Programma Doorontwikkelen BRON

Contactpersonen:

Wiebe Buising,
OCW Programmamanager
Henk-Jan van Ginkel,
saMBO-ICT Implementatiemanager

Van 2014 tot begin 2017 is gewerkt aan het vernieuwen van BRON mbo inwinnen en voorlopige bekostiging. Tijdens dit project werd gecommuniceerd via deze site. Vanaf de livegang in januari 2017 wordt gecommuniceerd via de site van DUO. Voor actuele informatie over BRON mbo, zoals Programma van Eisen, laatste nieuws en dergelijke verwijzen we daarom naar het mbo deel van de DUO website. Wil je nog even terugkijken naar de informatie uit de projectfase dan kan dat hier.

Nu de eerste, wellicht de grootste, stap gezet is, zijn we nog niet klaar. Binnen het programma Doorontwikkelen BRON gaan we naast de afronding van het project MBO Bekostiging, door middel van de Tweede Veldtest, verder met de volgende projecten:

  • Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO)
  • Doorontwikkelen BRON vavo

Zie onder voor meer informatie over de Tweede Veldtest. Voor RIO en Doorontwikkelen BRON vavo wordt op deze pagina meer informatie geplaatst zodra dat beschikbaar is. 

Tweede Veldtest

Het laatste stukje van vernieuwing BRON mbo is de afronding van de benodigde functionaliteit voor de Definitieve Bekostiging. Ten tijde van de Veldtest in het najaar van 2016 was deze functionaliteit nog niet gereed. Hoewel het grotendeels een proces is wat bij DUO plaatsvindt, is het wel belangrijk dat de producten die het oplevert bruikbaar zijn voor de mbo instellingen. Daarom wordt in mei-juni 2017 een Tweede Veldtest hiervoor georganiseerd.

In deze veldtest worden de processen en producten die gebruikt worden in het Definitieve Bekostigingsproces getest. Aan deze veldtest doet een beperkt aantal instellingen mee. Meer informatie over deze veldtest staat in het Draaiboek Veldtest definitieve bekostiging. Andere documenten die relevant zijn voor deze veldtest vindt u in onderstaande lijst.

Documenten