Programma Doorontwikkelen BRON

Contactpersonen:

Wiebe Buising,
OCW Programmamanager
Henk-Jan van Ginkel,
saMBO-ICT Implementatiemanager

Van 2014 tot begin 2017 is gewerkt aan het vernieuwen van BRON mbo inwinnen en voorlopige bekostiging. Tijdens dit project werd gecommuniceerd via deze site. Vanaf de livegang in januari 2017 wordt gecommuniceerd via de site van DUO. Voor actuele informatie over BRON mbo, zoals Programma van Eisen, laatste nieuws en dergelijke verwijzen we daarom naar het mbo deel van de DUO website. Wil je nog even terugkijken naar de informatie uit de projectfase dan kan dat hier.

Nu de eerste, wellicht de grootste, stap gezet is, zijn we nog niet klaar. Binnen het programma Doorontwikkelen BRON gaan we verder met de volgende projecten:

  • Doorontwikkelen BRON vavo
  • Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO)

Zie onder voor meer informatie over deze beide projecten.

Doorontwikkelen BRON vavo

Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO)

Onderdeel van het programma Doorontwikkelen BRON is het project RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen). In februari en maart 2018 zijn na afstemming met de werkgroep RIO mbo, met de sectororganisaties vo, vavo en mbo, met de softwareleveranciers in deze sectoren en met DUO nieuwe afspraken gemaakt over de implementatie van RIO. Voor het mbo betekent dit dat de in 2018 geplande implementatie van handmatige invoer van het RIO register niet door gaat, maar dat de trajecten voor mbo, vavo en vo volledig gelijk getrokken worden. Direct vanaf het begin van de RIO implementatie wordt er gewerkt met een machine-machine koppeling tussen de SIS-en en het RIO-register. De komende maanden worden gebruikt om de functionele eisen en wensen die tot nu toe opgeschreven zijn door de werkgroepen in de verschillende sectoren, de ervaring die opgedaan is bij de RIO Modelleerdagen met de mbo-instellingen nog eens goed op een rij te zetten. In de periode tussen de zomervakantie en de kerst 2018 volgt een detailuitwerking in Programma’s van Eisen voor de koppeling met zowel het RIO-register als de implementatie van RIO in de koppeling met BRON. In 2019 volgt dan de realisatie en de test van de hele keten voor vo, vavo en mbo.

Voor meer informatie over het informatiemodel RIO zie www.rio-onderwijs.nl.