Programma Doorpakken op digitalisering – Data-ondersteund onderwijs

Contactpersonen:

Aanvoerder
Bestuurlijk trekkers
 • Wim van de Pol | Noorderpoort
 • Mare Riemersma| Drenthe College
 • Robert Leeftink | MBO Utrecht
 • Enno van der Werf | Alfa college
Verbinder
 • Els Booij | Kennisnet
Teamleden
 • Albert Vlaardingerbroek | Noorderpoort
 • Mark Trimpe | VISTA college
 • Ed de Feber | Horizon College
 • Eric van Gennep | ROC Mondriaan
 • Jacintha Dijkstra - Slager | Noorderpoort
 • Ruwayne Reigina | ROC Mondriaan
 • Karin Molenaar | Regio College
 • Edwin van der Weit | Alfa-college
 • Jacob Poortstra | Noorderpoort
Initiatieven
Bijeenkomsten
Belangrijke documenten
Artikelen

Data-ondersteund onderwijs

Het gebruik maken van data kan behulpzaam zijn in het centraal zetten van de student en de levenslange ontwikkeling van die student. We beschikken over veel data in de sector, maar het blijkt ingewikkeld om deze data te gebruiken om ons onderwijs te verbeteren. Zo moet eerst goed helder zijn welke data in welke combinaties bruikbaar zijn voor welke vraagstukken. Daarbij zijn er uiteraard ook vraagstukken op het gebied van privacy en ethiek: welke data mag en wil je als mbo-instelling gebruiken?

Er zijn interessante experimenten gedaan met data-ondersteund werken op een aantal mbo-instellingen. Enkele voorbeelden: een instelling is bezig met het beter kunnen voorspellen van voortijdig schoolverlaten, een ander met inzichtelijk krijgen hoe studenten presteren in het hbo. In een heel andere casus werd ervaring opgedaan met het geautomatiseerd meten van het klimaat in de lokalen. Toch wordt data in het mbo nog slechts zeer beperkt benut. Aandacht en focus zijn nodig om data-ondersteund onderwijs naar een hoger plan te tillen.

We willen in dit programma data-ondersteund onderwijs versnellen door:

 • de mensen die op de mbo-instellingen al met dit onderwerp bezig zijn bij elkaar te brengen om van elkaar te leren en het onderwerp op de kaart te zetten,
 • het bieden van overzicht over lopende initiatieven,
 • het realiseren van een gemeenschappelijke kennisbasis om op te kunnen bouwen: een referentiekader, ethiek, wetgeving, privacy en beveiliging,
 • in pilots te focussen op vraagstukken rondom leven lang ontwikkelen, passend bij de bestuurlijke vraagstukken op dit vlak, waardoor instellingen optimaal nut van deze pilots hebben en de urgentie om de resultaten te gebruiken hoog is,
 • waar nodig technische barrieres weg te nemen,
 • aandacht te hebben voor de benodigde veranderingen in de instelling, waar analyse van data en data-ondersteund werken aanleiding toe kunnen geven. Dit doen we in samenwerking met de thema’s Onderwijslogistiek, Innovatie en Docentondersteuning.

Dataondersteund onderwijs in de nieuwsbrief

 

Dataondersteund Onderwijs in berichten op de saMBO-ICT site

Ervaringen uit de datacoalities, deel 1 7 september, 2021 - Datadinsdag In het mbo werken instellingen samen in een aantal datacoalities. Hierin doen we met elkaar kwalitatieve inzichten op over de manier waarop met data waarde kan worden verkregen in het onderwijsproces. Hoe kunnen we kernprocessen slim verbeteren of kwetsbare studenten eerder spotten en beter begeleiden?  Hoe kunnen we het leerproces van de student verbeteren? ...
Ethisch gesprek over data. Hoe doe je dat? 7 september, 2021 - Datadinsdag Onderwijs verandert razendsnel. Nieuwe ontwikkelingen zorgen er voor dat we steeds meer data genereren. Bewust, maar vaak ook onbewust. Het is belangrijk om hierover met elkaar een ethisch gesprek te voeren, zodat we als docent, team en instelling stilstaan bij wat er allemaal gebeurt met (studie)data. Je zult als onderwijsorganisatie afwegingen moeten maken op...
Lancering Quickscan Studiedata 7 september, 2021 - Datadinsdag Met de Quickscan Studiedata kun je als instelling jouw eigen volwassenheid op studiedata vaststellen. De scan geeft je vervolgens een advies voor het opstarten van een eigen studiedata-programma. De gebruikte tool maakt het mogelijk om na het invullen een netwerk op te bouwen met instellingen die je verder kunnen helpen bij het opbouwen van...
Doorpakken op digitalisering bestaat 1 jaar, wat is er opgeleverd? 25 februari, 2021 - Het is een jaar geleden dat het programma Doorpakken op digitalisering is begonnen. Tijdens de saMBO-ICT conferentie eind januari hebben alle 8 thema’s stukken gepubliceerd en zijn er veel resultaten opgeleverd.  Het thema Docentondersteuning heeft bijvoorbeeld een handige (overzichtelijke) plaat gemaakt met alle landelijke initiatieven op het gebied van docentprofessionalisering. Data–ondersteund onderwijs heeft een interactief dashboard en infographic gemaakt met de verschillende data-initiatieven door heel Nederland. In samenwerking met Leven lang ontwikkelen is route 21 opgeleverd en Regie op leermiddelen heeft een Programma van Eisen gemaakt. Tot slot is...
Waar richt mbo Nederland zich op als het om data-initiatieven gaat? 18 februari, 2021 - Data inzetten om het onderwijs te verbeteren. Denk aan een student betere begeleiding geven of een docent helpen in zijn of haar professionele ontwikkeling. Dat klinkt als een mooie ambitie. Maar hoe staat het er eigenlijk voor in de mbo-sector op het gebied van data? Wat zijn bijvoorbeeld de meest voorkomende doelen van deze data-initiatieven?...