Doorontwikkelen BRON

ImplementatieBRON5

Contactpersonen:

Wiebe Buising,
OCW Programmamanager
Patries van de Kamp,
DUO Projectleider implementatie
Henk-Jan van Ginkel,
saMBO-ICT Implementatiemanager

Het programma Doorontwikkelen BRON richt zich op de vernieuwing van de onderwijsregisters van DUO, het bekostigingsproces en de gegevensuitwisseling tussen instellingen en DUO. In de periode van september 2014 tot en met januari 2017 wordt in het mbo gewerkt aan de projecten “MBO inwinnen” en “MBO bekostigen”.

  • In het project MBO inwinnen wordt de uitwisseling tussen instellingen en DUO van gegevens over inschrijvingen, resultaten en BPV vernieuwd en worden de registers OD en OR bij DUO uitgebreid om de mbo gegevens te kunnen registreren.
  • In het project MBO bekostigen worden de bekostigingssystemen bij DUO zodanig aangepast dat deze in staat zijn om op basis van berichtenuitwisseling vanuit de registers de instellingen een directe terugkoppeling te geven van de voorlopige bekostigingsstatus van inschrijvingen en diploma’s. Tevens zijn de systemen in staat om de definitieve bekostigingsstatus aan te leveren aan de instellingen en deze te gebruiken voor de bekostiging.

De ontwikkeling en invoering van het nieuwe BRON mbo is een ketenproject, waarin de verschillende partijen in de keten (onderwijsinstellingen, SIS-leveranciers, DUO, saMBO-ICT, MBO Raad en SBB) in alle fasen van het project met elkaar samenwerken. De samenwerking tussen de verschillende ketenpartners is een cruciale succesfactor voor het welslagen van het project.

PlanningBRON

Opstellen specs Bouwen SIS-en Testen Conversie Bouwen DUO en Eduarte Voorbereiden processen op scholen Data op orde / proefconversies Aansluiten In productie

Documenten

Meer documenten »

Groepsomgeving

Voor leden van de projectgroep en de werkgroep zijn groepen ingericht op de groepsomgeving om bestanden te delen.

Naar de groepen »

Kalender Doorontwikkelen BRON