Programma Doorpakken op digitalisering – Onderwijslogistiek

Contactpersonen:

Aanvoerder
Bestuurlijk trekkers
 • Otto Jelsma | MBO Rijnland
 • Hans Meijer | Vista College
Verbinder
Teamleden
 • Edith Hofstede | MBO Rijnland
 • Cock Vonk | Albeda
 • Jaco van der Meer | MBO Rijnland
 • Arie van de Graaf | Zone College
 • Hans Swart | Alfa-college
 • Floor van der Zwan| Horizon College
 • Marcel van Assen | Tias Hogeschool
 • Jan Riezebos | Rijksuniversiteit Groningen
 • Jaap Jan Bakker | Ministerie van OCW
Ondersteuners vanuit team Innovatie
 • Wendy Deursen | ROC de Leijgraaf
 • Rob Grit | Drenthe College
Bijeenkomsten
 • volgt nog
Belangrijke documenten

Onderwijslogistiek

Onderwijslogistiek brengt de onderwijsleervraag van de student en het onderwijsaanbod van de mbo-instelling op passende en effectieve wijze bij elkaar. Daarbij wordt gezocht naar serviceconcepten waarin er een balans is tussen een op maat gesneden leertraject voor de student enerzijds, en de betaalbaarheid en organiseerbaarheid voor de mbo-instelling anderzijds. Een goede studeerbaarheid en doceerbaarheid zijn voor beide van belang.

Om dit goed te kunnen doen moeten we weten welke keuzemogelijkheden er zijn, behorend bij een gekozen serviceconcept. Ook moeten we weten aan welke ‘knoppen’ we kunnen draaien (zoals groepsgrootte, individuele leerroutes, vakken volgen bij andere opleidingen, inzet van online leren) en wat het effect daarvan is. Deze effecten moeten onderzocht worden om onderbouwde beslissingen te kunnen nemen. Daarbij willen we gebruiken maken van concepten van het vakgebied logistiek en operational excellence, en van toegepast wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. Niet alleen de huidige stand van zaken is van belang, we moeten ook leren voorspellen en anticiperen: we moeten leren mee te bewegen op de dynamiek van nieuwe studentaantallen en nieuwe vragen van lerenden. Standaardisatie en principes van massamaatwerk kunnen hier een rol bij spelen.

Dat betekent dat we vanuit dit programma:

 • serviceconcepten en bijbehorende variabelen (de ‘knoppen om aan te draaien’) in kaart willen brengen;
 • op basis van onderzoek gegevens willen verzamelen over de effectiviteit van interventies door het draaien aan die knoppen;
 • de logistieke grondregels in beeld brengen: gemeenschappelijke principes en eventueel standaarden op basis van die kennis, zodat processen en systemen goed op elkaar kunnen aansluiten. Dit levert afspraken af over eenheden (vergelijk legoblokjes die op basis van een vaste maten makkelijk stapelen), zoals de duur van een onderwijseenheid of de wijze van beschrijving daarvan. Die afspraken maken o.a. dat de vraag aan leveranciers goed en breed kan worden gecommuniceerd;
 • eveneens op basis van die kennis mogelijkheden creëren om aanpassingen in een serviceconcept te simuleren en door te rekenen voor de organisatie, bijvoorbeeld in een configurator (een ‘mengpaneel’).

Daarmee kunnen we vervolgens werk gaan maken van een goede implementatie in de instellingen, rekening houdend met de veranderkundige aspecten die een dergelijke implementatie met zich mee brengt.

Onderwijslogistiek in de nieuwsbrief

 

Onderwijslogistiek in berichten op de saMBO-ICT site

Nieuwsbrief 89 is uit! 15 april, 2021 - Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding,  ​saMBO-ICT conferentie,  saMBO-ICT Gebruikersdag,  Kennisdeling O365,  BI-dag,  Ambassadeurs,  Doorpakken op digitalisering,  MORA,  Centraal Aanmelden,  Bruggen Bouwen,  Netwerk Informatiemanagement,  Netwerk IBP,  Onderwijslogistiek in het MBO,  Inplementatie ECK iD,  Cybercrisisoefening OZON,  Vraagbaak,  Vragen van en aan collega’s
Edubadges in het MBO 3 december, 2020 - Binnen het programma Doorpakken op digitalisering wordt er gekeken hoe Edubadges ingezet kunnen worden in het MBO. Edubadges zijn ‘digitale bewijsstukken’ die studenten helpen om de opgedane kennis en vaardigheden zichtbaar en ‘meeneembaar’ te maken. Op dit moment lopen er al twee pilots bij verschillende scholen en is de wens om hier breder mee te...
Uitnodiging online netwerk Onderwijslogistiek 12 november, 2020 - ONLINE NETWERK ONDERWIJSLOGISTIEK 26 november 14.00-16.00 uur MS Teams Graag nodigen we jullie weer uit voor de volgende netwerkbijeenkomst Onderwijslogistiek op donderdag 26 november van 14.00 – 16.00 uur. Helaas zullen we dit nog steeds via MS Teams online moeten doen. In deze bijeenkomst willen we corona even laten voor wat het is en vooral...
Nieuwsbrief 85 is uit! 29 oktober, 2020 - Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding,  Verbinden van trots en besef: Next step!, ​saMBO-ICT conferentie,  saMBO-ICT Gebruikersdag,  Kennisdeling O365, Doorpakken op digitalisering,  Route21,  Gebruikersgroep ECK,  Centraal Aanmelden,  Leergang StudentenAdministratie,  Bruggen Bouwen,  Benchmark IBP/E is gestart,  Netwerk Informatiemanagers,  Onderwijslogistiek in het MBO,  Les op Afstand,  Vragen van...
Nieuwsbrief 84 is uit! 10 september, 2020 - Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​42e saMBO-ICT conferentie, Gebruikersdag, Kennisdeling O365, MBO Ambassadeurs,  Doorpakken op digitalisering, Safetyboot, Route21, VVA, CA, Bruggen Bouwen,  Netwerk IBP, Netwerk Informatiemanagers, Onderwijslogistiek in het MBO,Les op Afstand Vragen van en aan collega’s