Programma Doorpakken op Digitalisering

 

Contactpersonen:

o    Manon Geven  (Programmamanager)

 

Bijeenkomsten:

o    30/31 januari: bestuurdersbijeenkomst (tijdens de saMBO-ICT conferentie)

 

Belangrijke documenten:

o    Programmaplan

o    Strategische agenda digitalisering

o     Profielen themateams (aanvoerders en teamleden)

o    Programma in platen

 

Doorpakken op digitalisering

In het programma Doorpakken op Digitalisering werken we gezamenlijk aan acht thema’s

 • Leven lang ontwikkelen
 • Digitaal burgerschap
 • Leermiddelen
 • Eén dossier voor elke student
 • Onderwijslogistiek
 • Data-ondersteund onderwijs.
 • Docentondersteuning
 • Innovatie

Op elk thema werkt een team aan de realisatie van de ambities. De aanvoerders van de teams zijn de dagelijkse aanspreekpunten. De teams zullen we de komende tijd gaan inrichten.

De teams worden ondersteund door een ondersteuningsteam. Vanuit dit team zijn de verbinders aanspreekpunt per team: zij leggen de verbinding met wat er breed in het veld gebeurd en met de activiteiten van onze partners (Kennisnet, Surf, MBO Raad, SBB, OCW).

Het programma als geheel wordt aangestuurd door een programmateam, dat huist bij saMBO-ICT als penvoerder.

-->Wil je meedenken en vooral ook meedoen? Meld je dan bij de programmamanager Manon Geven! Of geef je direct op via dit formulier.

Aanpak

Voor de aanpak hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • Versnellen: we gaan uit van het fundament wat er ligt op het vlak van digitalisering in het mbo, maar versnellen en versterken stevig op wat er al gebeurt, zodat we kunnen doorpakken richting de ambities van het mbo.
 • Richting en ruimte: gestuurd wordt op de overkoepelende ambities van de agenda, en op de richting per thema (het waarom en waartoe), maar er is veel vrijheid voor teams per thema in het formuleren van de concrete resultaten en de wijze waarop daaraan gewerkt wordt (het wat en hoe);
 • Doen doen doen, falen mag: we willen concrete resultaten realiseren en delen, om zo al doende meer handvatten te krijgen op weg naar de gezamenlijke ambities. We laten ons niet ontmoedigen door de complexe vraagstukken waar we voor staan, maar realiseren kleine stapjes op weg daarnaartoe. Dat daarbij soms plannen mislukken, wordt ingecalculeerd bij deze werkwijze.
 • Centrale ondersteuning: De teams zijn aan zet, de centrale programmaorganisatie faciliteert de teams in hun werkwijze en ondersteunt waar nodig en mogelijk. Randvoorwaarden die voor meerdere thema’s relevant zijn worden, vanuit de centrale ondersteuning, gezamenlijk opgepakt.
 • Periodieke herijking van de ambities is mogelijk en dat wordt op vaste momenten bekeken, zowel binnen de thema’s als tussen de thema’s. De samenhang tussen de thema’s heeft hierbij speciale aandacht.

 

Achtergrond van dit programma

De MBO-sector werkt met trots, vertrouwen en lef aan uitdagende ambities. De snel veranderende samenleving en arbeidsmarkt vragen om innovatie en wendbaarheid. De maatschappelijke opdracht om voor álle studenten gelijke kansen te creëren, vraagt om aandacht voor hun individuele behoeftes en leerpaden. Om een leven lang ontwikkelen te ondersteunen, is flexibilisering van het onderwijsaanbod en de organisatie van belang.

Digitalisering is een belangrijk middel om deze ambities waar te maken en randvoorwaarden te realiseren. Er zijn talloze voorbeelden: digitale platforms maken kennisuitwisseling makkelijker, een betere koppeling tussen systemen van onderwijsinstellingen brengt studenten die overstappen beter in beeld, dashboards kunnen inzicht bieden in het leerpad van een student, een digitale onderwijscatalogus kan meer modulair aanbod overzichtelijk maken.

Maar digitalisering kan ook een versneller zijn om verandering te realiseren. Het vraagt om een goed inzicht in de processen van de onderwijsinstelling, zowel in het onderwijsproces als in de organisatie eromheen. Met dat inzicht kunnen ook veranderingen worden ingezet. Innovaties kunnen concreet handen en voeten krijgen met ict.

Daarnaast heeft digitalisering ook een inhoudelijke component: de digitalisering van samenleving en arbeidsmarkt vraagt om een goede voorbereiding van studenten en docenten. Digitaal burgerschap en digitale beroepsvaardigheden worden daarmee een onmisbaar onderdeel van het onderwijs.

De technologische ontwikkelingen vragen om gezamenlijke aanpak. Daarom is in 2018 de Strategische Agenda Digitalisering MBO opgesteld: Trots, vertrouwen, lef en digitalisering. Een gezamenlijke agenda van de MBO-instellingen, verenigd in de MBO Raad. Samen met de ict-organisaties saMBO-ICT, Kennisnet en SURF.

Deze agenda heeft er toe geleid dat de activiteiten van deze organisaties meer in lijn zijn met elkaar en met de ambities van het MBO. Dit is zichtbaar in de (meer)jaarplannen van de betrokken organisaties.

Maar als we de ambities in het bestuursakkoord écht waar willen maken, is meer nodig: meer gezamenlijkheid, meer snelheid, meer resultaat. Doorpakken op digitalisering in het MBO. Daarom is dit programma ontstaan. In 2019 zijn we van start gegaan met de opzet en inrichting van het programma, vanaf 2020 zijn we met elkaar daadwerkelijk aan de slag!

 

Doorpakken in de nieuwsbrief

-invoegen eerdere berichten-

Doorpakken in berichten op de saMBO-ICT site

Aanvoerders Programma Doorpakken gezocht! 2 maart, 2020 - In 2018 is de ‘Strategische Agenda Digitalisering MBO: Trots, vertrouwen, lef en digitalisering’ opgesteld. Een gezamenlijke agenda van de mbo-instellingen, verenigd in de MBO Raad. Deze agenda is de basis voor het programma ‘Doorpakken op Digitalisering‘, dat sinds januari van start is gegaan. saMBO-ICT is de penvoerder van dit programma en werkt hiervoor samen met...
Ict-monitor mbo 2019 gepubliceerd 31 januari, 2020 - Wat staat mbo-instellingen te doen voor het realiseren van hun ict-ambities? Vandaag hebben Kennisnet en saMBO-ICT de ‘Ict-monitor mbo 2019’ gepubliceerd. Dankzij de deelname van 51 mbo-instellingen brengt de monitor goed in beeld hoe de sector ervoor staat op ict-gebied. De instellingen maken flinke stappen, maar er zijn ook enkele zorgen. In de strategische agenda...
Nieuwsbrief 79 is uit! 16 januari, 2020 - Er is weer een nieuwe saMBO-ICT-nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​ 41e conferentie, Gebruikersdag, Kennisdeling O365, Ambassadeurs, Netwerk Informatiemanagers, Strategische agenda​ digitalisering, Digitaal burgerschap, Route21, VVA, RIO, BCLD, CA, Bruggen Bouwen, Implementatie ECK iD, ICT Monitor, Benchmark IBP/E, Community of Practice, Vragen van en aan collega’s.  
Aanvoerders en teamleden gezocht! 19 december, 2019 - Nu we echt aan de slag gaan met de inrichting van het programma Doorpakken op digitalisering, zoeken we aanvoerders en teamleden. In de bijlage van dit bericht kun je lezen wat we van deze mensen verwachten. Wil jij je aanmelden? Gebruik dan dit formulier.
Nieuwsbrief 78 is uit! 29 november, 2019 - Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen. In deze nieuwsbrief weer aandacht voor tal van onderwerpen, zoals:​41e conferentie, Gebruikersdag, Kennisdeling O365, Ambassadeurs, Netwerk informatiemanagers,  MBO Voorzieningen UA, Strategische agenda​ digitalisering, Route21,  RIO, BCLD, Dataondersteund onderwijs,  Implementatie ECK iD, MBO LAT – laatste kans,  Bruggen Bouwen, Benchmark IBP/E,  Identity Management, Lesmateriaal maken,  SURF Security- en Privacyconferentie, Bescherm de publieke waarden in het onderwijs, Cybersecurity,  Vragen van en aan collega’s. Let op: We verzenden de nieuwsbrief...
Nieuwsbrief 77 is uit! 17 oktober, 2019 - Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen. In deze nieuwsbrief weer aandacht voor tal van onderwerpen, zoals: 40e en 41e conferentie, MBO ambassadeurs, Kennisdeling O365, Netwerk informatiemanagers, Netwerk IBP, Benchmark IBP, Strategische agenda​ digitalisering, VCA en VVA, DaMBO uit per januari 2020, RIO, BCLD, ICT Monitor, Route 21, Bruggen Bouwen, Afas gebruikersgroep, Edu.nl, Edubadges, Vragen van en aan collega’s....
Nieuwsbrief 76 is uit! 5 september, 2019 - Nieuwsbrief 76 is uit met daarin weer tal van onderwerpen: Inleiding, ​ 40e conferentie, Gebruikersdag 7 oktober, MBO ambassadeurs, Kennisdeling O365, Netwerk IBP, Netwerk Informatiemanagers, Strategische agenda​, VCA en VVA, Afhandelen Aanmelden, RIO, BCLD, ICT Monitor, Route 21, Bruggen Bouwen, Bijeenkomst gebruikersgroep ECK , Implementatie ECK-iD instellingen, Ondersteuning ECK-iD, Oprichting Afas gebruikersgroep?, Vragen van en aan...
Nieuwsbrief 75 is uit! 27 juni, 2019 - Nieuwsbrief 75 is uit met daarin weer tal van onderwerpen: Inleiding, ​40e conferentie, MBO ambassadeurs, Netwerk IBP, BCLD, ICT Monitor, Route 21, Pilots Bruggen Bouwen, Catalogus koppelpunt, Leermiddelenanalysetool, Gepland onderhoud leermiddelenketen, Coöperatie mbo voorzieningen, Centraal Aanmelden, Informatiebijeenkomst AA, RIO mbo en vavo, Vervolgstappen strategische agenda, Digitaal Burgerschap, Pilot datagedreven onderzoek, Vragen van en aan collega’s
Nieuwsbrief 74 is uit! 16 mei, 2019 - Nieuwsbrief 74 is uitgekomen, met daarin weer tal van onderwerpen: 40e conferentie, Gebruikersdag 17 juni, MBO Ambassadeurs naar Drenthe, Kennisdeling Office 365, BI-dag 27 mei – reminder, Netwerk Onderwijslogistiek 6 juni, Informatiesessie ECK iD op 11 juni, Marktconsultatie leermiddelen, Grip op leermiddelen en schoolkosten, Coöperatie mbo voorzieningen, Afhandeling aanmelden Voorziening vroegtijdig aanmelden RIO mbo en...
Onze presentaties CvI conferentie 27 & 28 maart 2019 3 april, 2019 - Vorige week woensdag en donderdag, 27 en 28 maart 2019 hadden saMBO-ICT en Kennisnet voor onze presentaties een eigen skybox tot onze beschikking, waar bezoekers van onze workshops werden getrakteerd op een heerlijke tropische ‘mocktail’. In onze gezellige, multifunctionele ruimte hebben we met kleinere en grotere groepen prima sessies gehad. We hadden vooraf gekozen voor...

 

Voor een overzicht van de bronnen van de strategische agenda digitalisering klik hier.