschikte en ervaren mensen op de arbeidsmarkt kunt vinden. Het is een vak, dat in een ingewikkelde context moet worden uitgevoerd...