Programma Doorpakken op digitalisering – Innovatie stimuleren

Contactpersonen:

Aanvoerder
Bestuurlijk trekkers
 • Ellen Sinnige | ROC Mondriaan
 • Pauline Satter | COG
Verbinders
Teamleden
 • Andy van Dissel | ROC van Twente
 • Astrid de Witte | MBO Amersfoort
 • Gerard Reimink | RijnIJssel
 • Harry Brink | Graafschapcollege
 • René van den Broek | Nova College
 • Rob Grit | Drenthe College
 • Wendy Deursen | De Leijgraaf
 • John Schobben | De Leijgraaf
 • Diane Smits| Deltion
 • Tim van der Voord | Nova College
Bijeenkomsten
Belangrijke documenten

Innovatie stimuleren

Innovatiekracht en organisatieveranderingen zijn nodig om de ambities van het mbo en in dit programmaplan daadwerkelijk waar te maken. Daarom is het goed om dit thema expliciet te maken. We kiezen daarbij voor een wat andere aanpak dan bij de andere thema’s, door de thema-teams van de andere thema’s nadrukkelijk en persoonlijk te ondersteunen vanuit dit thema.

We willen veranderingen realiseren die grote impact hebben. Dit kan soms door laaghangend fruit te ‘plukken’, maar veelal gaat het in de andere thema’s om ‘wicked problems’. Daarvoor is een bewezen aanpak om in kleine pilots nieuwe toepassingen uit te proberen, deze uitgebreid te faciliteren en te evalueren, en daarna - bij gebleken succes - geleidelijk op te schalen. Dergelijke ‘broedplaatsen’ ontstaan in de andere thema’s, zoals hierboven is beschreven.

Met kennis over innoveren en veranderen kunnen deze pilots worden versterkt. Tegelijkertijd leren we van de ontwikkelingen in deze broedplaatsen; zo doen we meer kennis op over innoveren in het mbo. Dat kan ons als sector weer verder helpen, zodat we niet alleen nú innoveren met dit programma op basis van de Strategische agenda digitalisering, maar structureel een sector worden die innoveert en wendbaar is.

Concreet willen we daarom vanuit dit thema aansluiten bij het overkoepelende en de inhoudelijke thema’s van de agenda, om:

 • de innovaties op die thema’s te ondersteunen, met innovatie- en verander-expertise,
 • kennis over innoveren en veranderen in het mbo over de thema’s heen te delen én vergroten door middel van onderzoek.

Innovatie stimuleren in de nieuwsbrief

 

Innovatie Stimuleren in berichten op de saMBO-ICT site