Programma Doorontwikkelen BRON – RIO

Contactpersonen:

Wiebe Buising
OCW Programmamanager

Henk-Jan van Ginkel
Projectleider (saMBO-ICT)

Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO)

Onderdeel van het programma Doorontwikkelen BRON is het project RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen). In februari en maart 2018 zijn na afstemming met de werkgroep RIO mbo, met de sectororganisaties vo, vavo en mbo, met de softwareleveranciers in deze sectoren en met DUO nieuwe afspraken gemaakt over de implementatie van RIO. Voor het mbo betekent dit dat de in 2018 geplande implementatie van handmatige invoer van het RIO register niet door gaat, maar dat de trajecten voor mbo, vavo en vo volledig gelijk getrokken worden. Direct vanaf het begin van de RIO implementatie wordt er gewerkt met een machine-machine koppeling tussen de SIS-en en het RIO-register. In 2018 zijn de functionele eisen en wensen op een rij gezet in een functionele beschrijving te zetten. Vervolgens is een detailuitwerking gedaan in Programma’s van Eisen voor de koppeling met zowel het RIO-register als de implementatie van RIO in de koppeling met BRON. In 2019 volgt nu de realisatie en de test van de hele keten voor vo, vavo en mbo.

Het op een rij zetten van de functionele eisen en wensen door de werkgroep RIO mbo en vavo is gedaan in de volgende functionele beschrijving:

Voor meer informatie over het informatiemodel RIO zie www.rio-onderwijs.nl.

RIO in de saMBO-ICT nieuwsbrief

Nieuwsbrief 71, januari 2019 RIO: specificaties vastgesteld, realisatie kan beginnen

In de nieuwsbrief van november schreven we nog dat het er naar uitzag dat de PvE’s zouden worden vastgesteld, maar inmiddels kunnen we melden dat dat ook echt gebeurd is. Vlak voor de kerst heeft nog een overleg plaatsgevonden met DUO en nagenoeg alle SIS leveranciers in het vo, vavo en mbo. Daarin zijn de eerder gemaakte afspraken bevestigd: de realisatie bij DUO en de SIS leveranciers vindt in de eerste helft van 2019 plaats, zodat er vanaf juni 2019 getest kan gaan worden. Eerst door de leveranciers zelf, eventueel in samenwerking met DUO, en na de zomervakantie ook in een veldtest met instellingen. Hoe dat allemaal precies gaat gebeuren, wordt in de komende tijd uitgewerkt en de uitkomst wordt aan u teruggekoppeld.

Meer RIO in saMBO-ICT nieuwsbrieven »

RIO in berichten op de saMBO-ICT site

Presentaties Gebruikersdag 28 januari 2019 28 januari, 2019 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 28 januari 2019. De Functionele beschrijving RIO mbo en vavo staat op de RIO pagina op de site.
Programma Gebruikersdag 28 januari 2019 21 januari, 2019 - Datum: 28 januari 2019 9.30 – 12.20 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht
Nieuwsbrief 71 is uit! 10 januari, 2019 - Nieuwsbrief nummer 71 is uitgekomen, met daarin weer tal van onderwerpen:  Inleiding, 39e conferentie, saMBO-ICT Gebruikersdagen 2019, Ambassadeursnetwerk, Kennisdeling Office 365, saMBO-ICT en Kennisnet bij de CvI conferentie 2019, 
Vooraankondiging Gebruikersdag 28 januari 2019 10 januari, 2019 - Datum: 28 januari 2019 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, in Utrecht
Nieuwsbrief nummer 68 is uit 6 september, 2018 - Nieuwsbrief nummer 68 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 38ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdag 8 oktober 2018, Gebruikersbijeenkomst SBB 12 november 2018, MBO Ambassadeurs, IBP in het mbo, Netwerk Informatiemanagers, 
Functionele beschrijving RIO mbo en vavo gereed 20 juli, 2018 - Onderdeel van het programma Doorontwikkelen BRON is het project RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen). In februari en maart 2018 zijn na afstemming met de werkgroep RIO mbo en vavo, met de sectororganisaties vo, vavo en mbo, met de softwareleveranciers in deze sectoren en met DUO nieuwe afspraken gemaakt over de implementatie van RIO. Daarbij is...
Presentaties Gebruikersdag 9 april 2018 9 april, 2018 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 9 april 2018.
Presentaties Gebruikersdag 29 januari 2018 29 januari, 2018 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 29 januari 2018.
Presentaties Gebruikersdag 12 juni 2017 12 juni, 2017 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 12 juni 2017. Over de onderwerpen van vandaag is op de saMBO-ICT site de volgende informatie te vinden: Het filmpje over Nummervoorziening Informatie over Digitaal ondertekenen Informatie over Doorontwikkelen BRON
Presentaties gebruikersdag 28 november 2016 28 november, 2016 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 28 november 2016. Alle informatie over Doorontwikkelen BRON staat op de programmapagina Doorontwikkelen BRON.