Programma Doorpakken op digitalisering – Onderwijslogistiek

Contactpersonen:

Aanvoerder
 • Hans Swart | Alfa-college
Bestuurlijk trekkers
 • Otto Jelsma | MBO Rijnland
 • Hans Meijer | Vista College
 • Frits Gronsveld | STC
  Jan van Alphen | SG De Rooi Pannen
Verbinder
Teamleden
 • Cock Vonk | Albeda
 • Jaco van der Meer | MBO Rijnland
 • Arie van de Graaf | Zone College
 • Hans Swart | Alfa-college
 • Floor van der Zwan| Horizon College
 • Marcel van Assen | Tias Hogeschool
 • Jan Riezebos | Rijksuniversiteit Groningen
 • Edith Hofstede | MBO Rijnland
Ondersteuners vanuit team Innovatie
 • Wendy Deursen | ROC de Leijgraaf
 • Rob Grit | Drenthe College
Bijeenkomsten
Belangrijke documenten

Onderwijslogistiek

Onderwijslogistiek brengt de onderwijsleervraag van de student en het onderwijsaanbod van de mbo-instelling op passende en effectieve wijze bij elkaar. Daarbij wordt gezocht naar serviceconcepten waarin er een balans is tussen een op maat gesneden leertraject voor de student enerzijds, en de betaalbaarheid en organiseerbaarheid voor de mbo-instelling anderzijds. Een goede studeerbaarheid en doceerbaarheid zijn voor beide van belang.

Om dit goed te kunnen doen moeten we weten welke keuzemogelijkheden er zijn, behorend bij een gekozen serviceconcept. Ook moeten we weten aan welke ‘knoppen’ we kunnen draaien (zoals groepsgrootte, individuele leerroutes, vakken volgen bij andere opleidingen, inzet van online leren) en wat het effect daarvan is. Deze effecten moeten onderzocht worden om onderbouwde beslissingen te kunnen nemen. Daarbij willen we gebruiken maken van concepten van het vakgebied logistiek en operational excellence, en van toegepast wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. Niet alleen de huidige stand van zaken is van belang, we moeten ook leren voorspellen en anticiperen: we moeten leren mee te bewegen op de dynamiek van nieuwe studentaantallen en nieuwe vragen van lerenden. Standaardisatie en principes van massamaatwerk kunnen hier een rol bij spelen.

Dat betekent dat we vanuit dit programma:

 • serviceconcepten en bijbehorende variabelen (de ‘knoppen om aan te draaien’) in kaart willen brengen;
 • op basis van onderzoek gegevens willen verzamelen over de effectiviteit van interventies door het draaien aan die knoppen;
 • de logistieke grondregels in beeld brengen: gemeenschappelijke principes en eventueel standaarden op basis van die kennis, zodat processen en systemen goed op elkaar kunnen aansluiten. Dit levert afspraken af over eenheden (vergelijk legoblokjes die op basis van een vaste maten makkelijk stapelen), zoals de duur van een onderwijseenheid of de wijze van beschrijving daarvan. Die afspraken maken o.a. dat de vraag aan leveranciers goed en breed kan worden gecommuniceerd;
 • eveneens op basis van die kennis mogelijkheden creëren om aanpassingen in een serviceconcept te simuleren en door te rekenen voor de organisatie, bijvoorbeeld in een configurator (een ‘mengpaneel’).

Daarmee kunnen we vervolgens werk gaan maken van een goede implementatie in de instellingen, rekening houdend met de veranderkundige aspecten die een dergelijke implementatie met zich mee brengt.

Onderwijslogistiek in de nieuwsbrief

 

Onderwijslogistiek in berichten op de saMBO-ICT site

Terugkoppeling OL bijeenkomst 25 november 30 november, 2021 - Donderdag 25 november 2021 was er weer een netwerkbijeenkomst Onderwijslogistiek. Met meer dan vijftig deelnemers was het weer een drukbezochte middag. De voorzitter opende de bijeenkomst en vroeg de aanwezigen, tijdens de mededelingen, reactie te geven op de impact analyse die is uitgebracht vanuit het programma Doorpakken op Digtalisering. Die reactie kan worden gestuurd naar rob.vos@sambo-ict.nl. Verder...
Terugblik Netwerk Onderwijslogistiek 7 oktober 12 oktober, 2021 - Afgelopen donderdag 7 oktober was er weer een netwerkbijeenkomst Onderwijslogistiek. Met bijna vijftig deelnemers was het weer een drukbezochte middag. De agenda voor de middag toonde een mooi programma met twee presentaties over een LMS in relatie tot flexibilisering van het onderwijs. Als derde en laatste onderwerp stond een terugkoppeling van de opbrengst vanuit het team...
Nieuwsbrief 91 is uit! 1 juli, 2021 - Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding,  saMBO-ICT Nieuwe Naam,  ​saMBO-ICT conferentie,  saMBO-ICT Gebruikersdag,  Kennisdeling O365,  Ambassadeurs,  Doorpakken op digitalisering,  CAMBO,  VVA, CAMBO en nu?,  Route21/ MORA,  Bruggen Bouwen,  Netwerk IBP,  Onderwijslogistiek in het MBO,  Netwerk Informatiemanagement,  Netwerk Examinering en Digitalisering,  Vragen van en aan collega’s  
Terugblik netwerk onderwijslogistiek 15 juni, 2021 - 10 juli en de laatste netwerkbijeenkomst onderwijslogistiek voor de zomervakantie van 2021 gaat met bijna 40 aanwezigen van start. Na de opening en het welkom heten volgt een korte terugblik op de bijeenkomst van 15 april, waarna drie presentaties achtereenvolgend worden gegeven. De eerst presentatie wordt gegeven door Andre Pape van het Alfa college en...
Nieuwsbrief 89 is uit! 15 april, 2021 - Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding,  ​saMBO-ICT conferentie,  saMBO-ICT Gebruikersdag,  Kennisdeling O365,  BI-dag,  Ambassadeurs,  Doorpakken op digitalisering,  MORA,  Centraal Aanmelden,  Bruggen Bouwen,  Netwerk Informatiemanagement,  Netwerk IBP,  Onderwijslogistiek in het MBO,  Inplementatie ECK iD,  Cybercrisisoefening OZON,  Vraagbaak,  Vragen van en aan collega’s