Programma Doorpakken op digitalisering

Contactpersonen:

Bijeenkomsten:

 • 24/25 september: bestuurdersbijeenkomst (tijdens de saMBO-ICT conferentie)

Belangrijke documenten:

 

In het programma Doorpakken op digitalisering werken we gezamenlijk aan acht thema’s

Op elk thema werkt een team aan de realisatie van de ambities. De aanvoerders van de teams zijn de dagelijkse aanspreekpunten.

De teams worden ondersteund door een ondersteuningsteam. Vanuit dit team zijn de verbinders aanspreekpunt per team: zij leggen de verbinding met wat er breed in het veld gebeurd en met de activiteiten van onze partners (Kennisnet, Surf, MBO Raad, SBB, OCW).

Het programma als geheel wordt aangestuurd door een programmateam, dat huist bij saMBO-ICT als penvoerder.

 • Wil je meedenken en vooral ook meedoen? Meld je dan bij de programmamanager Manon Geven.
 • En wil je op de hoogte blijven van de resultaten, kennis en ervaringen uitwisselen over het programma of heb je een vraag?  Word lid van de LinkedIn-groep ‘Doorpakken op digitalisering’.

Aanpak

Voor de aanpak hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • Versnellen: we gaan uit van het fundament wat er ligt op het vlak van digitalisering in het mbo, maar versnellen en versterken stevig op wat er al gebeurt, zodat we kunnen doorpakken richting de ambities van het mbo.
 • Richting en ruimte: gestuurd wordt op de overkoepelende ambities van de agenda, en op de richting per thema (het waarom en waartoe), maar er is veel vrijheid voor teams per thema in het formuleren van de concrete resultaten en de wijze waarop daaraan gewerkt wordt (het wat en hoe);
 • Doen doen doen, falen mag: we willen concrete resultaten realiseren en delen, om zo al doende meer handvatten te krijgen op weg naar de gezamenlijke ambities. We laten ons niet ontmoedigen door de complexe vraagstukken waar we voor staan, maar realiseren kleine stapjes op weg daarnaartoe. Dat daarbij soms plannen mislukken, wordt ingecalculeerd bij deze werkwijze.
 • Centrale ondersteuning: De teams zijn aan zet, de centrale programmaorganisatie faciliteert de teams in hun werkwijze en ondersteunt waar nodig en mogelijk. Randvoorwaarden die voor meerdere thema’s relevant zijn worden, vanuit de centrale ondersteuning, gezamenlijk opgepakt.
 • Periodieke herijking van de ambities is mogelijk en dat wordt op vaste momenten bekeken, zowel binnen de thema’s als tussen de thema’s. De samenhang tussen de thema’s heeft hierbij speciale aandacht.

 

Achtergrond van dit programma

De MBO-sector werkt met trots, vertrouwen en lef aan uitdagende ambities. De snel veranderende samenleving en arbeidsmarkt vragen om innovatie en wendbaarheid. De maatschappelijke opdracht om voor álle studenten gelijke kansen te creëren, vraagt om aandacht voor hun individuele behoeftes en leerpaden. Om een leven lang ontwikkelen te ondersteunen, is flexibilisering van het onderwijsaanbod en de organisatie van belang.

Digitalisering is een belangrijk middel om deze ambities waar te maken en randvoorwaarden te realiseren. Er zijn talloze voorbeelden: digitale platforms maken kennisuitwisseling makkelijker, een betere koppeling tussen systemen van onderwijsinstellingen brengt studenten die overstappen beter in beeld, dashboards kunnen inzicht bieden in het leerpad van een student, een digitale onderwijscatalogus kan meer modulair aanbod overzichtelijk maken.

Maar digitalisering kan ook een versneller zijn om verandering te realiseren. Het vraagt om een goed inzicht in de processen van de onderwijsinstelling, zowel in het onderwijsproces als in de organisatie eromheen. Met dat inzicht kunnen ook veranderingen worden ingezet. Innovaties kunnen concreet handen en voeten krijgen met ict.

Daarnaast heeft digitalisering ook een inhoudelijke component: de digitalisering van samenleving en arbeidsmarkt vraagt om een goede voorbereiding van studenten en docenten. Digitaal burgerschap en digitale beroepsvaardigheden worden daarmee een onmisbaar onderdeel van het onderwijs.

De technologische ontwikkelingen vragen om gezamenlijke aanpak. Daarom is in 2018 de Strategische Agenda Digitalisering MBO opgesteld: Trots, vertrouwen, lef en digitalisering. Een gezamenlijke agenda van de MBO-instellingen, verenigd in de MBO Raad. Samen met de ict-organisaties saMBO-ICT, Kennisnet en SURF.

Deze agenda heeft er toe geleid dat de activiteiten van deze organisaties meer in lijn zijn met elkaar en met de ambities van het MBO. Dit is zichtbaar in de (meer)jaarplannen van de betrokken organisaties.

Maar als we de ambities in het bestuursakkoord écht waar willen maken, is meer nodig: meer gezamenlijkheid, meer snelheid, meer resultaat. Doorpakken op digitalisering in het MBO. Daarom is dit programma ontstaan. In 2019 zijn we van start gegaan met de opzet en inrichting van het programma, vanaf 2020 zijn we met elkaar daadwerkelijk aan de slag!

 

Doorpakken in de nieuwsbrief

april 2020 - Doorpakken op digitalisering - aanvoerder leermiddelen gezocht

 • De eerste paar weken van de intelligente lockdown lag het programma een beetje stil: alle teamleden waren druk bezig op hun eigen instelling onderwijs op afstand te organiseren. Maar het onderwerp van het programma was actueler dan ooit, want wát is er doorgepakt op digitalisering de afgelopen weken!

  Nu de basis weer is ingeregeld, komt ook het programma weer op gang:

  16 april komt het team Innovatie (digitaal) bij elkaar;
  22 april is de eerste bijeenkomst van het team Digitaal Burgerschap;
  het team leermiddelen heeft al enkele bijeenkomsten gehad in de tussentijd;
  het team docentondersteuning verzamelt de ervaringen en tips in deze bijzondere tijd.

  Ook voeren we -op afstand- nog sollicitatiegesprekken met de kandidaten voor aanvoerders. Inmiddels zijn bijna alle thema’s voorzien van een aanvoerder. We zoeken er nu alleen nog één voor thema Regie op Leermiddelen. Dit team is zelfstandig al lekker aan de gang: met een subgroep om na te denken over de wensen en eisen aan een platform waarmee leermiddelen flexibeler kunnen worden ontsloten. Én met een subgroep die zich buigt over het beter delen van open leermateriaal tussen de scholen. Ken jij of ben jij iemand die hier graag als aanvoerder aan bij wil dragen, en ben je in dienst bij een mbo-instelling? Meld je dan nog gauw aan via dit formulier.

Doorpakken in berichten op de saMBO-ICT site

Nieuwsbrief 84 is uit! 10 september, 2020 - Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​42e saMBO-ICT conferentie, Gebruikersdag, Kennisdeling O365, MBO Ambassadeurs,  Doorpakken op digitalisering, Safetyboot, Route21, VVA, CA, Bruggen Bouwen,  Netwerk IBP, Netwerk Informatiemanagers, Onderwijslogistiek in het MBO,Les op Afstand Vragen van en aan collega’s  
Nieuwsbrief 83 is uit! 2 juli, 2020 - Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding,  ​42e saMBO-ICT conferentie,  Gebruikersdag,  CvI Conferentie,  Kennisdeling O365,  MBO Ambassadeurs,  Doorpakken op digitalisering,  Route21,  VVA,  CA,  Bruggen Bouwen,  Netwerk IBP,  Netwerk Informatiemanagers,  Onderwijslogistiek in het MBO,  Vragen van en aan collega’s  
Programma Doorpakken: maak kennis met de aanvoerders 5 juni, 2020 - In dit filmpje stellen de aanvoerders van Programma Doorpakken zichzelf en hun thema voor! Lees meer over programma Doorpakken op Digitalisering op deze pagina.
Nieuwsbrief 82 is uit! 28 mei, 2020 - Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​42e conferentie, Gebruikersdag, Kennisdeling O365, MBO Ambassadeurs,  Doorpakken op digitalisering,  Route21, Safetyboot, CA, Bruggen Bouwen,  Implementatie ECK iD,  Netwerk IBP, Peer Review, Netwerk Informatiemanagers, Onderwijslogistiek in het MBO, Les op Afstand Vragen van en aan collega’s    
Nieuwsbrief 81 is uit! 16 april, 2020 - Er is weer een nieuwe saMBO-ICT-nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​42e conferentie, Gebruikersdag, Kennisdeling O365, Informatiebijeenkomst VAVO, Doorpakken op digitalisering, Route21, VVA getest in de keten, Safetyboot, Centraal Aanmelden, Bruggen Bouwen, Implementatie ECK iD, Netwerk Leermiddelen en Schoolkosten, IBP in de schijnwerpers, Peer Review, Netwerk Informatiemanagers, Onderwijslogistiek in het MBO, Les...