Informatiebeveiliging en privacy

Agenda
  • 3 oktober 2019
    Netwerkbijeenkomst IBP
  • 9 oktober 2019
    IBP congres Kennisnet
  • 12 december 2019
    Netwerkbijeenkomst IBP
Snel naar
Contact

Informatiebeveiliging en privacy heeft de afgelopen twee jaar binnen het mbo veel aandacht gekregen. Er zijn grote stappen gemaakt om de beveiliging en het respecteren van de privacy in de instellingen te verbeteren en om dit ook in stappen steeds te blijven doen. Er is veel scholing geweest, er is intussen een echte Benchmark ibp in het mbo en er wordt heel veel samengewerkt om allerlei tools, overeenkomsten en aanpakken samen verder te ontwikkelen en te implementeren.

Het netwerk ibp in het mbo is zeer actief en komt elke jaar vier keer bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en om kennis op te doen en ontwikkelingen te bespreken.

Het netwerk wordt aangestuurd vanuit een regiegroep die voor het mbo de belangen rond ibp behartigt, de agenda voor de mbo sector zet en de bijeenkomsten organiseert. Zes instellingen dragen de regiegroep, aangevuld met iemand vanuit saMBO-ICT, Kennisnet en SURF.

De bijeenkomsten van het netwerk vinden plaats op donderdagmiddag/avond van 14.00 - 19.30 uur. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn gepland op 3 oktober en 12 december 2019.

Interesse in deelname aan dit netwerk, of heb je een andere vraag? Neem dan contact op Leo Bakker, Kennisnet.

Verslagen van de Netwerkbijeenkomsten IBP

 

Nieuwsbrief 76 is uit! 5 september, 2019 - Nieuwsbrief 76 is uit met daarin weer tal van onderwerpen: Inleiding, ​ 40e conferentie, Gebruikersdag 7 oktober, MBO ambassadeurs, Kennisdeling O365, Netwerk IBP, Netwerk Informatiemanagers, Strategische agenda​, VCA en VVA, Afhandelen Aanmelden, RIO, BCLD, ICT Monitor, Route 21, Bruggen Bouwen, Bijeenkomst gebruikersgroep ECK , Implementatie ECK-iD instellingen, Ondersteuning ECK-iD, Oprichting Afas gebruikersgroep?, Vragen van en aan...
IBP netwerkbijeenkomst 16 mei 2019 16 mei, 2019 - Op 16 mei 2019 was er weer een druk bezochte bijeenkomst van het netwerk ibp in het mbo. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: Welkom, mededelingen van de voorzitter – Wim Arendse Terugkoppeling vanuit de werkgroepen Verwerkersovereenkomsten Update toetsingskaders Dataregisters Datalek, twee praktijkcases – Niels Dutij Office 365, security en compliance tools – Harold...
IBP netwerkbijeenkomst 13 december 2018 13 december, 2018 - Op 13 december 2018 kwam het netwerk ibp in het mbo voor de tweede keer dit schooljaar bijeen in het Beatrixgebouw in Utrecht. Tijdens deze goed bezochte netwerkbijeenkomst stonden de opbrengst van de Peer Reviews en de presentatie van de Benchmark ibp in het mbo 2018 centraal, zie de agenda: 14.00 uur: opening en welkom,...
IBP netwerkbijeenkomst 11 oktober 2018 11 oktober, 2018 - Op donderdag 11 oktober j.l is de eerste netwerkbijeenkomst van het nieuwe schooljaar 2018 – 2019 alweer gehouden. de opkomst was hoog: 50 deelnemers. Er was een rijk palet aan onderwerpen in het programma. Verslagen van de werkgroepen. Verwerkersovereenkomsten, er zijn er intussen een heel aantal afgesloten, er zitten er nog een stuk of 8...