Programma Bruggen Bouwen

Ict-bekwaamheid van docenten in het mbo verbeter je met behulp van een i-coach: iemand die de verbinding maakt tussen onderwijs en ict. Maar hoe doe je dat? Kennisnet en saMBO-ICT onderzochten bij 12 instellingen de inzet van i-coaches en ontdekten een optimale aanpak met zes succesfactoren. De bevindingen werden opgetekend in deze publicatie.

Bruggen Bouwen met i-coaches
Vanuit het mbo-werkveld kwam de wens om meer concrete ondersteuning bij de invoering van het instrument i-coach. Kennisnet en saMBO-ICT hebben hier gezamenlijk op ingespeeld door de ontwikkeling van twee trajecten in het kader van het programma Bruggen Bouwen.

  • De Masterclass Bruggen Bouwen gaat in op de invoering van de i-coach als instrument binnen de organisatie en is gestoeld op de zes succesfactoren. Aangezien het hier gaat over zaken als onderwijsvisie, rollen binnen de organisatie en facilitering, richt dit traject zich niet alleen op de i-coach zelf, maar juist ook op de managers die dit instrument in de organisatie kunnen borgen. Focus ligt hier op tactische en strategische inrichting.
  • De Peergang i-coaches is bedoeld om de i-coaches uit de mbo-instellingen op de inhoud te scholen. Daarbij gaat het niet zozeer over concrete tools, maar meer over het verbinden van ict aan de didactiek, over coachingsvaardigheden en dergelijke skills. In overleg met het werkveld kwamen we daarbij op zes rollen van de i-coach waarvoor interactieve modules zijn ontwikkeld. In deze video zie je meer over de modules van de Peergang.

Het programma Bruggen Bouwen heeft een succesvol pilot-jaar achter de rug. We hebben samen met onze ‘brughoofden’ en i-coaches van de pilot-scholen flinke stappen gezet en veel geleerd vanuit de Masterclass en de Peergang. Vooral de Peergang, in de vorm van ‘flipped onderwijs’ op afstand (met Adobe Connect) was een spannend traject. Na dit pilot-jaar zijn wij er klaar voor: we gaan het in 2019-2020 gewoon doen!

In het najaar van 2019 hebben we de Masterclass Bruggen Bouwen drie keer uitgevoerd. Daarbij gingen steeds vijf teams aan de slag gaan met het ontwikkelen van een i-coachprogramma voor hun instelling. Zo’n team bestaat meestal uit een opleidingsmanager, een informatiemanager en een projectleider/beleidsmedewerker.

De eerstvolgende editie van de Masterclass start op 4 maart 2020, gevolgd door bijeenkomsten op 25 maart en 15 april. Interesse in deelname? Mail dan naar bruggenbouwen@sambo-ict.nl.

Voor de opleidingstrajecten van i-coaches zijn alle peergang-modules ontwikkeld: trainer/coach, veranderkunde, onderwijskunde, adviesvaardigheden en technovator. Dit opleidingstraject is gericht op die instellingen die al een i-coach-programma hebben draaien.

Twee keer per jaar organiseren we de mini-conferentie Bruggen Bouwen: een dag waar i-coaches, nieuw en ervaren, kennis kunnen opdoen en ervaringen kunnen delen op hun vakgebied. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 5 februari 2020 in Utrecht (14:00 – 20:00 uur). Dit is ook een hele mooie gelegenheid voor een kennismaking met de inhoud van de peergang Bruggen Bouwen. Zie het programma voor meer informatie over de miniconferentie.

Heb je interesse in deelname aan de miniconferentie, de masterclass of een van de peergangmodules? Stuur dan een mail naar bruggenbouwen@sambo-ict.nl. Wij nemen dan contact met je op om de mogelijkheden en de vervolgstappen door te nemen.