Veel gestelde vragen over Leermiddelenbeleid en Schoolkosten

Inleiding:

De hier opgenomen vragen en antwoorden zijn antwoorden van /door het netwerk op gestelde vragen. Het betreft interpretaties van wet- en regelgeving, bedoeld om de gevoerde discussies weer te geven. De antwoorden zijn niet getoetst bij de inspectie, noch bij OCW of MBO Raad en hebben derhalve geen formele status.

let op: veel vragen horen bij meerdere categorieën, dus worden meerdere keren weergegeven.

Werkkleding en Schoeisel

De student moet voorafgaand op de inschrijving geïnformeerd worden over de mogelijkheid tot bruikleen van de middelen die nodig zijn om de opleiding te kunnen volgen en zich voor te bereiden op de lessen en toetsen. De bruikleen is te allen tijde vrijwillig. Indien de student afziet van bruikleen moeten de benodigde uitrusting op school (of stage) beschikbaar zijn vanuit de basisinventaris.

De student kan niet worden verplicht middelen mee te nemen naar de lessen.

Je mag vanuit de aanbestedingswetgeving een student niet verplichten om de voor de opleiding benodigde kleding op een door de instelling bepaald adres aan te schaffen (ookal zijn dat meerdere adressen).

De instelling mag niet verlangen dat de student (veiligheids-) kleding aanschaft met het logo van de instelling daarop aangebracht. Hierbij geldt wel de kanttekening dat sommige functioneel onderscheidende werkkleding zoals een uniform zonder logo wel voorgeschreven mag worden. De instelling kan niet voorschrijven dat de student de (veiligheids) kleding bij één specifieke leverancier aanschaft, ook leen- of 2e hands moet zijn toegestaan. Student mag gevraagd worden over (veiligheids-) kleding te beschikken.

Als oplossingrichting is aangedragen:

  • Hanteer alleen (veiligheids-) eisen en kleur;
  • stel gratis losse logo’s ter beschikking (speldje of opnaaien/strijken);
  • zorg voor vrije keuze van leverancier;
  • je mag wel leveranciers adviseren waarbij e.e.a. gekocht kan worden;
  • Je zou zelfs ook een leverancier kunnen voorstellen waar de student inclusief logo zou kunnen bestellen (dan hoeft hij niet te naaien)

Load More