Herziening kwalificatiestructuur

HKS200

Contactpersoon:

Henk-Jan van Ginkel

Eind november 2013 heeft de minister van OCW het model van de herziene kwalificatiestructuur en het toetsingskader ervan vastgesteld en de kenniscentra via SBB de opdracht gegeven om de nieuwe kwalificatiedossiers en de keuzedelen op te leveren. Ook heeft ze een Regieorganisatie ingericht die er voor moet zorgen dat implementatie van de herziene kwalificatiestructuur goed en op tijd is afgerond.
De Regieorganisatie HKS van OCW heeft vier lijnen ingericht om het doel te bereiken:

  1. Opstellen kwalificatiedossiers en keuzedelen (door SBB);
  2. Voorbereid onderwijs (door MBO Raad);
  3. Processen en systemen (door DUO, saMBO-ICT en SBB);
  4. Wetgeving (door OCW, directie MBO).

saMBO-ICT heeft op zich genomen om de scholen en hun leveranciers van informatiesystemen te ondersteunen bij het tijdig gereed maken van de processen en systemen. Daarbij wordt actief samengewerkt met de andere lijnen en ook met de andere partijen binnen lijn 3.

Programma van Eisen

In 2012 en 2013 zijn vanuit saMBO-ICT diverse impactanalyses op processen en systemen gedaan op basis van de op dat moment beschikbare informatie.
In februari 2014 is gestart met het maken van een generiek programma van eisen (PvE) HKS voor processen en systemen. In juni 2014 is versie 1 opgeleverd. In november 2014 en juli 2015 is een bijgewerkte versie uitgebracht.
PvE Herziening kwalificatiestructuur versie 3


Aanbevolen documenten om naast het PvE ook te lezen:
Keuzedelen – Facts and Figures
Servicedocument Onderwijsovereenkomst 
Servicedocument BPV-overeenkomst
Modellen diploma resultatenlijst certificaat
Specificaties HKS voor BRON
Versiebeheer kwalificaties en keuzedelen
Bedrijfsvoering keuzedelen
Doorstromen met keuzedelen

Activiteiten

Informatiebijeenkomsten
Voor de betrokken leveranciers en gebruikersgroepen worden Informatiebijeenkomsten georganiseerd. Het rooster voor 2016/2017 is als volgt: 10 feb 2016, 20 apr, 22 jun, 27 sep, 30 nov, 23 feb 2017.

Monitoren voortgang
Regelmatig wordt aan betrokkenen gevraagd of men nog op planning zit, zodat knelpunten vroegtijdig gesignaleerd en zo mogelijk opgelost kunnen worden.

Bijwerken PvE
Indien nodig wordt het PvE bijgewerkt en opnieuw verspreid. Zie verder kader Programma van Eisen hiernaast.

Vraagbaak/kennisdeling/informatievoorziening
Denk aan presentaties op conferenties, het beschikbaar stellen van vraagbaak/discussiemogelijkheid in de groepsomgeving (zie kader links onder), organisatie van gebruikersdagen en dergelijke.

Herziening kwalificatiestructuur gerelateerde berichten:

Publicatie keuzedelen op SBB site 31 januari, 2017 - Keuzedelen vormen een inspirerend nieuw element in het middelbaar beroepsonderwijs. In het afgelopen jaar is het aanbod aan keuzedelen sterk gegroeid. Dit aanbod zal ook de komende tijd nog verder groeien. De minister van OCW stelt elke drie maanden de nieuwste keuzedelen vast (begin januari, april, juli en oktober). Daarnaast worden twee maal per jaar...
Presentaties Gebruikersdag 30 januari 2017 30 januari, 2017 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 30 januari 2017.
Presentaties Gebruikersdag 13 juni 2016 13 juni, 2016 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 13 juni 2016.
Programma Gebruikersdag 13 juni 2016 1 juni, 2016 - Datum: 13 juni 2016 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Galvanistraat 13 te Ede
Vooraankondiging Gebruikersdag 13 juni 2016 23 mei, 2016 - Datum: 13 juni 2016 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Galvanistraat 13 te Ede
Bijeenkomst “kleinere instellingen” 17 mei, 2016 - Op vrijdag 13 mei kwamen vertegenwoordigers van MBO-instellingen met minder dan 2.000 mbo-studenten bij elkaar bij SURF in Utrecht. Op de agenda stond een flink aantal onderwerpen, van Doorontwikkelen BRON en hKS tot SURF tarieven en ICT in het onderwijs. Tijdens de bijeenkomst kon een overzicht worden gegeven van deze thema’s. Kleinere instellingen hebben vaak...
Presentaties Gebruikersdag 28 sep 2015 28 september, 2015 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 28 september 2015. Ook kunt u er de Actualiteiten van DUO nalezen, die deze keer niet mondeling meegedeeld zijn, maar we u ook nu niet willen onthouden. Zie voor meer informatie over HKS ook de themapagina Herziening kwalificatiestructuur.
Programma Gebruikersdag 28 sep 2015 14 september, 2015 - Datum: 28 september 2015 9.30 – 13.00 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.30 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Galvanistraat 13 te Ede
Vooraankondiging Gebruikersdag 28 sep 2015 3 september, 2015 - Datum: 28 september 2015 9.30 – 13.00 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.30 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Galvanistraat 13 te Ede
Het nieuwe SBB van start 11 augustus, 2015 - Op 1 augustus 2015 is de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) van start gegaan. De organisatie is belast met de uitvoering van drie wettelijke taken voor goed beroepsonderwijs en aansluiting op de praktijk. Die wettelijke taken zijn overgegaan van de 17 kenniscentra naar SBB. De drie wettelijke taken omvatten de beroepspraktijkvorming, kwalificeren en examineren en...