Programma Doorpakken op digitalisering – Regie op leermiddelen


Contactpersonen:

Aanvoerder
Bestuurlijk trekkers
 • Gerrit Vreugdenhil | ROC van Amsterdam en Flevoland
 • René Louwerse |Albeda College
Verbinder
 • Maaike Stam | saMBO-ICT
Teamleden
 • Jeroen Bendijk | Friesland College
 • Pascal Koole | ROC van Amsterdam en Flevoland
 • Pia Niemeijer | Drenthe College
 • Rob Simmers | Deltion College
 • Suzan Tessels | ROC van Amsterdam en Flevoland
 • Jolanda van Til | Deltion College
 • Veerle Visch | Albeda College
 • Frank Brouwer | Nova College
 • Joost Knol | Nova College
 • Jeffrey Noordveld | Alfa College
 • John Kromhout | VISTA College
Ondersteuners vanuit team Innovatie
 • Gerard Reimink | RijnIJssel
 • Harry Brink | Graafschap College
Bijeenkomsten
 • 16 sept update thema's voor bestuurders
 • 21 sept update thema's voor bestuurders
 • 30 sept bestuurders bijeenkomst
 • 30 sept en 1 okt saMBO-ICT conferentie
Initiatieven
Belangrijke documenten

Regie op leermiddelen

De ambities om het onderwijs meer flexibel en op maat te organiseren, vragen om leermiddelen en een leermiddelenketen die hierbij passen. Modulair, flexibel, en eigentijds zijn hierbij kernbegrippen.

Vernieuwing van zowel de leermiddelen als de leermiddelenketen komt in de huidige markt echter moeizaam tot stand, omdat onderwijsinstellingen en leveranciers (uitgevers, distributeurs, dienstleveranciers) elkaar in een wurggreep houden. In de huidige situatie worden mbo-instellingen ontzorgd en zijn alle onderdelen van de dienstverlening in de leermiddelenketen sterk aan elkaar gekoppeld (alles-in-één oplossingen). Onder het vernieuwde schoolkostenbeleid worden hierin al aanpassingen doorgevoerd, maar voor verdergaande flexibilisering is meer nodig.

Een sterkere regie op leermiddelen vanuit de mbo-sector is gewenst, voor (heldere eisen aan) een innovatieve leermiddelen-infrastructuur, waarmee:

 • flexibilisering van het onderwijs wordt ondersteund,
 • transparant zicht is op het totale aanbod van leermateriaal,
 • een combinatie van open en gesloten materiaal mogelijk is,
 • marktwerking wordt bevorderd (waaronder het makkelijker maken voor nieuwe toetreders),
 • en publieke waarden (zoals privacy) worden geborgd.

Recentelijk gerealiseerde publieke voorzieningen zoals het Koppelpunt Catalogusinformatie (gerealiseerd in nauwe samenwerking met Edu-K), waarin de basisinformatie over leermiddelen wordt verzameld, en de functionaliteit van een benchmarktool voor leermiddelenlijsten in het mbo, kunnen hier een rol bij spelen.

Aanpak

De aanpak rond leermiddelen kan daarbij worden opgedeeld in twee aspecten:

1.  de ontsluiting van de leermiddelen

Hoe en waar (bijvoorbeeld op een platform) worden de leermiddelen beschikbaar, en hoe flexibel zijn de licentievormen om hier gebruik van te maken?
Een nieuwe leermiddelen-infrastructuur is noodzakelijk om het onderwijs meer flexibel in te kunnen richten. In het programma willen we hiermee experimenteren en concrete ervaringen opdoen.

Daarom gaan we aan de slag met pilots, die naast een werkende (deel)oplossing ook opleveren:

 • platformdiensten en deeloplossingen die er al zijn in kaart gebracht, inclusief de voor- en nadelen hiervan, waarbij we nadrukkelijk zowel traditionele als vernieuwende systemen onder de loep nemen,
 • een programma van eisen voor de ontsluiting via platformdiensten,
 • een uitwerking van de behoeften aan verschillende licentievormen.

2. de leermiddelen zelf

Is de inhoud eigentijds en past de vorm bij meer modulair onderwijs? Dit wordt zichtbaar wanneer de leermiddelen meer in samenhang ontsloten worden.
Hiervoor willen we in het programma versnelling brengen in het werken aan:

 • een overzicht van de beschikbare content en examens, in te zien per kwalificatie en per keuzedeel,
 • een programma van eisen voor modulair en flexibel leermateriaal,
 • het faciliteren van het gezamenlijk maken en beheren van open materialen door het ondersteunen van (bestaande) communities.

Voor beide aspecten is het belangrijk om met elkaar te onderzoeken hoe regie op dit thema in de toekomst kan worden georganiseerd (zoveel mogelijk aansluitend bij bestaande gremia): hoe sturen we (gezamenlijk) op de ontwikkelingen op dit thema?

–>Wil je meedenken en vooral ook meedoen aan Regie op Leermiddelen? Meld je dan bij de programmamanager Manon Geven! Of geef je direct op via dit formulier.

Regie op leermiddelen in de nieuwsbrief

 

'Regie op leermiddelen' in berichten op de saMBO-ICT site

Open leermateriaal stimuleren. Hoe pakt het team Regie op leermiddelen dit aan? 5 maart, 2021 - Marc Dietzenbacher (Vista College), aanvoerder van het team Regie op leermiddelen en Veerle Visch (Albeda), teamlid bij Marc, vertellen in deze video over hoe ze open leermateriaal willen stimuleren. Ze houden zich bezig met het regie nemen op de leermiddelenketen maar willen ook open leermateriaal stimuleren. Om te zorgen dat er goeie mix ontstaat tussen...
In 2025 zijn alle leermiddelen in het mbo gratis! 4 maart, 2021 - Column Pascal Koole Het is 2025 en we plukken steeds meer de vruchten van de samenwerking tussen mbo-scholen, docententeams, docenten op het gebied van open leermiddelen. Mede door de coronacrisis in 2020-2021 is een flinke urgentie ontstaan op het gebied van flexibel en modulair digitaal lesmateriaal om onze studenten te helpen bij hun synchrone en...
Pilotproject: leermiddelen delen voor zorgtechnologie in het onderwijs 3 maart, 2021 - Jolanda van Til (Deltion College) pakt door op digitalisering. Dat doet ze niet alleen. Samen met haar collega’s in het mbo wil ze de regie nemen op open leermiddelen. Waarom? Om het onderwijs flexibeler en meer op maat te organiseren. Jolanda draagt hieraan bij door zich te richten op open leermiddelen voor Zorg en Technologie....
Het maken en delen van leermateriaal, hoe doen deze 5 docenten dat? 2 maart, 2021 - Veel docenten in Nederland delen al leermaterialen met docenten en studenten uit heel Nederland. Denk aan kennisclips op YouTube, volledige lesmodules op Wikiwijs, korte lessen in Xerte of Sway. Voor de Open Education Week hebben we vijf docenten (Marja Hiemstra van ROC van Twente, Annet Smith van Nova College, Emma de Rijk van ROC van...
Onderzoek open lesmateriaal – hoe gaan docenten in het mbo ermee om? 1 maart, 2021 - Afgelopen december heeft onderzoeksbureau Innovalor in opdracht van Kennisnet en saMBO-ICT een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van open leermiddelen in het Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Beroepsonderwijs. De resultaten hiervan zijn verschenen in het onderzoeksverslag: Open leermiddelen in het VO en MBO. De uitkomsten geven een helder beeld over de actuele stand van zaken...