iFOV16mei2013

Aantal berichten: 3

Verslag Rondetafel iFOV 16 mei 2013

woensdag 5 juni 2013 Willem Karssenberg

Op 16 mei vond bij saMBO-ICT in Woerden een bijeenkomst plaats over de consequenties van Focus op Vakmanschap op systemen en processen binnen de onderwijsinstellingen.  Deze bijeenkomst maakt deel uit van het Programmaplan iFoV. Het doel van dit programmaplan is tweeledig: Consequenties van het Actieplan Focus op Vakmanschap op het vlak van informatie en systemen...

Rondetafel iFoV

zondag 19 mei 2013 Willem Karssenberg

Op 16 mei is een ronde-tafel-bijeenkomst gehouden over de informatievoorziening rondom het actieprogramma Focus op Vakmanschap. Gesproken is in de driehoek bestuur-programma management-informatiemanagement. Centraal stond het vraagstuk van de gevolgen voor de informatievoorziening van de aangekondigde acties. Zijn instellingen in control? Wordt bij invoering voldoende reke...

Impactanalyse Focus op Vakmanschap

donderdag 16 mei 2013 Willem Karssenberg

Voor veel instellingen is de impact van het actieplan Focus op Vakmanschap op hun informatievoorziening nog onduidelijk. saMBO-ICT heeft daarom een impactanalyse laten ontwikkelen die informatiemanagers, FoV programmamanagers en bestuurders helpt bij het bepalen van de benodigde inspanning. De impactanalyse maakt inzichtelijk wat de consequenties van Focus op Vakmanschap z...