Onderwijslogistiek

onderwijslogistiek

Contactpersoon:

Edith Hofstede

Flexibel onderwijs, maatwerk en een goede bedrijfsvoering vragen om een sterke logistieke organisatie. Onderwijslogistiek heeft te maken met inschrijven op onderwijsactiviteiten en het plannen en roosteren van deze activiteiten. De invulling van het proces is afhankelijk van de manier waarop het onderwijs wordt georganiseerd. Instellingen hebben behoefte aan (nieuwe) systemen die deze processen ondersteunen.

praatplaat

Onderwijslogistiek gerelateerde berichten:

Terugblik op de CvI Managementconferentie 13 april, 2017 - Van droom naar daad… Tijdens de CvI managementconferentie 2017 was het lastig kiezen uit het programma. De conferentie was niet voor niets volledig uitverkocht. In sessies werd ingegaan op allerlei vragen: hoe kan het mbo inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, hoe kan richting worden gegeven aan verandering en hoe kan het onderwijs zo worden georganiseerd dat...
Nieuwsbrief nummer 57 is uit 31 maart, 2017 - Nieuwsbrief nummer 56 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdagen saMBO-ICT, Gebruikersoverleg SBB, Ambassadeursnetwerk mbo, Kennisdeling Office 365, Netwerk informatiemanagers, ibp in het mbo, MBOpack Benchmarktool, Programma onderwijslogistiek, Vroegtijdige aanmelding, Monitor Keuzedelen, De ict-monitor mbo 2017, Samenwerkingscollege, Verkenning aanbesteding SIS, FSR Archiefdag 2017, Werkgroep Domein Toetsen, World Café Onderwijslogistiek, Het net ophalen bij CvI, Nieuws vanuit SURF, Vragen van en aan collega’s Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen? Dan kunt u...
Leergang onderwijslogistiek – een ontdekkingstocht 23 november, 2016 - Met elkaar zijn we begonnen aan een ontdekkingstocht. Een tocht waarbij we een goede definitie willen neerzetten voor onderwijslogistiek, die door de meerderheid van de mbo’s gebruikt kan worden. Voor nu hebben we alvast een basis geadopteerd. Onderwijslogistiek is een zoektocht naar de juiste balans tussen studeerbaarheid, doceerbaarheid, organiseerbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs. Tevredenheid van...
Eerste bijeenkomst leergang onderwijslogistiek 3 november, 2016 - Onderwijslogistiek is een zoektocht naar de juiste balans tussen studeerbaarheid, doceerbaarheid, organiseerbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs. Tevredenheid van leerlingen hangt hier in grote mate vanaf. Alle geledingen in het onderwijs hebben hier direct mee te maken. Voor hen is door saMBO-ICT de leergang onderwijslogistiek ontwikkeld. Vrijdag 28 oktober vond de eerste bijeenkomst plaats in vergadercentrum Domstad,...
Leergang onderwijslogistiek – inschrijven is nu mogelijk! 28 september, 2016 - Onderwijslogistiek staat momenteel midden in de belangstelling. Het is een belangrijke sleutel om onderwijs kwalitatief goed en betaalbaar te realiseren, zeker naarmate er sprake is van toenemende flexibilisering in het aanbod. Op 28 oktober 2016 start voor de eerste keer de leergang onderwijslogistiek voor MBO-instellingen. Meer informatie en het inschrijvingsformulier is hier te vinden. Flyer...
PvE Herziening Kwalificatiestructuur versie 3 beschikbaar 8 juli, 2015 - saMBO-ICT heeft een Programma van Eisen (PvE) gemaakt voor de aanpassing van de processen en systemen die nodig zijn voor de invoering van de Herziene kwalificatiestructuur. Versie 3 van dit PvE is nu beschikbaar, zie de bijlage bij dit bericht. Dit PvE is bedoeld als handreiking voor gebruikers(groepen) en leveranciers van applicaties, zodat zij in...
PvE Herziening Kwalificatiestructuur versie 2 beschikbaar 18 november, 2014 - Ten behoeve van de aanpassing van processen en systemen heeft saMBO-ICT een Programma van Eisen (PvE) gemaakt in het kader van de invoering van de Herziene kwalificatiestructuur. Versie 2 is nu beschikbaar. Zie de bijlage bij dit bericht. Daarnaast een artikel van de werkgroep ‘Casuïstiek keuzedelen’, waarin uitgebreid uitleg gegeven wordt over keuzedelen.
PvE Herziening Kwalificatiestructuur beschikbaar 20 juni, 2014 - In de bijlage vindt u het Programma van Eisen (PvE) herziening kwalificatiestructuur. In dit PvE wordt inzichtelijk gemaakt aan welke eisen de systemen van scholen moeten voldoen als gevolg van de herziening van de kwalificatiestructuur.
Slotbijeenkomst PvE’s herziening kwalificatiestructuur 15 mei, 2014 - Op 14 mei is in een druk bezochte bijeenkomst van leveranciers en gebruikersgroepen de voorlaatste versie van het Programma van Eisen besproken. De drie functionele PvE’s Administratie, Onderwijslogistiek en Onderwijscatalogus zijn inhoudelijk toegelicht en telkens door de Regisseur van OCW Eric Jongepier in hun actuele context geplaatst: Achtergronden en actuele (beleids)uitgangspunten welke ten grondslag liggen...
Procesmodel Onderwijstijd in control toegelicht 15 mei, 2014 - Het Procesmodel Onderwijstijd in control is op 14 mei besproken met leveranciers en gebruikersgroepen en goed ontvangen. Met name de checklist waarmee instellingen kunnen toetsen in welke mate men in control is in het licht van de nieuwe urennormen, werd gewaardeerd. Het Procesmodel Onderwijstijd in control, zal ook op de Kennisdelingsdag Onderwijstijd van 21 mei...