MORA

 

Contactpersoon:
Frans van Neerbos (saMBO-ICT)

Voor meer informatie
info@sambo-ict.nl 

MORA: middelbaar beroepsonderwijs referentie architectuur

klik hier voor MORA 2.0

Bijdrage MORA

klik hier om te zien waar MORA aan bijdraagt

klik hier om te zien waarbij je MORA kunt inzetten

 

Waarom MORA?

De snel veranderende arbeidsmarkt en samenleving vragen om vernieuwing en verandering, ook binnen de mbo-sector. Samenwerking tussen scholen is daarvoor noodzakelijk; een school kan deze veranderingen niet alleen waarmaken. De referentiearchitectuur voor het mbo, de MORA, biedt een gemeenschappelijke structuur en taal om deze samenwerking mogelijk te maken. Ook biedt de MORA een basis om je eigen architectuur mee in te richten, zodat je als school optimaal blijft aansluiten op andere scholen.

Wat is MORA?

In de MORA hebben we beschreven hoe een mbo-school werkt. Welke processen lopen er allemaal binnen een school? Welke informatie gaat er van persoon naar persoon en welke functionaliteiten heb je nodig om dit allemaal te ondersteunen? De MORA schrijft niet voor hoe je dit allemaal organiseert, want dat verschilt van school tot school. In dit boekje laten we zien hoe je MORA kunt gebruiken op jouw school.

Welke voordelen heeft MORA?

Er zitten veel voordelen aan het gebruik van een architectuur binnen je organisatie. Als je goed snapt hoe iets in elkaar zit, is het gemakkelijker om verbeteringen door te voeren. Je kunt verantwoordelijkheden goed afbakenen en je staat sterker naar leveranciers. Deze algemene voordelen staan hier beschreven.

Waarbij kan ik MORA inzetten?

De grote vraag is echter hoe en wanneer je deze voordelen kunt benutten. Om dat duidelijk te maken hebben we een aantal actuele onderwerpen uitgelicht die nu bij veel scholen spelen. Van het op orde krijgen van je applicatielandschap tot het verbeteren van de student journey. Per onderwerp laten we zien hoe je de voordelen van het gebruik van de MORA kunt benutten en geven we de globale stappen aan die je daarbij kunt doorlopen. Het doel is om je op weg te helpen en de krachten tussen scholen te bundelen om van elkaar te leren. De stappen bieden haakjes om ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Sommige uitgelichte onderwerpen dragen indirect bij aan het verbeteren van je organisatie. Bijvoorbeeld het werken onder architectuur of het beleggen van proceseigenaarschap. Deze onderwerpen zijn apart genoemd.

Bijeenkomsten om samen te werken

Komende tijd organiseren we voor elk onderwerp een bijeenkomst waarin we het stappenplan bespreken. Wie heeft welke stap al gezet en kan daar iets over vertellen of delen? Welke stappen kun je samen zetten?

Daarnaast hebben we per onderwerp een apart kanaal in de Teams-omgeving van MORA ingericht. Hier kun je vragen stellen en informatie delen.

(Wil je teruglezen hoe Triple-A de processen beschreef, klik hier voor de oude pagina.)

Bijeenkomsten in vergadercentrum Domstad, Utrecht

De bijeenkomsten vinden de tweede week van elke maand plaats, de dag schuift elke keer op.

Dit jaar staat donderdag 11 november en vrijdag 10 december gepland van 13:00 tot 17:00 bij vergadercentrum Domstad naast het Utrecht Centraal Station.

De volgorde van de onderwerpen wordt bepaald aan de hand van de input over urgentie en behoefte tot samenwerking op de saMBO-ICT conferentie.