Privacy statement

saMBO-ICT respecteert en beschermt de privacy conform de Wet Bescherming Persoongegevens (WPB).
Meer informatie over de WBP is te vinden op de site van het College bescherming persoonsgegevens www.cbpweb.nl.