Programma Doorontwikkelen BRON – VAVO

Contactpersonen:

Wiebe Buising
OCW Programmamanager

Henk-Jan van Ginkel
Projectleider (saMBO-ICT)

Laatst mogelijke levering aan BRON vavo is op 6 december 2018.

Informatiebijeenkomsten

27 maart 2018 10.30-15.00 u

Implementatieplan DOB vavo
Data op orde / Conversie

5 juni 2018 12.30-16.00 u

Testen DOB vavo

15 november 2018 12.30-16.00 u

Livegang DOB vavo

Het programma Doorontwikkelen BRON richt zich op de vernieuwing van de onderwijsregisters van DUO en de gegevensuitwisseling tussen instellingen en DUO. In de periode van maart 2017 tot en met januari 2019 wordt in het vavo gewerkt aan het project “VAVO inwinnen”. In het project VAVO inwinnen wordt de uitwisseling tussen instellingen en DUO van gegevens over inschrijvingen en resultaten vernieuwd en worden de registers OD en OR bij DUO uitgebreid om de vavo gegevens te kunnen registreren.

De ontwikkeling en invoering van het nieuwe BRON vavo is een ketenproject, waarin de verschillende partijen in de keten (onderwijsinstellingen, SIS-leveranciers, DUO, saMBO-ICT en MBO Raad) in alle fasen van het project met elkaar samenwerken. De samenwerking tussen de verschillende ketenpartners is een cruciale succesfactor voor het welslagen van het project.

DOB vavo in de saMBO-ICT nieuwsbrief

Nieuwsbrief 70, november 2018 Doorontwikkelen BRON vavo

Het project Doorontwikkelen BRON vavo is nu dichtbij de eindstreep. Vanuit conversie oogpunt hebben we geen zorgen. DUO heeft net zo lang proefconversies uitgevoerd tot het helemaal goed ging en bij het Data op orde traject van de instellingen waren er bij de laatste telling op 14 november jl. nog maar 16 van de bijna 76000 meldingen over.
Op de zeer goed bezochte Informatiebijeenkomst op 15 november, bleek dat nog niet alle instellingen er gerust op zijn dat ze na de Livegang soepel met hun SIS met BRON kunnen uitwisselen. De laatste weken is er door de instellingen actief getest. Ook wordt de testomgeving nog wat langer open gehouden na het einde van de tot 30 november geplande Veldtest. Instellingen en leveranciers hebben daardoor tot de kerstvakantie de tijd om de punten op de i te zetten. Met de nodige eindsprints zo hier en daar moet het lukken om na de conversie bij DUO in december begin januari 2019 live te gaan met het nieuwe BRON voor vavo.
Belangrijk voor de instellingen is te weten wat de gevolgen zijn van het tijdelijk dicht zijn van BRON voor de afnemers van BRON, want die kunnen met vragen daarover bij de instellingen komen. Informatie daarover staat hier op de DUO site. De presentatie van de Informatiebijeenkomst, het Draaiboek Livegang en overige informatie staan op deze pagina Doorontwikkelen BRON vavo (zie boven) op de website.

Meer DOB vavo in saMBO-ICT nieuwsbrieven »

Doorontwikkelen BRON in berichten op de saMBO-ICT site

Nieuwsbrief 70 is uit! 29 november, 2018 - Nieuwsbrief nummer 70 is uitgekomen, met daarin weer tal van onderwerpen:  Inleiding, 39e conferentie, Gebruikersdag 3 december 2018, Ambassadeursnetwerk, Kennisdeling Office 365, Architectuur, IAA bijeenkomst 7 december,
Nieuwsbrief nummer 69 is uit 18 oktober, 2018 - Nieuwsbrief nummer 69 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 39ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersbijeenkomst SBB 12 nov, MBO Ambassadeurs, KDO365, 
Presentaties Gebruikersdag 8 oktober 2018 8 oktober, 2018 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 8 oktober 2018.
Programma Gebruikersdag 8 oktober 2018 26 september, 2018 - Datum: 8 oktober 2018 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht
Vooraankondiging Gebruikersdag 8 oktober 2018 10 september, 2018 - Datum: 8 oktober 2018 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, in Utrecht
Nieuwsbrief nummer 68 is uit 6 september, 2018 - Nieuwsbrief nummer 68 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 38ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdag 8 oktober 2018, Gebruikersbijeenkomst SBB 12 november 2018, MBO Ambassadeurs, IBP in het mbo, Netwerk Informatiemanagers, 
Functionele beschrijving RIO mbo en vavo gereed 20 juli, 2018 - Onderdeel van het programma Doorontwikkelen BRON is het project RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen). In februari en maart 2018 zijn na afstemming met de werkgroep RIO mbo en vavo, met de sectororganisaties vo, vavo en mbo, met de softwareleveranciers in deze sectoren en met DUO nieuwe afspraken gemaakt over de implementatie van RIO. Daarbij is...
Nieuwsbrief nummer 67 is uit 28 juni, 2018 - Nieuwsbrief nummer 67 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 38ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdagen, IBP in het mbo, Onderwijslogistiek, Masterclass Onderwijslogistiek, Leergang Onderwijslogistiek, Keuzevrijheid en ECK?, Programma Start schooljaar
Nieuwsbrief nummer 66 is uit 17 mei, 2018 - Nieuwsbrief nummer 66 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 38e saMBO-ICT conferentie 20 + 21 september, Gebruikersdag 11 juni 2018, MBO Ambassadeurs: bruggenbouwers bij uitstek, Gebruikersbijeenkomst SBB 28 mei 2018,
MBO-congres 2018 – Kwaliteit gegeven(s), gegeven kwaliteit 14 mei, 2018 - 22 mei a.s. organiseert DUO samen met saMBO-ICT, MBO Raad, SBB en het Ministerie van OCW het MBO-congres 2018. “Het programma bevat workshops met inspirerende sprekers over actueel beleid, vernieuwingen en thema’s die spelen in het mbo. Gedurende de dag kunt u deelnemen aan 4 workshops.” Locatie: Leerhotel het Klooster in Amersfoort. saMBO-ICT biedt (in...