Programma Doorontwikkelen BRON – VAVO

Contactpersonen:

Wiebe Buising
OCW Programmamanager

Henk-Jan van Ginkel
Projectleider (saMBO-ICT)

Informatiebijeenkomsten

27 maart 2018 10.30-15.00 u

Implementatieplan DOB vavo
Data op orde / Conversie

5 juni 2018 12.30-16.00 u

Testen DOB vavo

15 november 2018 12.30-16.00 u

Livegang DOB vavo

Het programma Doorontwikkelen BRON richt zich op de vernieuwing van de onderwijsregisters van DUO en de gegevensuitwisseling tussen instellingen en DUO. In de periode van maart 2017 tot en met januari 2019 wordt in het vavo gewerkt aan het project “VAVO inwinnen”. In het project VAVO inwinnen wordt de uitwisseling tussen instellingen en DUO van gegevens over inschrijvingen en resultaten vernieuwd en worden de registers OD en OR bij DUO uitgebreid om de vavo gegevens te kunnen registreren.

De ontwikkeling en invoering van het nieuwe BRON vavo is een ketenproject, waarin de verschillende partijen in de keten (onderwijsinstellingen, SIS-leveranciers, DUO, saMBO-ICT en MBO Raad) in alle fasen van het project met elkaar samenwerken. De samenwerking tussen de verschillende ketenpartners is een cruciale succesfactor voor het welslagen van het project.

DOB vavo in de saMBO-ICT nieuwsbrief

Nieuwsbrief 69, oktober 2018 Doorontwikkelen BRON vavo

De meeste instellingen konden om uiteenlopende redenen pas veel later starten met de Veldtest dan de geplande tweede week van september. En nog steeds kunnen niet alle instellingen testen in de Veldtest, omdat nog niet alle SIS-en gereed zijn. Dit hoeft niet direct een reden tot paniek te zijn, maar het is nu wel nodig dat er volop getest wordt, anders zullen de risico’s op problemen bij of na de livegang toenemen. Gelukkig loopt het Data op orde project wel goed, al zijn daar ook nog enkele instellingen die de nodige meldingen weg te werken hebben. DUO vordert gestaag met het testen van de conversiesoftware. De voorbereidingen voor de livegang in januari zijn in volle gang. Het draaiboek is bijna klaar en wordt met de vavo-instellingen doorgenomen tijdens de Informatiebijeenkomst op 15 november 2018. Ook komt er weer een overzicht van de acties die DUO uitzet gedurende de maand december waarin BRON voor VO en VAVO gesloten is.

Meer DOB vavo in saMBO-ICT nieuwsbrieven »

Doorontwikkelen BRON in berichten op de saMBO-ICT site

Nieuwsbrief nummer 69 is uit 18 oktober, 2018 - Nieuwsbrief nummer 69 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 39ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersbijeenkomst SBB 12 nov, MBO Ambassadeurs, KDO365, 
Presentaties Gebruikersdag 8 oktober 2018 8 oktober, 2018 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 8 oktober 2018.
Programma Gebruikersdag 8 oktober 2018 26 september, 2018 - Datum: 8 oktober 2018 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht
Vooraankondiging Gebruikersdag 8 oktober 2018 10 september, 2018 - Datum: 8 oktober 2018 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, in Utrecht
Nieuwsbrief nummer 68 is uit 6 september, 2018 - Nieuwsbrief nummer 68 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 38ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdag 8 oktober 2018, Gebruikersbijeenkomst SBB 12 november 2018, MBO Ambassadeurs, IBP in het mbo, Netwerk Informatiemanagers, 
Functionele beschrijving RIO mbo en vavo gereed 20 juli, 2018 - Onderdeel van het programma Doorontwikkelen BRON is het project RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen). In februari en maart 2018 zijn na afstemming met de werkgroep RIO mbo en vavo, met de sectororganisaties vo, vavo en mbo, met de softwareleveranciers in deze sectoren en met DUO nieuwe afspraken gemaakt over de implementatie van RIO. Daarbij is...
Nieuwsbrief nummer 67 is uit 28 juni, 2018 - Nieuwsbrief nummer 67 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 38ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdagen, IBP in het mbo, Onderwijslogistiek, Masterclass Onderwijslogistiek, Leergang Onderwijslogistiek, Keuzevrijheid en ECK?, Programma Start schooljaar
Nieuwsbrief nummer 66 is uit 17 mei, 2018 - Nieuwsbrief nummer 66 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 38e saMBO-ICT conferentie 20 + 21 september, Gebruikersdag 11 juni 2018, MBO Ambassadeurs: bruggenbouwers bij uitstek, Gebruikersbijeenkomst SBB 28 mei 2018,
MBO-congres 2018 – Kwaliteit gegeven(s), gegeven kwaliteit 14 mei, 2018 - 22 mei a.s. organiseert DUO samen met saMBO-ICT, MBO Raad, SBB en het Ministerie van OCW het MBO-congres 2018. “Het programma bevat workshops met inspirerende sprekers over actueel beleid, vernieuwingen en thema’s die spelen in het mbo. Gedurende de dag kunt u deelnemen aan 4 workshops.” Locatie: Leerhotel het Klooster in Amersfoort. saMBO-ICT biedt (in...
Presentaties Gebruikersdag 9 april 2018 9 april, 2018 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 9 april 2018.