Netwerk ICT architecten

De complexiteit van de informatievoorziening van instellingen voor MBO onderwijs neemt toe door toenemende instellingsoverstijgende samenwerking, internationalisering en digitalisering van processen. Daarnaast leiden technologische ontwikkelingen zoals cloud computing en mobiele apparatuur tot nieuwe risico’s die expliciet moeten worden beheerst. Tegelijkertijd heeft de overheid een toenemende behoefte aan verantwoording door instellingen en stelt ze hogere eisen aan de kwaliteit van informatieverwerking. Architectuur is een instrument dat instellingen helpt bij het beheersen van risico’s in de informatievoorziening en het creëren van de noodzakelijke samenhang en kwaliteit. Het beschrijft de inrichting van organisaties in kaders en modellen. Dat geeft inzichten die gebruikt kunnen worden om de organisatie te verbeteren.

Steeds vaker wordt binnen de instellingen de rol van architect belegd. Een goede ontwikkeling en tegelijkertijd ook nog een lastig traject. Wat doet een architect, wanneer moet hij/zij gevraagd worden en wat als het architectuurtechnisch niet kan. Zo maar wat vragen die opkomen rondom dit onderwerp.

Om te leren van elkaar is op 20 november 2018 in Utrecht gestart met het nieuwe netwerk ICT architecten.

Aanmelden voor deelname aan het netwerk kan nog, stuur een email aan info@sambo-ict.nl