Programma Doorpakken op digitalisering – Data-ondersteund onderwijs

Contactpersonen:

Aanvoerder
Bestuurlijk trekkers
 • Wim van de Pol | Noorderpoort
 • Mare Riemersma| Drenthe College
 • Robert Leeftink | MBO Utrecht
 • Enno van der Werf | Alfa college
Verbinder
 • Els Booij | Kennisnet
Teamleden
 • Albert Vlaardingerbroek | Noorderpoort
 • Jacob Poortstra | Noorderpoort
 • Ramon Spekking | De Graafschap
 • Pascal Reijers | Deltion College
 • Catelijne Zandbergen | Clusius College
 • Mark Trimpe | VISTA college
 • Ed de Feber | Horizon College
 • Eric van Gennep | ROC Mondriaan
Ondersteuners vanuit team Innovatie
 • Harry Brink | Graafschap College
 • Jacintha Dijkstra - Slager | Noorderpoort
Bijeenkomsten
Belangrijke documenten
Artikelen

Data-ondersteund onderwijs

Het gebruik maken van data kan behulpzaam zijn in het centraal zetten van de student en de levenslange ontwikkeling van die student. We beschikken over veel data in de sector, maar het blijkt ingewikkeld om deze data te gebruiken om ons onderwijs te verbeteren. Zo moet eerst goed helder zijn welke data in welke combinaties bruikbaar zijn voor welke vraagstukken. Daarbij zijn er uiteraard ook vraagstukken op het gebied van privacy en ethiek: welke data mag en wil je als mbo-instelling gebruiken?

Er zijn interessante experimenten gedaan met data-ondersteund werken op een aantal mbo-instellingen. Enkele voorbeelden: een instelling is bezig met het beter kunnen voorspellen van voortijdig schoolverlaten, een ander met inzichtelijk krijgen hoe studenten presteren in het hbo. In een heel andere casus werd ervaring opgedaan met het geautomatiseerd meten van het klimaat in de lokalen. Toch wordt data in het mbo nog slechts zeer beperkt benut. Aandacht en focus zijn nodig om data-ondersteund onderwijs naar een hoger plan te tillen.

We willen in dit programma data-ondersteund onderwijs versnellen door:

 • de mensen die op de mbo-instellingen al met dit onderwerp bezig zijn bij elkaar te brengen om van elkaar te leren en het onderwerp op de kaart te zetten,
 • het bieden van overzicht over lopende initiatieven,
 • het realiseren van een gemeenschappelijke kennisbasis om op te kunnen bouwen: een referentiekader, ethiek, wetgeving, privacy en beveiliging,
 • in pilots te focussen op vraagstukken rondom leven lang ontwikkelen, passend bij de bestuurlijke vraagstukken op dit vlak, waardoor instellingen optimaal nut van deze pilots hebben en de urgentie om de resultaten te gebruiken hoog is,
 • waar nodig technische barrieres weg te nemen,
 • aandacht te hebben voor de benodigde veranderingen in de instelling, waar analyse van data en data-ondersteund werken aanleiding toe kunnen geven. Dit doen we in samenwerking met de thema’s Onderwijslogistiek, Innovatie en Docentondersteuning.

Dataondersteund onderwijs in de nieuwsbrief

 

Dataondersteund Onderwijs in berichten op de saMBO-ICT site

Doorpakken op digitalisering bestaat 1 jaar, wat is er opgeleverd? 25 februari, 2021 - Het is een jaar geleden dat het programma Doorpakken op digitalisering is begonnen. Tijdens de saMBO-ICT conferentie eind januari hebben alle 8 thema’s stukken gepubliceerd en zijn er veel resultaten opgeleverd.  Het thema Docentondersteuning heeft bijvoorbeeld een handige (overzichtelijke) plaat gemaakt met alle landelijke initiatieven op het gebied van docentprofessionalisering. Data–ondersteund onderwijs heeft een interactief dashboard en infographic gemaakt met de verschillende data-initiatieven door heel Nederland. In samenwerking met Leven lang ontwikkelen is route 21 opgeleverd en Regie op leermiddelen heeft een Programma van Eisen gemaakt. Tot slot is...
Waar richt mbo Nederland zich op als het om data-initiatieven gaat? 18 februari, 2021 - Data inzetten om het onderwijs te verbeteren. Denk aan een student betere begeleiding geven of een docent helpen in zijn of haar professionele ontwikkeling. Dat klinkt als een mooie ambitie. Maar hoe staat het er eigenlijk voor in de mbo-sector op het gebied van data? Wat zijn bijvoorbeeld de meest voorkomende doelen van deze data-initiatieven?...
‘Kijk vanuit waarden naar digitalisering in het mbo’ 21 januari, 2021 - Worden publieke en onderwijswaarden als gelijkheid, menselijkheid en autonomie door digitalisering bevorderd of geschaad? Hoe zorgen mbo-instellingen dat die waarden vooral worden versterkt? Hoe vinden zij de balans? In deze podcastserie – gemaakt in samenwerking met Kennisnet –  staat het middelbare beroepsonderwijs centraal.    Aflevering 1 ROC Friese Poort: Omgaan met digitale afleiding ROC Friese Poort...
Terugblik miniconferentie Data-ondersteund onderwijs 17 december, 2020 - Op 15 december 2020, de eerste dag van de lockdown, waren zo’n 90 mensen te gast bij de (online) miniconferentie data-ondersteund onderwijs. Tijdens deze bijeenkomst bogen zij zich met elkaar over de vraag hoe zij in hun instellingen vaart kunnen maken met het gebruik van data in hun onderwijsproces. Gezien de positieve reacties was de...
Nieuwsbrief 85 is uit! 29 oktober, 2020 - Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding,  Verbinden van trots en besef: Next step!, ​saMBO-ICT conferentie,  saMBO-ICT Gebruikersdag,  Kennisdeling O365, Doorpakken op digitalisering,  Route21,  Gebruikersgroep ECK,  Centraal Aanmelden,  Leergang StudentenAdministratie,  Bruggen Bouwen,  Benchmark IBP/E is gestart,  Netwerk Informatiemanagers,  Onderwijslogistiek in het MBO,  Les op Afstand,  Vragen van...