Bestuur en team

Bestuur

Bert Beun, voorzitter

Heeft als voorzitter van het College van Bestuur van het Deltion College digitalisering, automatisering en informatisering in zijn portefeuille. Juist de sterke mate waarop deze ontwikkelingen het onderwijs, de onderwijslogistiek en onderzoek van onderwijs gaan beïnvloeden maken dat hij zich hier graag voor inzet ten gunste van het MBO-werkveld.

CorvanGerven

Cor van Gerven

Drs. C.L.E.M. van Gerven is vicevoorzitter van het College van Bestuur van het Koning Willem I College/School voor de Toekomst. Hij studeerde Economie in Tilburg en is vanuit een docentenfunctie in 1979 in het VO en later de MEAO, via (adjunct-)directeur doorgegroeid naar een positie van bestuurder bij het Koning Willem I College. Stond in 2008 mede aan de basis van een succesvolle opzet van een landelijk netwerk op het gebied van facilitaire samenwerking van de MBO-instellingen (FSR). Cor gaat zich nu inzetten voor een verdere verbetering van toepassingen en gebruik van ICT in het MBO.

Ben Geerdink

Ben Geerdink is voorzitter van het College van Bestuur van Rijn IJssel. Daarnaast is hij bestuurslid van de MBO Raad met als portefeuille informatievoorziening, daarmee is hij lid van de Informatie Kamer (overleg OCW en de sectorraden). Vanuit zijn rol bij de MBO Raad is hij als linking pin lid van het bestuur van saMBO-ICT.

Gerard Oud

Gerard Oud is lid van het college van bestuur van het Clusius College.  Hij werkt sinds 1982 bij deze instelling. Hij is begonnen als docent levensmiddelentechnologie en vanuit het docentschap is hij in het jaar 2000 in zijn huidige functie terecht gekomen.  Hiernaast is hij actief in zowel enkele regionale bestuurlijke gremia als in enkele landelijke. Trefwoorden hierbij zijn: Passend onderwijs, behoefte arbeidsmarkt, kwaliteit, examinering, informatie en digitalisering.

 

Team

 

Jan Bartling2

Jan Bartling, manager

Het behartigen van de belangen van de MBO instellingen staat voorop bij saMBO-ICT. Jan Bartling kan daarbij uitgaan van de ervaringen in het MBO. Voordat hij manager werd bij saMBO-ICT was hij zo’n 10 jaar werkzaam bij ROC Aventus. Vanuit saMBO-ICT vertegenwoordigt Jan op het gebied van ICT de MBO sector bij verschillende activiteiten, overleggen en projecten.

Esther Schoutema2

Esther Schoutema, secretaresse

Heb je contact met het kantoor van saMBO-ICT dan is de kans groot dat je Esther of Tiny aan de lijn krijgt. Zij zijn onze steun en toeverlaat voor alle back-office activiteiten.

Tiny Verbeek

Tiny Verbeek, secretaresse

Heb je contact met het kantoor van saMBO-ICT dan is de kans groot dat je Esther of Tiny aan de lijn krijgt. Zij zijn onze steun en toeverlaat voor alle back-office activiteiten.

Henk-Jan van Ginkel

Henk-Jan van Ginkel, coördinator

Henk-Jan van Ginkel heeft jaren gewerkt als projectleider en coördinator van BVE-Platform. Zijn taak als initiator en bewaker van de belangen en de agenda van gebruikersgroep nOISe is sinds het starten van gebruikersgroepen Magister, EduArte en Edictis/education online uitgebreid. Henk-Jan vertegenwoordigt de gebruikers in allerhande overleg rond BRON, zoals met DUO en het Ministerie van OCW. Daarnaast is hij samen met Esther actief in het organiseren van de alom bekende saMBO-ICT gebruikersdagen en andere kennisdelings- en gebruikersbijeenkomsten. Ook levert hij zijn bijdrage aan diverse projecten, zoals Herziening kwalificatiestructuur en Doorontwikkelen BRON.

Joop van Schie, adviseur MBOpack

Met bijna 40 jaar onderwijservaring waarvan 35 jaar in de sector MBO mag je Joop best een dinosaurus noemen. Wel eentje die nog niet is uitgestorven. Joop heeft zich de laatste 10 jaar nagenoeg uitsluitend bezighouden met het ontwikkelen van onderwijsbenodigdhedenbeleid in het Albeda College en na zijn pensionering in 2016 die ervaring meegenomen ter ondersteuning van de ontwikkeling van het programma MBOcloud/-pack. Zijn belangrijkste drijfveren zijn de reductie van schoolkosten voor studenten en de reductie van werkdruk voor docenten. Het onderwerp verdient als strategische component van het primair proces ook bestuurlijke aandacht en daarom is er in het afgelopen jaar, naast de ontwikkeling van een hub, veel aandacht geweest voor de juridische kaders en de ontwikkeling van de (ECK-) contentketen.

Rob Smit, adviseur onderwijs & ICT

Rob heeft inmiddels meer dan 30 jaar ervaring in het onderwijs en de publieke sector, zowel vanuit een rol als opdrachtgever maar ook als opdrachtnemer. Vaak door het initiëren, leiden en coördineren van projecten, programma’s en portfolio’s.  De interesses van Rob liggen vooral op het vlak van onderwijs en ICT, maar ook bij activiteiten om vanuit de strategie te komen tot projecten-kalenders en het regie houden op een portfolio van projecten. De veranderde rol van informatiemanagement en Cloudmanagement vragen om kritische blik richting IT Governance, waar Rob zich de komende periode naast het organiseren van onze conferentie ook graag mee wil bezighouden.

Maaike Stam, beleidsmedewerker saMBO-ICT, programma MBOpack

Na meer dan 10 jaar werkzaam te zijn geweest bij het ROC van Amsterdam, is Maaike een aantal jaar parttime als ZZP-er bij het programma MBOcloud van saMBO-ICT betrokken geweest.  Ondertussen maakt Maaike deel uit van het team van saMBO-ICT en houdt zij zich in het kader van MBOcloud/MBOpack bezig met onderwerpen gerelateerd aan leermiddelen zoals de leermiddelenanalysetool, de gebruikersgroep ECK, het Netwerk Leermiddelenbeleid en Schoolkosten en het Programma Start schooljaar.  Van oud-collega Willem Karssenberg heeft zij wat communicatie- en website-gerelateerde taken overgenomen.

 Edith Hofstede, programmamanager Onderwijslogistiek

Vanuit haar mbo-instelling mboRijnland is Edith gedetacheerd voor één dag in de week bij saMBO-ICT als programmamanager onderwijslogistiek. Zowel mboRijnland, saMBO-ICT als zijzelf maken in deze opdracht gebruik van elkaars kracht. Bijzonder is het om te ervaren dat beiden het belang zien in een brede ontwikkeling en kennisdeling van vakexperts in het mbo en hier alle ruimte voor biedt. Namens saMBO-ICT zet zij het onderwerp onderwijslogistiek op de mbo agenda, houdt het netwerk actief, verleent haar bijdrage aan de leergang en masterclass onderwijslogistiek, is betrokken bij de ontwikkeling van het referentiemodel onderwijslogistiek in het mbo en haalt het net op uit mbo-land als het gaat om de ondersteuningsbehoefte op dit dynamische onderwerp. Op de vele conferenties en andere netwerken waar saMBO-ICT bij betrokken is, deelt zij de opgedane kennis en ervaringen met andere geïnteresseerden uit het onderwijs.

 Martijn Bijleveld, adviseur onderwijs & ict

Meer dan 20 jaar ervaring op het snijvlak van onderwijs en ict, als zelfstandig adviseur en tot januari 2018 als beleidsadviseur bij ROC A12. Sinds april 2018 werkt Martijn Bijleveld als adviseur bij saMBO-ICT. Martijn begeleidt het netwerk van mbo-ambassadeurs en is betrokken bij het programma Bruggen Bouwen.