Netwerk Informatiemanagers

Agenda

  • 26 september 2019
  • 14 november 2019
  • februari 2020
  • april 2020

Snel naar

Groepsomgeving IM (besloten)

Contact

Leo Bakker
Jan Bartling
Rob Smit

 

Informatiemanagement legt de verbinding tussen het onderwijs en de ict, tussen de onderwijsmanager en de ict-managers, tussen de gebruiker en de ict-beheerder. Het vertaalt de behoefte aan informatie en ict-functionaliteiten naar de juiste informatie- en ict-voorzieningen en zorgt er voor dat de informatievraag van de organisatie en de ict-dienstverlening goed op elkaar aansluiten. Zo gedefinieerd is informatiemanagement een complexe materie die het met veel zaken in de organisatie te maken heeft. Dat is ook zo, vandaar de behoefte van informatiemanagers om met elkaar kennis en ervaringen uit te wisselen en ook zelf weer gevoed te worden met nieuwe ideeën , ontwikkelingen en initiatieven.

Het netwerk IM is daar bij uitstek geschikt voor en wordt als zodanig dan ook door veel IM’ers bezocht, gemiddeld 35 per bijeenkomst.

Het netwerk IM komt elk jaar 4 keer bij elkaar. Vaak leveren de deelnemers zelf input voor of tijdens de bijeenkomsten, maar ook worden zeer frequent experts uitgenodigd om input aan het netwerk te geven.

Het netwerk wordt aangestuurd door een programmagroep, deze groep bepaalt mede de agenda voor IM in het mbo en bereidt de bijeenkomsten voor. Vijf instellingen dragen de programmagroep, aangevuld door mensen vanuit saMBO-ICT en Kennisnet.

De bijeenkomsten zijn altijd op een donderdag in de maanden februari, april, september en november. Het netwerk heeft ook een besloten groepsomgeving op de saMBO-ICT site. Deze omgeving is vooral bedoeld voor het delen van vertrouwelijke documenten en voor het uitwisselen van vragen en ideeën.

Voor het netwerk kun je je aanmelden bij Leo Bakker, Kennisnet.

Verslagen Netwerkbijeenkomsten Informatiemanagers

 

Nieuwsbrief 76 is uit! 5 september, 2019 - Nieuwsbrief 76 is uit met daarin weer tal van onderwerpen: Inleiding, ​ 40e conferentie, Gebruikersdag 7 oktober, MBO ambassadeurs, Kennisdeling O365, Netwerk IBP, Netwerk Informatiemanagers, Strategische agenda​, VCA en VVA, Afhandelen Aanmelden, RIO, BCLD, ICT Monitor, Route 21, Bruggen Bouwen, Bijeenkomst gebruikersgroep ECK , Implementatie ECK-iD instellingen, Ondersteuning ECK-iD, Oprichting Afas gebruikersgroep?, Vragen van en aan...
Netwerkbijeenkomst informatiemanagers 11 april 2019 12 april, 2019 - Op 11 april j.l vond er weer een netwerkbijeenkomst informatiemanagers in het mbo plaats. Het thema van de dag was ‘data in het onderwijs’. Vanuit drie verschillende perspectieven werd dit thema belicht door externe experts: Data analyse, big data, wat kan dat voor het onderwijs betekenen. Elsa van Bruggen van Hutspot. Data en facilities, data...