Programma Doorontwikkelen BRON – VAVO

Contactpersonen:

Wiebe Buising
OCW Programmamanager

Henk-Jan van Ginkel
Projectleider (saMBO-ICT)

Informatiebijeenkomsten

27 maart 2018 10.30-15.00 u

Implementatieplan DOB vavo
Data op orde / Conversie

5 juni 2018 12.30-16.00 u

Testen DOB vavo

15 november 2018 12.30-16.00 u

Livegang DOB vavo

Het programma Doorontwikkelen BRON richt zich op de vernieuwing van de onderwijsregisters van DUO en de gegevensuitwisseling tussen instellingen en DUO. In de periode van maart 2017 tot en met januari 2019 wordt in het vavo gewerkt aan het project “VAVO inwinnen”. In het project VAVO inwinnen wordt de uitwisseling tussen instellingen en DUO van gegevens over inschrijvingen en resultaten vernieuwd en worden de registers OD en OR bij DUO uitgebreid om de vavo gegevens te kunnen registreren.

De ontwikkeling en invoering van het nieuwe BRON vavo is een ketenproject, waarin de verschillende partijen in de keten (onderwijsinstellingen, SIS-leveranciers, DUO, saMBO-ICT en MBO Raad) in alle fasen van het project met elkaar samenwerken. De samenwerking tussen de verschillende ketenpartners is een cruciale succesfactor voor het welslagen van het project.

DOB vavo in de saMBO-ICT nieuwsbrief

Nieuwsbrief 67, juni 2018 Doorontwikkelen BRON vavo

Het project vordert gestaag. Direct na de zomervakantie start de Veldtest met alle VAVO-instellingen, daarom heeft op 5 juni een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Nagenoeg alle instellingen waren weer aanwezig. Voor wie de informatie nog eens na wil lezen, zie de presentatie en het concept Draaiboek Veldtest op de programmapagina Doorontwikkelen BRON.

Ondertussen wordt hard verder gewerkt aan het wegwerken van de meldingen in het kader van Data op Orde. Bij meerdere instellingen is het door migratie van het administratiesysteem niet meer mogelijk om meldingen van oude jaren op te lossen. Hier is in het project begrip voor, maar meld dit dan wel even bij het conversieteam van DUO, zodat afgesproken kan worden hoe hier mee om te gaan. In een aantal gevallen kan DUO in opdracht van de instelling de meldingen alsnog oplossen. Voor meer informatie hierover kijk naar de meest recente versie van het Draaiboek Conversie DOB vavo op de programmapagina Doorontwikkelen BRON. Alle projectactiviteiten zijn gericht op een livegang van het Doorontwikkelde BRON vavo in januari 2019.

Meer DOB vavo in saMBO-ICT nieuwsbrieven »

Doorontwikkelen BRON in berichten op de saMBO-ICT site

Functionele beschrijving RIO mbo en vavo gereed 20 juli, 2018 - Onderdeel van het programma Doorontwikkelen BRON is het project RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen). In februari en maart 2018 zijn na afstemming met de werkgroep RIO mbo en vavo, met de sectororganisaties vo, vavo en mbo, met de softwareleveranciers in deze sectoren en met DUO nieuwe afspraken gemaakt over de implementatie van RIO. Daarbij is...
Nieuwsbrief nummer 67 is uit 28 juni, 2018 - Nieuwsbrief nummer 67 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 38ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdagen, IBP in het mbo, Onderwijslogistiek, Masterclass Onderwijslogistiek, Leergang Onderwijslogistiek, Keuzevrijheid en ECK?, Programma Start schooljaar
Nieuwsbrief nummer 66 is uit 17 mei, 2018 - Nieuwsbrief nummer 66 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 38e saMBO-ICT conferentie 20 + 21 september, Gebruikersdag 11 juni 2018, MBO Ambassadeurs: bruggenbouwers bij uitstek, Gebruikersbijeenkomst SBB 28 mei 2018,
MBO-congres 2018 – Kwaliteit gegeven(s), gegeven kwaliteit 14 mei, 2018 - 22 mei a.s. organiseert DUO samen met saMBO-ICT, MBO Raad, SBB en het Ministerie van OCW het MBO-congres 2018. “Het programma bevat workshops met inspirerende sprekers over actueel beleid, vernieuwingen en thema’s die spelen in het mbo. Gedurende de dag kunt u deelnemen aan 4 workshops.” Locatie: Leerhotel het Klooster in Amersfoort. saMBO-ICT biedt (in...
Presentaties Gebruikersdag 9 april 2018 9 april, 2018 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 9 april 2018.
Nieuwsbrief nummer 65 is uit 5 april, 2018 - Nieuwsbrief nummer 65 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 38ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdag 9 april 2018, Ambassadeursnetwerk mbo, Kennisdelingsbijeenkomst Office 365, Gebruikersbijeenkomst SBB,Netwerk informatiemanagers,
Presentaties Gebruikersdag 29 januari 2018 29 januari, 2018 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 29 januari 2018.
Programma Gebruikersdag 29 januari 2018 17 januari, 2018 - Datum: 29 januari 2018 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Galvanistraat 13 te Ede
Vooraankondiging Gebruikersdag 29 januari 2018 10 januari, 2018 - Datum: 29 januari 2018 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Galvanistraat 13 te Ede
Presentaties Gebruikersdag 27 november 2017 27 november, 2017 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 27 november 2017.