iAgenda

Aantal berichten: 1

iAgenda

vrijdag 27 juni 2014 Willem Karssenberg

De iAgenda is een overzicht van allerlei beleidsmaatregelen en activiteiten op het gebied van informatievoorziening en ICT. Met verschillende partijen (DUO, SBB, OCW en saMBO-ICT) is een eerste versie ontwikkeld. Deze beschrijft per maatregel of activiteit wat de impact is op gegevensuitwisseling of gevolgen voor de administratieve organisatie binnen een instelling. Ook zi...