Informatiebeveiliging en privacy

Informatiebeveiliging en privacy heeft de afgelopen twee jaar binnen het mbo veel aandacht gekregen. Er zijn grote stappen gemaakt om de beveiliging en het respecteren van de privacy in de instellingen te verbeteren en om dit ook in stappen steeds te blijven doen. Er is veel scholing geweest, er is intussen een echte Benchmark ibp in het mbo en er wordt heel veel samengewerkt om allerlei tools, overeenkomsten en aanpakken samen verder te ontwikkelen en te implementeren.

Het netwerk ibp in het mbo is zeer actief en komt elke jaar vier keer bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en om kennis op te doen en ontwikkelingen te bespreken.

Het netwerk wordt aangestuurd vanuit een regiegroep die voor het mbo de belangen rond ibp behartigt, de agenda voor de mbo sector zet en de bijeenkomsten organiseert. Zes instellingen dragen de regiegroep, aangevuld met iemand vanuit saMBO-ICT, Kennisnet en SURF.

De bijeenkomsten van het netwerk zullen dit schooljaar zijn op donderdagmiddag van 14.00 - 19.30 uur en wel op 11 oktober, 13 december, 14 maart en 16 mei. Ook hiervoor kun je je aanmelden als je dat nog niet gedaan hebt. Je krijgt dan ook toegang tot de werkomgeving van het netwerk en tot alle Word-producten van het framework ibp in het mbo, hetgeen je zeer behulpzaam kan zijn bij het implementeren van ibp in jouw instelling. Aanmelden bij Leo Bakker, Kennisnet.

Framework

Voor beschikbare producten zie de bijlagen onderaan deze pagina.

Verder lezen
Kijk voor meer informatie over ibp ook bij de volgende links:

Bijlagen