MBO Ambassadeurs

Het MBO Ambassadeursnetwerk bestaat uit sleutelpersonen op het gebied van onderwijsinnovatie & ict, die binnen dit netwerkwerk kennis en ervaringen met elkaar delen. De MBO Ambassadeurs vervullen binnen de eigen instelling een brugfunctie tussen het management en de onderwijspraktijk.

Bijeenkomsten

Het ambassadeursnetwerk komt 4 à 5 keer per jaar bij elkaar, waarbij een van de deelnemende instellingen als gastcollege optreedt. Het gastcollege bepaalt in overleg met saMBO-ICT het programma voor de bijeenkomst. Denk daarbij, naast het kijkje in de eigen keuken, aan overkoepelende thema’s als: onderwijslogistiek, (e-)didactiek, leermiddelenbeleid en Bruggen Bouwen. Ook Surf en Kennisnet zijn betrokken bij het netwerk en leveren regelmatig een inhoudelijke bijdrage aan het programma.

Onderaan deze pagina staan de verslagen en presentaties van de meest recente bijeenkomsten.

Organisatie

Het MBO Ambassadeursnetwerk wordt gefaciliteerd door saMBO-ICT; Martijn Bijleveld treedt op als coördinator en aanpreekpunt.

Groepsomgeving

De MBO Ambassadeurs hebben in de groepsomgeving een eigen platform waar meer informatie staat (inloggen vereist).

Bijeenkomsten

 

Ambassadeursbijeenkomst ROC Midden Nederland, 28-09-2018 28 september, 2018 - Op vrijdag 28 september waren de MBO Ambassadeurs te gast bij ROC Midden Nederland, op de Campus in Amersfoort. Op deze locatie, op een steenworp afstand van NS Station Schothorst, vinden we een concentratie van 6 MBO Colleges. Wij waren deze dag te gast bij het Media, ICT & Design College. Wij werden welkom geheten...
Ambassadeursbijeenkomst Friesland College, 30-05-2018 30 mei, 2018 - Op 30 mei j.l. was het MBO Ambassadeursnetwerk te gast bij het Friesland College in Leeuwarden. Een mooie locatie met een mooie workshop-ruimte. Het werd er bij tijd en wijle behoorlijk warm, niet alleen vanwege het mooie weer, maar zeker ook omdat er hard gewerkt werd! Overkoepelend thema voor deze dag was Bruggen Bouwen; het...
Ambassadeursbijeenkomst Mediacollege, 04-04-2018 4 april, 2018 - Op 4 april 2018 waren we te gast bij het Mediacollege Amsterdam. Ambassadeur Peter van der Blom had een mooi programma samengesteld, waarbinnen het thema practoraten in het mbo een belangrijke plaats innam. De aftrap werd verzorgd door Babette van Ommen (Hoofd Stafdienst Onderwijs), waarna het vaste onderdeel “Even bijpraten” door Jan Bartling en Leo...
Ambassadeursbijeenkomst ROC Aventus, 18-01-2018 18 januari, 2018 - Ondanks de heftige storm en code rood ontmoetten ruim 30 mbo ambassadeurs elkaar bij het gastvrije Aventus in Apeldoorn. De aftrap werd verzorgd door CvB lid Ellen Marks met een passend betoog rond “vinken of vonken”. Daarna zoals gebruikelijk het laatste nieuws vanuit Kennisnet en saMBO-ICT met aandacht voor Bruggen bouwen, de ICT monitor 2017,...
Ambassadeursbijeenkomst Koning Willem I College, 27-09-2017 27 september, 2017 - Zie de bijlagen voor het programma en de presentaties.
Ambassadeursbijeenkomst MBO Utrecht, 01-06-2017 1 juni, 2017 - Een goed gevuld programma, een mooie locatie, een prachtige dag en een grote opkomst… hoeveel ingrediënten heb je nodig voor een geslaagde bijeenkomst? O ja, de vier leerbedrijven van studenten die zorgden voor de catering natuurlijk! 😉 Een overvol programma maakte een strakke tijdbewaking noodzakelijk, maar iedereen liet zich gelukkig gedwee van de ene activiteit...
Ambassadeursbijeenkomst Cibap, 23-03- 2017 23 maart, 2017 - Klokslag 10 uur verzorgde Dennis de Ruiter, hoofd dienst ICT en tevens ambassadeur van cibap de aftrap voor wat weer een mooie bijeenkomst zou worden. Daarna was het woord aan Leo Bakker en Jan Bartling, die de aanwezigen bevroegen op hun ideeën over een te starten leergang voor iCoaches. Die vraag bracht veel reacties los...
Ambassadeursbijeenkomst Nova College, 17-01-2017 17 januari, 2017 - Op 17 januari 2017 waren de MBO Ambassadeurs te gast bij ROC Nova College in IJmuiden. Ondanks de grote stroomstoring in Amsterdam lukte het de meeste ambassadeurs om te komen en die moeite bleek niet tevergeefs. Annet Smith had met haar collega’s een geweldig mooi programma samengesteld. In de ochtend een rondgang door het gebouw,...
Ambassadeursbijeenkomst ROC Friese Poort, 22-09-2016 22 september, 2016 - Onze ambassadeursbijeenkomsten zijn doorgaans geslaagd, maar die bijeenkomst van gisteren was toch wel weer iets bijzonders! Deze dag, mede georganiseerd door twee studenten van ROC Friese Poort, kende wel een zeel afwisselend programma! Na een korte introductie van Remco Meijering, lid CvB van ROC Friese Poort en het vaste onderdeel “even bijpraten” vanuit Kennisnet en saMBO-ICT...
Ambassadeursbijeenkomst ROC A12, 31-05-2016 31 mei, 2016 - Dinsdag 31 mei 2016 waren we te gast bij ROC A12 in Velp met als gastheer Martijn Bijleveld en met een heel vol programma, met als thema: “Effectief leren met ICT”. We begonnen de dag uiteraard met nieuws vanuit Kennisnet en saMBO-ICT, waarbij Martine Kramer en Jan Bartling zich wonderwel aan de tijd hielden. Daarna was...