Framework IBP

Framework ibp in het mbo           
Verantwoordingsdocument informatiebeveiliging en privacy in het mbo (IBPDOC1)
Roadmap informatiebeveiligings- en privacybeleid voor de mbo sector (IBPDOC5) Aanpak ibp in het mbo
(Wikiwijs arrangement)
Model informatiebeveiligings- en privacybeleid voor de mbo sector (IBPDOC6)
Toetsingskaders informatiebeveiliging: ibp mbo, privacy, examinering, digitaal ondertekenen, uitwisseling scholen
Actuele stand van zaken ibp in het mbo: benchmarks, positionering, functies, risico’s in het mbo
Service documenten privacy: dataregisters, model verwerkersovereenkomst, certificeringsschema, rechten betrokkenen
Service documenten informatiebeveiliging: technische quick scan, APK, responsible Disclosure, verantwoord netwerkgebruik
Achtergrond informatie

 

Terug naar boven

 

Toetsingskaders informatiebeveiliging
Toetsingskader informatiebeveiliging (IBPDOC3)
Toetsingskader Privacy (IBPDOC7)
Toetsingskader Examinering (IBPDOC8)
Toetsingskader Digitaal Ondertekenen (IBPDOC9)
Toetsingskader Uitwisseling tussen scholen (IBPDOC10)
Handboek mbo audits (IBPDOC21)

 

Terug naar boven

 

Actuele stand van zaken ibp in het mbo
Benchmark ibp in het mbo (IBPDOC11)
Benchmark ibp in het mbo 2015 (IBPDOC11a)
Benchmark ibp in het mbo 2016 (IBPDOC11b)
Benchmark ibp in het mbo 2017 (IBPDOC11c)
Benchmark ibpe in het mbo 2018 (IBPDOC11d)
Positionering ibp (IBPDOC13)
Functiewaardering ibp (IBPDOC12)
Risico’s in het mbo (IBPDOC29)
Peer Review in het mbo (IBPDOC32)

 

Terug naar boven

 

Service documenten privacy
Format Dataregisters (IBPDOC20)
– Dataregister 1: Student (IBPDOC20-1)
– Dataregister 2: Student tijdelijk niet actief (IBPDOC20-2)
– Dataregister 3: Medewerker in loondienst (IBPDOC20-3)
– Dataregister 4: Medewerker niet in loondienst (IBPDOC20-4)
– Dataregister 5: Relaties (IBPDOC20-5)
Handleiding Privacy by Design (IBPDOC22)
Generiek model verwerkersovereenkomst 3.0 (IBPDOC18)
Certificeringsschema ROSA (IBPDOC19)
AVG Cyclus, BIV classificatie, DPIA (IBPDOC14)
Format privacy statement instellingen
Privacy reglement studenten
Privacy reglement medewerkers
Privacy voor studenten in het mbo, rechten betrokkenen (IBPDOC33)
Omgaan met medische dossiers van studenten en medewerkers

 

Terug naar boven

 

Service documenten informatiebeveiliging
Autorisatie architectuur (IBPDOC23)
Starterkit BCM (IBPDOC24)
Integriteitscode, eigen personeel (IBPDOC25)
Verantwoord netwerkgebruik (IBPDOC26)
Responsible Disclosure (IBPDOC27)
Technische Quick scan, APK (IBPDOC30)

 

Terug naar boven

 

Achtergrond informatie
Hoe? Zo!, Informatiebeveiligingsbeleid in het mbo
Hoe? Zo!, Privacy in het mbo

 

Terug naar boven