iFoVCtxt

Aantal berichten: 8

Digitaal magazine Herziening MBO gelanceerd

woensdag 14 mei 2014 Willem Karssenberg

Het digitale magazine ‘Herziening MBO’ is gelanceerd. Dit magazine gaat over de implementatie van de herziening van de kwalificatiestructuur mbo. Het informeert op een aantrekkelijke en overzichtelijke wijze over de opbrengsten van de herziening voor onderwijs, bedrijfsleven en studenten. Ook geeft het magazine inzicht in de voortgang en samenhang van de implementatie...

Informatievoorziening Regieorganisatie Herziening KS

donderdag 3 april 2014 Willem Karssenberg

In een eerder bericht is geschreven over de inrichting van de regieorganisatie van OCW betreffende de herziening van de kwalificatiestructuur. Vanuit het programma iFoV wordt met name uitvoering gegeven aan een deel van de lijn 3 van de regieorganisatie: Gereed stellen van processen en systemen. Dit geschiedt door het opstellen van een programma van eisen...

Oprichting Regie-organisatie herziening KS

dinsdag 10 december 2013 Willem Karssenberg

(Bron mail 10-12-2013 Directeur MBO van het Ministerie van OCW) Met het instemmen met het model en toetsingskader voor de herziene kwalificatiestructuur is een belangrijke mijlpaal bereikt. Tijd om te genieten van dit succes is er nauwelijks. In de themabijeenkomst die op 28 november jl. is gehouden hebben alle betrokkenen op constructieve wijze een bijdrage geleverd aan...

Brief Minister aan de Tweede Kamer met toezeggingen, oa inzake Onderwijstijd

woensdag 26 juni 2013 Willem Karssenberg

In de brief van 12 juni 2013 doet de Minister haar toezeggingen in het Kamerdebat over het Wetsvoorstel doelmatige leerwegen gestand. Zij gaat in deze brief met name in op het Inspectiekader Onderwijstijd, dat zij in de brief kortweg beschrijft. In de bijlage 1 bij deze brief wordt dit kader verder uitgewerkt en toegelicht. Beide...

Brief Minister aan Tweede Kamer, oa over Onderwijstijd

woensdag 30 januari 2013 Willem Karssenberg

Op 30 januari 2013 laat de minister zien op welke manier zij wil omgaan met Onderwijstijd. Zij geeft daarbij in heldere bewoordingen aan dat zij niet meer sec instellingen wil afrekenen op eventueel te weinig gerealiseerde uren. Mede op advies van de algemene rekenkamer in het kader van terugdringing van administratieve lastendruk, wil zij de...