Informatiebeveiliging en privacy

Op donderdag 26 mei 2016 is de gebruikersgroep informatiebeveiliging en privacy in het mbo van start gegaan. Het hieraan verbonden netwerk richt zich op de contactpersonen ibp in de mbo instellingen (ibp managers/medewerkers, security officers, privacy officers, fg’s) met als doel kennisontwikkeling en kennisdeling. Als mbo sector werken we hard aan de verbetering van ibp in de sector en het transparant maken van de ontwikkelingen daarin die we als instellingen doormaken. Samenwerking is daarbij cruciaal en het netwerk van de gebruikersgroep is daar een belangrijk instrument voor.

De bijeenkomsten zullen komend schooljaar zijn op donderdagmiddag van 14.00 – 19.30 uur en wel op 13 oktober, 8 december, 16 maart en 18 mei. Ook hiervoor kun je je aanmelden als je dat nog niet gedaan hebt. Je krijgt dan ook toegang tot de werkomgeving van de gebruikersgroep en tot alle Word-producten van het framework ibp in het mbo, hetgeen je zeer behulpzaam kan zijn bij het implementeren van ibp in jouw instelling. Aanmelden bij Leo Bakker, Kennisnet.

Framework

Beschikbare producten als PDF bestand:

Alle PDF's in één ZIP bestand (25 MB)

Bovenstaande documenten zijn ook als Word bestand te downloaden vanuit de gebruikersgroep ibp in de groepsomgeving en daarmee beschikbaar voor alle bij saMBO-ICT aangesloten instellingen.