MBO Transparant

Dit onderdeel van het iFoV programma is feitelijk afgerond in 2013. De opgeleverde voorziening is uiteindelijk eind 2014 uitgerold door de MBO Raad.

Gepland was dat vanuit iFoV als dat aan de orde zou zijn, bijgedragen zou kunnen worden aan de communicatie met de instellingen mbt de opgeleverde voorziening. Het is echter niet nodig gebleken om in 2014 vanuit het iFoV programma activiteiten te ontwikkelen.

Deze voorziening, de website MBO Transparant, vervult mogelijk ook een rol in de maatschappelijke informatievoorziening zoals bedoeld in het wetsvoorstel macrodoelmatigheid.

Er zijn geen activiteiten vanuit iFoV meer te verwachten.
Dit thema van het iFoV programma is afgerond.


MBO Transparant gerelateerde berichten:

Presentaties Gebruikersdag 27 november 2017 27 november, 2017 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 27 november 2017.
Programma Gebruikersdag 27 november 2017 14 november, 2017 - Datum: 27 november 2017 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Galvanistraat 13 te Ede
Vooraankondiging Gebruikersdag 27 november 2017 2 november, 2017 - Datum: 27 november 2017 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Galvanistraat 13 te Ede
Prestaties van alle scholen op één website: www.mbotransparant.nl 16 december, 2014 - ‘Transparantie over de prestaties van mbo-scholen op indicatoren als voortijdig schoolverlaten, diplomaresultaat en studenttevredenheid, gemakkelijk bij elkaar op één website. Het is er en u vindt het op www.mbotransparant.’ Met deze woorden heeft Jan van Zijl, voorzitter van de MBO Raad, namens de mbo-scholen MBO Transparant gelanceerd. Primeur had de Vaste Kamercommissie Onderwijs. De commissie...
Presentaties Gebruikersdag 30 september 2013 30 september, 2013 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 30 september 2013.