MBO Ambassadeurs

Het MBO Ambassadeursnetwerk bestaat uit sleutelpersonen op het gebied van onderwijsinnovatie & ict, die binnen dit netwerkwerk kennis en ervaringen met elkaar delen. De MBO Ambassadeurs vervullen binnen de eigen instelling een brugfunctie tussen het management en de onderwijspraktijk.

Bijeenkomsten

Het ambassadeursnetwerk komt 4 à 5 keer per jaar bij elkaar, waarbij een van de deelnemende instellingen als gastcollege optreedt. Het gastcollege bepaalt in overleg met saMBO-ICT het programma voor de bijeenkomst. Denk daarbij, naast het kijkje in de eigen keuken, aan overkoepelende thema’s als: onderwijslogistiek, (e-)didactiek, leermiddelenbeleid en Bruggen Bouwen. Ook Surf en Kennisnet zijn betrokken bij het netwerk en leveren regelmatig een inhoudelijke bijdrage aan het programma.

Onderaan deze pagina staan de verslagen en presentaties van de meest recente bijeenkomsten.

Organisatie

Het MBO Ambassadeursnetwerk wordt gefaciliteerd door saMBO-ICT; Martijn Bijleveld treedt op als coördinator en aanpreekpunt.

Groepsomgeving

De MBO Ambassadeurs hebben in de groepsomgeving een eigen platform waar meer informatie staat (inloggen vereist).

Bijeenkomsten

 

Ambassadeursbijeenkomst SintLucas, 21-03-2019 21 maart, 2019- De MBO Ambassadeurs waren op donderdag 21 maart te gast bij SintLucas in Boxtel. Een bijzondere vakschool, waar ambacht en technologie hand in hand gaan. Die verbinding ambacht-technologie was dan ook een belangrijk thema van deze dag. Daarnaast stond het programma voor een groot deel in het teken van het nieuwe Technologiekompas. De dag werd...
Ambassadeursbijeenkomst ROC Mondriaan, 18-01-2019 18 januari, 2019- Het netwerk van MBO Ambassadeurs was op 18 januari bijeen in Den Haag, bij ROC Mondriaan, in de Haagse Tribune. Een mooie ruimte met inderdaad een heuse tribune, maar daarnaast ook veel ruimte om in groepjes te workshoppen. Het programma ging in de kern over de vraag: hoe kunnen we docenten ondersteunen om echt meerwaarde...
Ambassadeursbijeenkomst Rijn IJssel, 15-11-2018 15 november, 2018- Op donderdag 15 november waren de MBO Ambassadeurs te gast bij Rijn IJssel in Arnhem, in het mooie, moderne gebouw aan de Middachtensingel, waar wij een prachtige ruimte tot onze beschikking hadden. We hadden een flinke opkomst, mede dankzij een tiental gasten. Het veelbelovende programma, grotendeels in het teken van leren en ict, zal daar...
Ambassadeursbijeenkomst ROC Midden Nederland, 28-09-2018 28 september, 2018- Op vrijdag 28 september waren de MBO Ambassadeurs te gast bij ROC Midden Nederland, op de Campus in Amersfoort. Op deze locatie, op een steenworp afstand van NS Station Schothorst, vinden we een concentratie van 6 MBO Colleges. Wij waren deze dag te gast bij het Media, ICT & Design College. Wij werden welkom geheten...
Ambassadeursbijeenkomst Friesland College, 30-05-2018 30 mei, 2018- Op 30 mei j.l. was het MBO Ambassadeursnetwerk te gast bij het Friesland College in Leeuwarden. Een mooie locatie met een mooie workshop-ruimte. Het werd er bij tijd en wijle behoorlijk warm, niet alleen vanwege het mooie weer, maar zeker ook omdat er hard gewerkt werd! Overkoepelend thema voor deze dag was Bruggen Bouwen; het...
Ambassadeursbijeenkomst Mediacollege, 04-04-2018 4 april, 2018- Op 4 april 2018 waren we te gast bij het Mediacollege Amsterdam. Ambassadeur Peter van der Blom had een mooi programma samengesteld, waarbinnen het thema practoraten in het mbo een belangrijke plaats innam. De aftrap werd verzorgd door Babette van Ommen (Hoofd Stafdienst Onderwijs), waarna het vaste onderdeel “Even bijpraten” door Jan Bartling en Leo...
Ambassadeursbijeenkomst ROC Aventus, 18-01-2018 18 januari, 2018- Ondanks de heftige storm en code rood ontmoetten ruim 30 mbo ambassadeurs elkaar bij het gastvrije Aventus in Apeldoorn. De aftrap werd verzorgd door CvB lid Ellen Marks met een passend betoog rond “vinken of vonken”. Daarna zoals gebruikelijk het laatste nieuws vanuit Kennisnet en saMBO-ICT met aandacht voor Bruggen bouwen, de ICT monitor 2017,...
Ambassadeursbijeenkomst Koning Willem I College, 27-09-2017 27 september, 2017- Zie de bijlagen voor het programma en de presentaties.
Ambassadeursbijeenkomst MBO Utrecht, 01-06-2017 1 juni, 2017- Een goed gevuld programma, een mooie locatie, een prachtige dag en een grote opkomst… hoeveel ingrediënten heb je nodig voor een geslaagde bijeenkomst? O ja, de vier leerbedrijven van studenten die zorgden voor de catering natuurlijk! 😉 Een overvol programma maakte een strakke tijdbewaking noodzakelijk, maar iedereen liet zich gelukkig gedwee van de ene activiteit...
Ambassadeursbijeenkomst Cibap, 23-03- 2017 23 maart, 2017- Klokslag 10 uur verzorgde Dennis de Ruiter, hoofd dienst ICT en tevens ambassadeur van cibap de aftrap voor wat weer een mooie bijeenkomst zou worden. Daarna was het woord aan Leo Bakker en Jan Bartling, die de aanwezigen bevroegen op hun ideeën over een te starten leergang voor iCoaches. Die vraag bracht veel reacties los...