Bestuur en team

Bestuur

Bert Beun, voorzitter

Heeft als voorzitter van het College van Bestuur van het Deltion College digitalisering, automatisering en informatisering in zijn portefeuille. Juist de sterke mate waarop deze ontwikkelingen het onderwijs, de onderwijslogistiek en onderzoek van onderwijs gaan beïnvloeden maken dat hij zich hier graag voor inzet ten gunste van het MBO-werkveld.

CorvanGerven

Cor van Gerven

Drs. C.L.E.M. van Gerven is vicevoorzitter van het College van Bestuur van het Koning Willem I College/School voor de Toekomst. Hij studeerde Economie in Tilburg en is vanuit een docentenfunctie in 1979 in het VO en later de MEAO, via (adjunct-)directeur doorgegroeid naar een positie van bestuurder bij het Koning Willem I College. Stond in 2008 mede aan de basis van een succesvolle opzet van een landelijk netwerk op het gebied van facilitaire samenwerking van de MBO-instellingen (FSR). Cor gaat zich nu inzetten voor een verdere verbetering van toepassingen en gebruik van ICT in het MBO.

Ben Geerdink

Ben Geerdink is voorzitter van het College van Bestuur van Rijn IJssel. Daarnaast is hij bestuurslid van de MBO Raad met als portefeuille informatievoorziening, daarmee is hij lid van de Informatie Kamer (overleg OCW en de sectorraden). Vanuit zijn rol bij de MBO Raad is hij als linking pin lid van het bestuur van saMBO-ICT.

Mirjam Koster-Wentink

Mirjam Koster, voorzitter van het college van bestuur van het Graafschap College: “Het beroepsonderwijs heeft te maken met de zogenaamde ‘vloeibare samenleving’: beroepen veranderen of verdwijnen, technologische ontwikkelingen beïnvloeden samenwerkingsvormen en we zijn genoodzaakt om andere manieren te vinden om het leven in te richten. Het mbo heeft daarbij als extra uitdaging om de maatschappelijke opdracht op het gebied van bijvoorbeeld voortijdige schoolverlaters goed te blijven vervullen. Studenten en deelnemers voorbereiden op de vraagstukken uit de beroepspraktijk is waar het om zal blijven draaien. Een stevige opdracht waar ik graag aan bij wil dragen. Als voorzitter van het college van bestuur van het Graafschap College doe ik dat dagelijks in de regio Achterhoek/Liemers en graag draag ik op nationaal niveau bij als lid van het bestuur van saMBO-ICT.”

Gerard Oud

Gerard Oud is lid van het college van bestuur van het Clusius College.  Hij werkt sinds 1982 bij deze instelling. Hij is begonnen als docent levensmiddelentechnologie en vanuit het docentschap is hij in het jaar 2000 in zijn huidige functie terecht gekomen.  Hiernaast is hij actief in zowel enkele regionale bestuurlijke gremia als in enkele landelijke. Trefwoorden hierbij zijn: Passend onderwijs, behoefte arbeidsmarkt, kwaliteit, examinering, informatie en digitalisering.

Team

Martijn Timmer, directeur

saMBO-ict is een zelfstandige organisatie van en voor alle mbo-instellingen. Samen met mijn medewerkers probeer ik de mbo-sector te ondersteunen met het bereiken van de uitdagende doelstellingen op ict-gebied.

Madhwie Doerga-Misier, managementassistent

Heb je contact met het kantoor van saMBO-ICT dan is de kans groot dat je Madhwie aan de lijn krijgt. Zij zijn onze steun en toeverlaat voor alle back-office activiteiten.

Manon Geven, programmanager Doorpakken op Digitalisering

Voor Manon vormen onderwijsinnovatie en ict al ruim 15 jaar een rode draad. Bij Kennisnet deed ze hier ervaring mee op in meerdere onderwijssectoren. Zo werkte ze mee aan het Doorbraakproject Onderwijs & ICT voor het primair en voortgezet onderwijs, en was ze actief op het thema leermiddelen o.a. in het MBO. Haar passie ligt bij procesverbeteringen, om meer flexibel en op maat te kunnen werken en daarmee een beter leerproces te realiseren voor élke student. Ict kan daarbij aanpassingen aan zowel de onderwijskundige als de bedrijfsvoeringskant ondersteunen. Manon houdt ervan verschillende werelden en mensen bij elkaar te brengen om tot resultaat te komen. Voor saMBO-ICT houdt zij zich nu bezig met het programma Doorpakken op digitalisering, de uitwerking van de strategische agenda digitalisering MBO.

Henk-Jan van Ginkel

Henk-Jan van Ginkel, coördinator

Henk-Jan van Ginkel heeft jaren gewerkt als projectleider en coördinator van BVE-Platform. Zijn taak als initiator en bewaker van de belangen en de agenda van gebruikersgroep nOISe is sinds het starten van gebruikersgroepen Magister, EduArte en Edictis/education online uitgebreid. Henk-Jan vertegenwoordigt de gebruikers in allerhande overleg rond BRON, zoals met DUO en het Ministerie van OCW. Daarnaast is hij samen met Madhwie actief in het organiseren van de alom bekende saMBO-ICT gebruikersdagen en andere kennisdelings- en gebruikersbijeenkomsten. Ook levert hij zijn bijdrage aan diverse projecten, zoals VVA (Voorziening Vroegtijdig Aanmelden) en RIO (Registratie Instellingen Opleidingen).

Frans van Neerbos, adviseur

Frans werkte 9 jaar bij het ROC van Amsterdam en is in 2018 gestart als zelfstandig adviseur op gebied van het organiseren van de IT-functie. Sinds mei 2019 werkt hij als adviseur bij saMBO-ICT en is de trekker van Route21 en SafetyBoot. Ook ondersteunt hij de gebruikersgroepen TopDesk, Afas en Xedule.

Rob Smit, adviseur onderwijs & ICT

Rob heeft inmiddels meer dan 30 jaar ervaring in het onderwijs en de publieke sector, zowel vanuit een rol als opdrachtgever maar ook als opdrachtnemer. Vaak door het initiëren, leiden en coördineren van projecten, programma’s en portfolio’s.  De interesses van Rob liggen vooral op het vlak van onderwijs en ICT, maar ook bij activiteiten om vanuit de strategie te komen tot projecten-kalenders en het regie houden op een portfolio van projecten. De veranderde rol van informatiemanagement en Cloudmanagement vragen om kritische blik richting IT Governance, waar Rob zich de komende periode naast het organiseren van onze conferentie ook graag mee wil bezighouden. Vanaf medio 2019 houdt Rob zich ook bezig met de Coöperatie MBO Voorzieningen en is hij projectleider Centraal Aanmelden.

Maaike Stam, beleidsmedewerker saMBO-ICT

Na meer dan 10 jaar werkzaam te zijn geweest bij het ROC van Amsterdam, is Maaike een aantal jaar parttime als ZZP-er bij het programma MBOcloud van saMBO-ICT betrokken geweest.  Ondertussen maakt Maaike vast deel uit van het team van saMBO-ICT en houdt zij zich met name bezig met onderwerpen gerelateerd aan het thema leermiddelen zoals de gebruikersgroep ECK, het Netwerk Leermiddelenbeleid en Schoolkosten en het Programma Start schooljaar.  Van oud-collega Willem Karssenberg heeft zij wat communicatie- en website-gerelateerde taken overgenomen.

Martijn Bijleveld, adviseur onderwijs & ict

Meer dan 20 jaar ervaring op het snijvlak van onderwijs en ict, als zelfstandig adviseur en tot januari 2018 als beleidsadviseur bij ROC A12. Sinds april 2018 werkt Martijn Bijleveld als adviseur bij saMBO-ICT. Martijn begeleidt het netwerk van mbo-ambassadeurs en is betrokken bij het programma Bruggen Bouwen.