Over saMBO-ICT

saMBO-ICT: een zelfstandige organisatie van en voor alle MBO-instellingen

saMBO-ICT is een zelfstandige organisatie van en voor alle MBO-instellingen en heeft sterke banden met MBO Voorzieningen, MBO RaadKennisnet en met SURF. De belangrijkste pijlers binnen saMBO-ICT zijn belangenbehartiging, kennisdeling en gezamenlijke projecten.

De belangenbehartiger van de sector op een breed terrein

saMBO-ICT is de belangenbehartiger van de sector op een breed terrein. Zo houden we ons bezig met gegevensuitwisseling, maar ook met de inzet van ict in het leerproces. Daarnaast organiseren we veel activiteiten, van netwerkbijeenkomsten rond informatiebeveiliging en privacy tot kennisdeling tussen gebruikersgroepen van de belangrijkste applicaties.

Gezamenlijke activiteiten

Daarbij maakt saMBO-ICT gebruik van de kennis en energie die binnen de MBO organisaties aanwezig is. Zoveel mogelijk worden instellingen zelf in staat gesteld om gezamenlijke activiteiten vorm te geven. saMBO-ICT zorgt daarbij voor ondersteuning.

Klik hier voor een overzicht van de bij saMBO-ICT aangesloten instellingen.