Datadinsdag

Datadinsdag, onmisbare hulp voor data-ondersteund onderwijs

Elke tweede dinsdag van de maand is het datadinsdag. Je kunt op die dinsdagen activiteiten verwachten waarmee we je handvatten geven verder te komen met data in jouw les en instelling. Dat kunnen zijn webinars, workshops, presentaties van gave sprekers; online én in fysieke bijeenkomsten. In de infographic vind je alle data en onderwerpen benoemd.

Waarom? De afgelopen anderhalf jaar heeft de themagroep ‘data-ondersteund onderwijs’ veel geleerd over hoe je data-ondersteund onderwijs in een instelling kunt realiseren. Natuurlijk willen wij deze kennis met je delen.

Fijne dinsdagen gewenst!

Op deze pagina het overzicht van alle items, de aanmeldlinks per datadinsdag en overige details!

12 oktober 2021: Lancering Quickscan Studiedata

Met de Quickscan Studiedata kun je als instelling jouw eigen volwassenheid op studiedata vaststellen. De scan geeft je vervolgens een advies voor het opstarten van een eigen studiedata-programma. De gebruikte tool maakt het mogelijk om na het invullen een netwerk op te bouwen met instellingen die je verder kunnen helpen bij het opbouwen van de datavolwassenheid. Een onmisbaar instrument om kennis op te doen en te delen, dus wees erbij om ook jouw eigen datatraject te starten.

Lees verder en meld je aan

9 november 2021: Ethisch gesprek over data. Hoe doe je dat?

Als je met data in het onderwijs wilt gaan werken zal je ethische afwegingen moeten maken. Wat is goed, welke technologie ga je wel of niet inzetten, welke waarden heb je in jouw instelling? Het is belangrijk deze discussies structureel in jouw instelling te voeren, op allerlei niveaus. Hoe doe je dat? Hoe ga je het gesprek aan? In deze workshop krijg je hier handvatten voor.

Lees verder en meld je aan

14 december 2021: Ervaringen uit de datacoalities, deel 1

In het mbo werken instellingen samen in een aantal datacoalities. Hierin doen we met elkaar kwalitatieve inzichten op over de manier waarop met data waarde kan worden verkregen in het onderwijsproces. Hoe kunnen we kernprocessen slim verbeteren of kwetsbare studenten eerder spotten en beter begeleiden?  Hoe kunnen we het leerproces van de student verbeteren?  De vertrouwde ‘onderbuik’ van leraren voldoet lang niet altijd meer als intuïtief kompas.

Lees verder en meld je aan