Netwerk informatiemanagement

Contactpersoon:

Leo Bakker (Kennisnet)

Rob Vos (saMBO-ICT)

Frans van Neerbos (saMBO-ICT)

Volgende bijeenkomst

  • 23 september 2021

--> Je kunt je hier voor het netwerk informatiemanagement (en de bijeenkomst op 23 september 2021 a.s.) aanmelden.

Informatiemanagement legt de verbinding tussen het onderwijs en de ict, tussen de onderwijsmanager en de ict-managers, tussen de gebruiker en de ict-beheerder. Het vertaalt de behoefte aan informatie en ict-functionaliteiten naar de juiste informatie- en ict-voorzieningen en zorgt er voor dat de informatievraag van de organisatie en de ict-dienstverlening goed op elkaar aansluiten. Zo gedefinieerd is informatiemanagement een complexe materie die het met veel zaken in de organisatie te maken heeft. Dat is ook zo, vandaar de behoefte van informatiemanagers om met elkaar kennis en ervaringen uit te wisselen en ook zelf weer gevoed te worden met nieuwe ideeën , ontwikkelingen en initiatieven.

Het netwerk IM is daar bij uitstek geschikt voor en wordt als zodanig dan ook door veel IM’ers bezocht, gemiddeld 35 per bijeenkomst.

Het netwerk IM komt elk jaar 4 keer bij elkaar. Vaak leveren de deelnemers zelf input voor of tijdens de bijeenkomsten, maar ook worden zeer frequent experts uitgenodigd om input aan het netwerk te geven.

Het netwerk wordt aangestuurd door een programmagroep, deze groep bepaalt mede de agenda voor IM in het mbo en bereidt de bijeenkomsten voor. Vijf instellingen dragen de programmagroep, aangevuld door mensen vanuit saMBO-ICT en Kennisnet.

De bijeenkomsten zijn altijd op een donderdag in de maanden februari, april, september en november. Het netwerk heeft ook een besloten Teams-omgeving binnen het  saMBO-ICT  domein. Deze omgeving is vooral bedoeld voor het delen van vertrouwelijke documenten en voor het uitwisselen van vragen en ideeën.

P.S. In deze Corona-periode zijn de bijeenkomsten allemaal virtueel in afwachting van betere tijden.

Voor het netwerk kun je je aanmelden bij Leo Bakker, Kennisnet.