Informatiebeveiliging en privacy

Agenda
  • 18 april 2019
    Samenhang dataregisters, DPIA’s, Privacy by Design en Verwerkersovereenkomsten
  • 9 en 23 mei 2019
    Masterclass Peer review
  • 16 mei 2019
    Netwerkbijeenkomst IBP
Snel naar
Contact

Informatiebeveiliging en privacy heeft de afgelopen twee jaar binnen het mbo veel aandacht gekregen. Er zijn grote stappen gemaakt om de beveiliging en het respecteren van de privacy in de instellingen te verbeteren en om dit ook in stappen steeds te blijven doen. Er is veel scholing geweest, er is intussen een echte Benchmark ibp in het mbo en er wordt heel veel samengewerkt om allerlei tools, overeenkomsten en aanpakken samen verder te ontwikkelen en te implementeren.

Het netwerk ibp in het mbo is zeer actief en komt elke jaar vier keer bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en om kennis op te doen en ontwikkelingen te bespreken.

Het netwerk wordt aangestuurd vanuit een regiegroep die voor het mbo de belangen rond ibp behartigt, de agenda voor de mbo sector zet en de bijeenkomsten organiseert. Zes instellingen dragen de regiegroep, aangevuld met iemand vanuit saMBO-ICT, Kennisnet en SURF.

De bijeenkomsten van het netwerk zullen dit schooljaar zijn op donderdagmiddag van 14.00 - 19.30 uur en wel op 11 oktober, 13 december, 14 maart en 16 mei. Ook hiervoor kun je je aanmelden als je dat nog niet gedaan hebt. Je krijgt dan ook toegang tot de werkomgeving van het netwerk hetgeen je zeer behulpzaam kan zijn bij het implementeren van ibp in jouw instelling. Aanmelden bij Leo Bakker, Kennisnet.

Verslagen van de Netwerkbijeenkomsten IBP

 

Nieuwsbrief 74 is uit! 16 mei, 2019- Nieuwsbrief 74 is uitgekomen, met daarin weer tal van onderwerpen: 40e conferentie, Gebruikersdag 17 juni, MBO Ambassadeurs naar Drenthe, Kennisdeling Office 365, BI-dag 27 mei – reminder, Netwerk Onderwijslogistiek 6 juni, Informatiesessie ECK iD op 11 juni, Marktconsultatie leermiddelen, Grip op leermiddelen en schoolkosten, Coöperatie mbo voorzieningen, Afhandeling aanmelden Voorziening vroegtijdig aanmelden RIO mbo en...
Nieuwsbrief 73 is uit! 4 april, 2019- Nieuwsbrief nummer 73 is uitgekomen, met daarin weer tal van onderwerpen:  Inleiding, 40e conferentie, Gebruikersdag 15 april, CvI Conferentie – presentaties, Ambassadeursnetwerk, Netwerk Informatiemanagement, Kennisdeling Office 365, BI-dag 27 mei Netwerk Onderwijslogistiek 25 april​ Bijeenkomst onderwijsadviesdiensten Marktconsultatie leermiddelen Catalogus Koppelpunt Coöperatie mbo voorzieningen Afhandeling aanmelden RIO mbo en vavo IBP in het mbo Programma Bruggen Bouwen Community of...
IBP netwerkbijeenkomst 13 december 2018 13 december, 2018- Op 13 december 2018 kwam het netwerk ibp in het mbo voor de tweede keer dit schooljaar bijeen in het Beatrixgebouw in Utrecht. Tijdens deze goed bezochte netwerkbijeenkomst stonden de opbrengst van de Peer Reviews en de presentatie van de Benchmark ibp in het mbo 2018 centraal, zie de agenda: 14.00 uur: opening en welkom,...
IBP netwerkbijeenkomst 11 oktober 2018 11 oktober, 2018- Op donderdag 11 oktober j.l is de eerste netwerkbijeenkomst van het nieuwe schooljaar 2018 – 2019 alweer gehouden. de opkomst was hoog: 50 deelnemers. Er was een rijk palet aan onderwerpen in het programma. Verslagen van de werkgroepen. Verwerkersovereenkomsten, er zijn er intussen een heel aantal afgesloten, er zitten er nog een stuk of 8...