Programma Doorontwikkelen BRON

Contactpersonen:

Wiebe Buising,
OCW Programmamanager
Henk-Jan van Ginkel,
saMBO-ICT Implementatiemanager

Van 2014 tot begin 2017 is gewerkt aan het vernieuwen van BRON mbo inwinnen en voorlopige bekostiging. Tijdens dit project werd gecommuniceerd via deze site. Vanaf de livegang in januari 2017 wordt gecommuniceerd via de site van DUO. Voor actuele informatie over BRON mbo, zoals Programma van Eisen, laatste nieuws en dergelijke verwijzen we daarom naar het mbo deel van de DUO website. Wil je nog even terugkijken naar de informatie uit de projectfase dan kan dat hier.

Nu de eerste, wellicht de grootste, stap gezet is, zijn we nog niet klaar. Binnen het programma Doorontwikkelen BRON gaan we verder met de volgende projecten:

  • Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO)
  • Doorontwikkelen BRON vavo

Zie onder voor meer informatie over RIO. Voor  Doorontwikkelen BRON vavo wordt op deze pagina meer informatie geplaatst zodra dat beschikbaar is.

Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO)

Onderdeel van het programma Doorontwikkelen BRON is het project RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen). Sinds begin 2016 is door de werkgroep RIO mbo gewerkt aan de uitwerking van het informatiemodel RIO mbo. Vervolgens is DUO in de zomer van 2016, in afstemming met de werkgroep, begonnen met de ontwikkeling van het register RIO. Begin 2017 is het implementatieteam RIO, in afstemming met de werkgroep RIO mbo, gestart met de voorbereidingen van de implementatie van RIO in het mbo. Na de zomer van 2017 gaat die van start. Voor meer informatie zie onderstaand concept implementatieplan. Voor meer informatie over het informatiemodel RIO zie www.rio-onderwijs.nl

Documenten