Programma Doorontwikkelen BRON – VAVO

Contactpersonen:

Wiebe Buising
OCW Programmamanager

Henk-Jan van Ginkel
Projectleider (saMBO-ICT)

 

Informatiebijeenkomsten

27 maart 2018 10.30-15.00 u

Implementatieplan DOB vavo
Data op orde / Conversie

5 juni 2018 12.30-16.00 u

Testen DOB vavo

15 november 2018 12.30-16.00 u

Livegang DOB vavo

Het programma Doorontwikkelen BRON richt zich op de vernieuwing van de onderwijsregisters van DUO en de gegevensuitwisseling tussen instellingen en DUO. In de periode van maart 2017 tot en met januari 2019 wordt in het vavo gewerkt aan het project “VAVO inwinnen”. In het project VAVO inwinnen wordt de uitwisseling tussen instellingen en DUO van gegevens over inschrijvingen en resultaten vernieuwd en worden de registers OD en OR bij DUO uitgebreid om de vavo gegevens te kunnen registreren.

De ontwikkeling en invoering van het nieuwe BRON vavo is een ketenproject, waarin de verschillende partijen in de keten (onderwijsinstellingen, SIS-leveranciers, DUO, saMBO-ICT en MBO Raad) in alle fasen van het project met elkaar samenwerken. De samenwerking tussen de verschillende ketenpartners is een cruciale succesfactor voor het welslagen van het project.

DOB vavo in de saMBO-ICT nieuwsbrief

Nieuwsbrief 71, januari 2019 Livegang Doorontwikkelen BRON vavo

Zeg niet te snel dat het wel goed gaat, omdat het precies hetzelfde is als twee jaar geleden met het mbo, want alles moet echt goed staan en voor een succesvolle livegang moeten de acties in de juiste volgorde uitgevoerd worden. Toch lukte het bij het Nova College om al op 2 januari ’s morgens live te gaan. ’s Middags volgden in rap tempo ROC de Leijgraaf en het Deltion College. Op 7 en 8 januari werden nog 19 vavo-scholen op het nieuwe BRON aangesloten. En de laatste 10 volgden, iets later dan gepland, op 10 januari. Mooi dat het lukte om zo snel met alle scholen live te gaan. Het lijkt nu allemaal te lopen, al hebben we begrepen dat er bij sommige pakketten toch nog de nodige serieuze openstaande punten zijn. Zijn er issues, vragen of problemen, blijf er niet mee rond lopen, maar meld ze bij uw leverancier en/of DUO.

Meer DOB vavo in saMBO-ICT nieuwsbrieven »

Doorontwikkelen BRON in berichten op de saMBO-ICT site

Presentaties Gebruikersdag 28 januari 2019 28 januari, 2019 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 28 januari 2019. De Functionele beschrijving RIO mbo en vavo staat op de RIO pagina op de site.
Programma Gebruikersdag 28 januari 2019 21 januari, 2019 - Datum: 28 januari 2019 9.30 – 12.20 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht
Nieuwsbrief 71 is uit! 10 januari, 2019 - Nieuwsbrief nummer 71 is uitgekomen, met daarin weer tal van onderwerpen:  Inleiding, 39e conferentie, saMBO-ICT Gebruikersdagen 2019, Ambassadeursnetwerk, Kennisdeling Office 365, saMBO-ICT en Kennisnet bij de CvI conferentie 2019, 
Nieuwsbrief 70 is uit! 29 november, 2018 - Nieuwsbrief nummer 70 is uitgekomen, met daarin weer tal van onderwerpen:  Inleiding, 39e conferentie, Gebruikersdag 3 december 2018, Ambassadeursnetwerk, Kennisdeling Office 365, Architectuur, IAA bijeenkomst 7 december,
Nieuwsbrief nummer 69 is uit 18 oktober, 2018 - Nieuwsbrief nummer 69 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 39ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersbijeenkomst SBB 12 nov, MBO Ambassadeurs, KDO365, 
Presentaties Gebruikersdag 8 oktober 2018 8 oktober, 2018 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 8 oktober 2018.
Programma Gebruikersdag 8 oktober 2018 26 september, 2018 - Datum: 8 oktober 2018 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht
Vooraankondiging Gebruikersdag 8 oktober 2018 10 september, 2018 - Datum: 8 oktober 2018 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, in Utrecht
Nieuwsbrief nummer 68 is uit 6 september, 2018 - Nieuwsbrief nummer 68 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 38ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdag 8 oktober 2018, Gebruikersbijeenkomst SBB 12 november 2018, MBO Ambassadeurs, IBP in het mbo, Netwerk Informatiemanagers, 
Functionele beschrijving RIO mbo en vavo gereed 20 juli, 2018 - Onderdeel van het programma Doorontwikkelen BRON is het project RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen). In februari en maart 2018 zijn na afstemming met de werkgroep RIO mbo en vavo, met de sectororganisaties vo, vavo en mbo, met de softwareleveranciers in deze sectoren en met DUO nieuwe afspraken gemaakt over de implementatie van RIO. Daarbij is...