Programma Voorziening vroegtijdig aanmelden

Contactpersonen:

Henk-Jan van Ginkel
Projectleider (saMBO-ICT)

Wiebe Buising
Ketenregisseur (namens de stuurgroep van de VO-raad, PO-raad, MBO Raad en VNG)

In de wetgeving rond Vroegtijdig Aanmelden mbo is onder andere gesteld dat de VO-scholen en VAVO-instellingen de potentiële mbo-gangers doorgeven aan de gemeenten en de mbo-instellingen moeten de statussen van de aanmeldingen doorgeven aan de VO-school en/of de gemeente. De Voorziening Vroegtijdig Aanmelden ondersteunt deze informatiestromen. De voorziening bestaat uit drie koppelpunten: Koppelpunt Gemeenten, Koppelpunt VO en Koppelpunt MBO. Omdat het belangrijk is dat de verschillende koppelpunten naadloos op elkaar aansluiten, is besloten om een gezamenlijk Programma van Eisen te maken. De realisatie wordt per sector opgepakt. Voor het MBO Koppelpunt is saMBO-ICT voorlopig de opdrachtgever.

Medio 2016 zijn een stuurgroep en een projectgroep ingericht, waaraan de MBO Raad, de VO-raad, de PO-raad, de VNG, Ingrado, saMBO-ICT en het ministerie van OCW deelnemen. In de stuurgroep is afgesproken dat de voorziening vroegtijdig aanmelden een publieke voorziening wordt, van het onderwijsveld.

VVA in de saMBO-ICT nieuwsbrief

Nieuwsbrief 70, november 2018 VVA: Het MBO Koppelpunt werkt!

Conform de planning is de bouw van het MBO Koppelpunt van de Voorziening vroegtijdig aanmelden (VVA) in november 2018 afgerond met een acceptatietest. In de acceptatietest, die plaatsvond bij ROC de Leijgraaf, werden de functionaliteiten van het MBO Koppelpunt getest in de keten: het ontvangen van de verschillende aanmeldstatussen vanuit een mbo-instelling (ROC de Leijgraaf) via Education Online, het afleveren van een bericht aan het VO Koppelpunt en het opleveren van stuurinformatie. Voor het afleveren aan het Koppelpunt Gemeenten moesten we het doen met een dummykoppelpunt, omdat de gemeenten nog niet zo ver zijn. Het MBO Koppelpunt is er dus klaar voor om de SIS-en aan te gaan sluiten. Verder leuk om te vermelden is dat inmiddels ook PortalPlus de eerste meldingen verstuurd heeft naar het MBO Koppelpunt. Het VO Koppelpunt, ook belangrijk voor vavo, ligt goed op schema en zal in december fase 1 afronden, waarin de routering van de aanmeldberichten van MBO Koppelpunt naar vo- en vavo-scholen gebouwd is. In fase 2 zal het Onderwijs serviceregister (OSR) gebouwd worden, waarin de digitale adressen van de vo en vavo-scholen beheerd worden.

Meer VVA in saMBO-ICT nieuwsbrieven »

VVA in berichten op de saMBO-ICT site

Presentaties Gebruikersdag 15 april 2019 15 april, 2019- In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 15 april 2019.
Onze presentaties CvI conferentie 27 & 28 maart 2019 3 april, 2019- Vorige week woensdag en donderdag, 27 en 28 maart 2019 hadden saMBO-ICT en Kennisnet voor onze presentaties een eigen skybox tot onze beschikking, waar bezoekers van onze workshops werden getrakteerd op een heerlijke tropische ‘mocktail’. In onze gezellige, multifunctionele ruimte hebben we met kleinere en grotere groepen prima sessies gehad. We hadden vooraf gekozen voor...
Nieuwsbrief 70 is uit! 29 november, 2018- Nieuwsbrief nummer 70 is uitgekomen, met daarin weer tal van onderwerpen:  Inleiding, 39e conferentie, Gebruikersdag 3 december 2018, Ambassadeursnetwerk, Kennisdeling Office 365, Architectuur, IAA bijeenkomst 7 december,
Nieuwsbrief nummer 69 is uit 18 oktober, 2018- Nieuwsbrief nummer 69 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 39ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersbijeenkomst SBB 12 nov, MBO Ambassadeurs, KDO365, 
Presentaties Gebruikersdag 8 oktober 2018 8 oktober, 2018- In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 8 oktober 2018.
Programma Gebruikersdag 8 oktober 2018 26 september, 2018- Datum: 8 oktober 2018 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht
Vooraankondiging Gebruikersdag 8 oktober 2018 10 september, 2018- Datum: 8 oktober 2018 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, in Utrecht
Nieuwsbrief nummer 68 is uit 6 september, 2018- Nieuwsbrief nummer 68 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 38ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdag 8 oktober 2018, Gebruikersbijeenkomst SBB 12 november 2018, MBO Ambassadeurs, IBP in het mbo, Netwerk Informatiemanagers, 
PvE v1.0 Voorziening Vroegtijdig aanmelden gereed 20 juli, 2018- In de wetgeving rond Vroegtijdig Aanmelden mbo is onder andere gesteld dat de VO-scholen en VAVO-instellingen de potentiële mbo-gangers doorgeven aan de gemeenten en de mbo-instellingen moeten de statussen van de aanmeldingen doorgeven aan de VO-school en/of de gemeente. De Voorziening Vroegtijdig Aanmelden ondersteunt deze informatiestromen. De voorziening bestaat uit drie koppelpunten: Koppelpunt Gemeenten, Koppelpunt...
Realisatie koppelpunt vroegtijdig aanmelden mbo gestart 29 juni, 2018- Op 29 juni is door Gert Simons, directeur van CACI rechts) en Ben Geerdink namens saMBO-ICT (links) het contract tussen saMBO-ICT en CACI voor de bouw van het koppelpunt mbo ondertekend. Via dit koppelpunt kunnen instellingen de status van de aanmeldingen aan scholen in het voortgezet onderwijs doorgeven. Het koppelpunt mbo zal nog dit najaar...