Bruggen bouwen tussen onderwijs en ict

Ict-bekwaamheid van docenten in het mbo verbeter je met behulp van een i-coach: iemand die de verbinding maakt tussen onderwijs en ict. Maar hoe doe je dat? Kennisnet en saMBO-ICT onderzochten bij 12 instellingen de inzet van i-coaches en ontdekten een optimale aanpak met zes succesfactoren. De bevindingen werden opgetekend in deze publicatie.

Bruggen bouwen met i-coaches
Vanuit het mbo-werkveld kwam de wens om meer concrete ondersteuning bij de invoering van het instrument i-coach. Kennisnet en saMBO-ICT hebben hier gezamenlijk op ingespeeld door de ontwikkeling van twee trajecten in het kader van het programma Bruggen Bouwen.

  • De Masterclass Bruggen Bouwengaat in op de invoering van de i-coach als instrument binnen de organisatie en is gestoeld op de zes succesfactoren. Aangezien het hier gaat over zaken als onderwijsvisie, rollen binnen de organisatie en facilitering, richt dit traject zich niet alleen op de i-coach zelf, maar juist ook op de managers die dit instrument in de organisatie kunnen borgen. Focus ligt hier op tactische en strategische inrichting.
  • De Peergang i-coachesis bedoeld om de i-coaches uit de mbo-instellingen op de inhoud te scholen. Daarbij gaat het niet zozeer over concrete tools, maar meer over het verbinden van ict aan de didactiek, over coachingsvaardigheden en dergelijke skills. In overleg met het werkveld kwamen we daarbij op zes rollen van de i-coachwaarvoor interactieve modules worden ontwikkeld. Deze leergang is meer operationeel van aard.

Zowel de Masterclass als de Peergang worden op dit moment ontwikkeld en getest binnen onze pilot-scholen. In september 2019 komen beide trajecten beschikbaar voor de overige mbo-instellingen. Heb je interesse in deelname aan een van beide trajecten? Je kunt je nu al aanmelden voor de Masterclassen/of aanmelden voor de Peergang. Wij nemen dan contact met je op om de mogelijkheden en de vervolgstappen door te nemen.