RIO in saMBO-ICT nieuwsbrief

Nieuwsbrief 74, mei 2019

RIO mbo en vavo informatiebijeenkomsten

In de vorige nieuwsbrief hebben we al aangekondigd dat de ontwikkeling van RIO bij zowel DUO als de SIS-leveranciers in volle gang is en dat de activiteiten richting instellingen voor de veldtest en implementatie opgestart worden. Dat heeft inmiddels geresulteerd in een veldtestplan, een modelleerhandleiding en een implementatieplan. Onderdeel van het implementatieplan is de organisatie van de Informatiebijeenkomsten RIO. Deze zijn inmiddels gepland op de volgende data:

  • 22 mei en 3 juni 2019 van 9.30-12.30 uur voor Eduarte gebruikers
  • 22 mei 2019 van 13.30-16.30 uur voor Magister gebruikers
  • 23 mei 2019 van 10.00-12.00 uur voor Education Online gebruikers
  • 21 juni 2019 van 9.30-12.30 uur voor Peoplesoft gebruikers

Deze bijeenkomsten zijn in nauwe samenwerking met de leveranciers voorbereid. De RIO contactpersonen hebben de uitnodigingen hiervoor in april ontvangen en velen hebben zich er al voor aangemeld.

Nieuwsbrief 73, april 2019

RIO realisatie gestart; test en implementatie in voorbereiding

Het jaar van de waarheid voor RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) is aangebroken. Over een jaar zijn we als het goed is al live! 2018 was het jaar van het opstellen van de functionele en technische specificaties. Dat is gelukt. In 2019 richten we ons op de realisatie en het testen ervan in de systemen.
Bij DUO zijn twee ontwikkelteams aan de slag gegaan. Het ene team richt zich op H2M (=Human to Machine), zeg maar het portaal van het RIO-register, wat geraadpleegd kan worden en voor sommige onderdelen handmatig ingevoerd kan worden. Het andere team richt zich op M2M (=Machine to Machine), dus de koppeling tussen de SIS-en en het RIO-register. Daarnaast zullen de BRON teams en het Verzuim team aanpassingen gaan doorvoeren voor RIO.
Ook de SIS-leveranciers zijn intensief betrokken bij het project. Voor de pakketten Eduarte, Magister, Peoplesoft en Education Online zijn impactanalyses en planningen gemaakt voor de realisatie van de benodigde aanpassingen en die moeten we niet onderschatten. De wijzigingen zitten in de kern van de pakketten en moeten zorgvuldig worden doorgevoerd. Afstemming in de gebruikersgroepen is dan ook onontbeerlijk.
De projectorganisatie organiseert samen met DUO en de leveranciers voor de zomervakantie nog enkele informatiebijeenkomsten over het testen en de implementatie van RIO, aansluitend op de informatiebijeenkomsten en de RIO modelleerdagen die in 2017/2018 hebben plaatsgevonden. Destijds was er nog weinig duidelijk over Aangeboden opleiding, maar inmiddels wel. Aangeboden opleiding vormt, zeker met de komst van Centraal aanmelden, een belangrijk onderdeel van RIO. Een juiste vulling van Aangeboden opleiding is voorwaardelijk voor Centraal aanmelden. Op de komende informatiebijeenkomsten komen dus niet alleen Onderwijsaanbieder en Onderwijslocatie, maar ook Aangeboden opleiding aan bod.

Nieuwsbrief 71, januari 2019

RIO: specificaties vastgesteld, realisatie kan beginnen

In de nieuwsbrief van november schreven we nog dat het er naar uitzag dat de PvE’s zouden worden vastgesteld, maar inmiddels kunnen we melden dat dat ook echt gebeurd is. Vlak voor de kerst heeft nog een overleg plaatsgevonden met DUO en nagenoeg alle SIS leveranciers in het vo, vavo en mbo. Daarin zijn de eerder gemaakte afspraken bevestigd: de realisatie bij DUO en de SIS leveranciers vindt in de eerste helft van 2019 plaats, zodat er vanaf juni 2019 getest kan gaan worden. Eerst door de leveranciers zelf, eventueel in samenwerking met DUO, en na de zomervakantie ook in een veldtest met instellingen. Hoe dat allemaal precies gaat gebeuren, wordt in de komende tijd uitgewerkt en de uitkomst wordt aan u teruggekoppeld.

Nieuwsbrief 70, november 2018

RIO: Registratie instellingen en opleidingen

Even opfrissen: in het voorjaar van dit jaar hebben we voor RIO afgesproken dat er voor de zomer van 2018 een functioneel document zou liggen, voor de kerst van 2018 de PvE’s klaar zouden zijn om vervolgens in de eerste helft van 2019 te bouwen en de tweede helft van 2019 te testen, zodat we eind 2019/begin 2020 met RIO live kunnen. In de nieuwsbrief van september hebben we u bericht dat de eerste fase voor de zomervakantie afgerond is met een Functionele beschrijving RIO mbo en vavo. Vervolgens is de werkgroep hard aan de slag gegaan met de PvE’s en het ziet er naar uit dat die in de werkgroepbijeenkomst van 4 december a.s. worden vastgesteld. Door voortschrijdend inzicht tijdens het maken van de PvE’s en ook vanwege het project Centraal aanmelden zijn er een aantal wijzigingen gekomen op de Functionele beschrijving. Daarvan is een volgende versie beschikbaar op de site. Op dit moment wordt gewerkt aan detaillering van de plannen voor 2019, zodat de livegang eind 2019/begin 2020 kan plaatsvinden. Voor de meeste instellingen was het dit jaar een beetje stil met betrekking tot RIO, maar in 2019 komen we met de voorbereidingen voor de livegang zeker weer bij de instellingen terug.

Nieuwsbrief 68, september 2018

RIO (Registratie instellingen en opleidingen)

In de nieuwsbrief van april hebben we u geïnformeerd over het vervolg van het onderdeel RIO van het programma Doorontwikkelen BRON. Daarbij is onder andere afgesproken dat de functionele eisen en wensen, die tot nu toe opgeschreven zijn door de werkgroepen in de verschillende sectoren en de ervaring die opgedaan is bij de RIO Modelleerdagen met de mbo-instellingen nog eens goed op een rij te zetten. Dat is gedaan door de werkgroep RIO mbo en vavo onder leiding van Twynstra Gudde. Het resultaat daarvan is nu beschikbaar in de Functionele beschrijving RIO mbo en vavo. Nu wordt verder gegaan met het opstellen van de benodigde Programma’s van eisen, die eind 2018 gereed zullen zijn.

Nieuwsbrief 65, april 2018

Doorontwikkelen BRON – RIO

In februari en maart 2018 zijn na afstemming met de werkgroep RIO mbo, met de sectororganisaties vo, vavo en mbo, met de softwareleveranciers in deze sectoren en met DUO nieuwe afspraken gemaakt over de implementatie van RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen). Voor het mbo betekent dit dat de in 2018 geplande implementatie van handmatige invoer van het RIO register niet door gaat, maar dat de trajecten voor mbo, vavo en vo volledig gelijk getrokken worden. Direct vanaf het begin van de RIO implementatie wordt er gewerkt met een machine-machine koppeling tussen de SIS-en en het RIO-register. De komende maanden worden gebruikt om de functionele eisen en wensen die tot nu toe opgeschreven zijn door de werkgroepen in de verschillende sectoren, de ervaring die opgedaan is bij de RIO Modelleerdagen met de mbo-instellingen nog eens goed op een rij te zetten. In de periode tussen de zomervakantie en de kerst 2018 volgt een detailuitwerking in Programma’s van Eisen voor de koppeling met zowel het RIO-register als de implementatie van RIO in de koppeling met BRON. In 2019 volgt dan de realisatie en de test van de hele keten voor vo, vavo en mbo.