Programma Doorontwikkelen BRON – RIO

Contactpersonen:

Wiebe Buising
OCW Programmamanager

Henk-Jan van Ginkel
Projectleider (saMBO-ICT)

Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO)

Onderdeel van het programma Doorontwikkelen BRON is het project RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen). In februari en maart 2018 zijn na afstemming met de werkgroep RIO mbo, met de sectororganisaties vo, vavo en mbo, met de softwareleveranciers in deze sectoren en met DUO nieuwe afspraken gemaakt over de implementatie van RIO. Voor het mbo betekent dit dat de in 2018 geplande implementatie van handmatige invoer van het RIO register niet door gaat, maar dat de trajecten voor mbo, vavo en vo volledig gelijk getrokken worden. Direct vanaf het begin van de RIO implementatie wordt er gewerkt met een machine-machine koppeling tussen de SIS-en en het RIO-register. In 2018 zijn de functionele eisen en wensen op een rij gezet in een functionele beschrijving te zetten. Vervolgens is een detailuitwerking gedaan in Programma’s van Eisen voor de koppeling met zowel het RIO-register als de implementatie van RIO in de koppeling met BRON. In 2019 volgt nu de realisatie en de test van de hele keten voor vo, vavo en mbo.

Het op een rij zetten van de functionele eisen en wensen door de werkgroep RIO mbo en vavo is gedaan in de volgende functionele beschrijving:

Voor meer informatie over het informatiemodel RIO zie www.rio-onderwijs.nl.

RIO in de saMBO-ICT nieuwsbrief

Nieuwsbrief 73, april 2019
RIO realisatie gestart; test en implementatie in voorbereiding

Het jaar van de waarheid voor RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) is aangebroken. Over een jaar zijn we als het goed is al live! 2018 was het jaar van het opstellen van de functionele en technische specificaties. Dat is gelukt. In 2019 richten we ons op de realisatie en het testen ervan in de systemen.

Bij DUO zijn twee ontwikkelteams aan de slag gegaan. Het ene team richt zich op H2M (=Human to Machine), zeg maar het portaal van het RIO-register, wat geraadpleegd kan worden en voor sommige onderdelen handmatig ingevoerd kan worden. Het andere team richt zich op M2M (=Machine to Machine), dus de koppeling tussen de SIS-en en het RIO-register. Daarnaast zullen de BRON teams en het Verzuim team aanpassingen gaan doorvoeren voor RIO.

Ook de SIS-leveranciers zijn intensief betrokken bij het project. Voor de pakketten Eduarte, Magister, Peoplesoft en Education Online zijn impactanalyses en planningen gemaakt voor de realisatie van de benodigde aanpassingen en die moeten we niet onderschatten. De wijzigingen zitten in de kern van de pakketten en moeten zorgvuldig worden doorgevoerd. Afstemming in de gebruikersgroepen is dan ook onontbeerlijk.

De projectorganisatie organiseert samen met DUO en de leveranciers voor de zomervakantie nog enkele informatiebijeenkomsten over het testen en de implementatie van RIO, aansluitend op de informatiebijeenkomsten en de RIO modelleerdagen die in 2017/2018 hebben plaatsgevonden. Destijds was er nog weinig duidelijk over Aangeboden opleiding, maar inmiddels wel. Aangeboden opleiding vormt, zeker met de komst van Centraal aanmelden, een belangrijk onderdeel van RIO. Een juiste vulling van Aangeboden opleiding is voorwaardelijk voor Centraal aanmelden. Op de komende informatiebijeenkomsten komen dus niet alleen Onderwijsaanbieder en Onderwijslocatie, maar ook Aangeboden opleiding aan bod.

Meer RIO in saMBO-ICT nieuwsbrieven »

RIO in berichten op de saMBO-ICT site

Presentaties Gebruikersdag 15 april 2019 15 april, 2019- In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 15 april 2019.
Nieuwsbrief 73 is uit! 4 april, 2019- Nieuwsbrief nummer 73 is uitgekomen, met daarin weer tal van onderwerpen:  Inleiding, 40e conferentie, Gebruikersdag 15 april, CvI Conferentie – presentaties, Ambassadeursnetwerk, Netwerk Informatiemanagement, Kennisdeling Office 365, BI-dag 27 mei Netwerk Onderwijslogistiek 25 april​ Bijeenkomst onderwijsadviesdiensten Marktconsultatie leermiddelen Catalogus Koppelpunt Coöperatie mbo voorzieningen Afhandeling aanmelden RIO mbo en vavo IBP in het mbo Programma Bruggen Bouwen Community of...
Programma Gebruikersdag 15 april 2019 1 april, 2019- Datum: 15 april 2019 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht
Vooraankondiging Gebruikersdag 15 april 2019 18 maart, 2019- Datum: 15 april 2019 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, in Utrecht
Presentaties Gebruikersdag 28 januari 2019 28 januari, 2019- In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 28 januari 2019. De Functionele beschrijving RIO mbo en vavo staat op de RIO pagina op de site.
Programma Gebruikersdag 28 januari 2019 21 januari, 2019- Datum: 28 januari 2019 9.30 – 12.20 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht
Nieuwsbrief 71 is uit! 10 januari, 2019- Nieuwsbrief nummer 71 is uitgekomen, met daarin weer tal van onderwerpen:  Inleiding, 39e conferentie, saMBO-ICT Gebruikersdagen 2019, Ambassadeursnetwerk, Kennisdeling Office 365, saMBO-ICT en Kennisnet bij de CvI conferentie 2019, 
Vooraankondiging Gebruikersdag 28 januari 2019 10 januari, 2019- Datum: 28 januari 2019 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, in Utrecht
Nieuwsbrief nummer 68 is uit 6 september, 2018- Nieuwsbrief nummer 68 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 38ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdag 8 oktober 2018, Gebruikersbijeenkomst SBB 12 november 2018, MBO Ambassadeurs, IBP in het mbo, Netwerk Informatiemanagers, 
Functionele beschrijving RIO mbo en vavo gereed 20 juli, 2018- Onderdeel van het programma Doorontwikkelen BRON is het project RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen). In februari en maart 2018 zijn na afstemming met de werkgroep RIO mbo en vavo, met de sectororganisaties vo, vavo en mbo, met de softwareleveranciers in deze sectoren en met DUO nieuwe afspraken gemaakt over de implementatie van RIO. Daarbij is...