Programma Voorziening vroegtijdig aanmelden

Contactpersonen:

Henk-Jan van Ginkel
Projectleider (saMBO-ICT)

Wiebe Buising
Ketenregisseur (namens de stuurgroep van de VO-raad, PO-raad, MBO Raad en VNG)

In de wetgeving rond Vroegtijdig Aanmelden mbo is onder andere gesteld dat de VO-scholen en VAVO-instellingen de potentiële mbo-gangers doorgeven aan de gemeenten en de mbo-instellingen moeten de statussen van de aanmeldingen doorgeven aan de VO-school en/of de gemeente. De Voorziening Vroegtijdig Aanmelden ondersteunt deze informatiestromen. De voorziening bestaat uit drie koppelpunten: Koppelpunt Gemeenten, Koppelpunt VO en Koppelpunt MBO. Omdat het belangrijk is dat de verschillende koppelpunten naadloos op elkaar aansluiten, is besloten om een gezamenlijk Programma van Eisen te maken. De realisatie wordt per sector opgepakt. Voor het MBO Koppelpunt is saMBO-ICT voorlopig de opdrachtgever.

Medio 2016 zijn een stuurgroep en een projectgroep ingericht, waaraan de MBO Raad, de VO-raad, de PO-raad, de VNG, Ingrado, saMBO-ICT en het ministerie van OCW deelnemen. In de stuurgroep is afgesproken dat de voorziening vroegtijdig aanmelden een publieke voorziening wordt, van het onderwijsveld.

VVA in de saMBO-ICT nieuwsbrief

Nieuwsbrief 68, september 2018 Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA)

In de zomermaanden is door CACI hard gewerkt aan de realisatie van het mbo-koppelpunt, zodat het testen in september al kan beginnen. Itelligence is bereid gevonden om de koppeling van Education online met het mbo-koppelpunt volgens dezelfde planning te realiseren, zodat de test in de keten plaats kan vinden. Voor de instellingen met vavo is de koppeling met het VO-koppelpunt van belang. Kennisnet realiseert het VO-koppelpunt en is daar ook al actief mee aan de slag, zodat dit ook eind 2018 gereed is. Natuurlijk is er ook aandacht voor de koppelingen tussen de koppelpunten van VO, mbo en gemeenten. Alles is er op gericht dat de gehele keten in de loop van 2019 gereed is en in productie gaat. Voor meer informatie, onder andere het PvE, zie het programma VVA op de website.

Meer VVA in saMBO-ICT nieuwsbrieven »

VVA in berichten op de saMBO-ICT site

Nieuwsbrief nummer 69 is uit 18 oktober, 2018 - Nieuwsbrief nummer 69 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 39ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersbijeenkomst SBB 12 nov, MBO Ambassadeurs, KDO365, 
Presentaties Gebruikersdag 8 oktober 2018 8 oktober, 2018 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 8 oktober 2018.
Programma Gebruikersdag 8 oktober 2018 26 september, 2018 - Datum: 8 oktober 2018 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht
Vooraankondiging Gebruikersdag 8 oktober 2018 10 september, 2018 - Datum: 8 oktober 2018 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, in Utrecht
Nieuwsbrief nummer 68 is uit 6 september, 2018 - Nieuwsbrief nummer 68 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 38ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdag 8 oktober 2018, Gebruikersbijeenkomst SBB 12 november 2018, MBO Ambassadeurs, IBP in het mbo, Netwerk Informatiemanagers, 
PvE v1.0 Voorziening Vroegtijdig aanmelden gereed 20 juli, 2018 - In de wetgeving rond Vroegtijdig Aanmelden mbo is onder andere gesteld dat de VO-scholen en VAVO-instellingen de potentiële mbo-gangers doorgeven aan de gemeenten en de mbo-instellingen moeten de statussen van de aanmeldingen doorgeven aan de VO-school en/of de gemeente. De Voorziening Vroegtijdig Aanmelden ondersteunt deze informatiestromen. De voorziening bestaat uit drie koppelpunten: Koppelpunt Gemeenten, Koppelpunt...
Realisatie koppelpunt vroegtijdig aanmelden mbo gestart 29 juni, 2018 - Op 29 juni is door Gert Simons, directeur van CACI rechts) en Ben Geerdink namens saMBO-ICT (links) het contract tussen saMBO-ICT en CACI voor de bouw van het koppelpunt mbo ondertekend. Via dit koppelpunt kunnen instellingen de status van de aanmeldingen aan scholen in het voortgezet onderwijs doorgeven. Het koppelpunt mbo zal nog dit najaar...
Presentaties Gebruikersdag 11 juni 2018 11 juni, 2018 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 11 juni 2018. Als reactie op de presentatie over het digitaliseren van dossiers werd uit de zaal een document over substitutie aanbevolen, wat te vinden is op de site Archief 2020.
Presentaties Gebruikersdag 9 april 2018 9 april, 2018 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 9 april 2018.
Presentaties Gebruikersdag 27 november 2017 27 november, 2017 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 27 november 2017.