Leergang Onderwijs- en examenlogistiek


Cursusdagen

maandag 16 maart '20
dinsdag 31 maart '20
woensdag 8 april '20
donderdag 16 april '20
vrijdag 15 mei '20

Cursuslocatie

Cursusdag 1 t/m 4 vindt plaats bij vergadercentrum Domstad te Utrecht. De afsluitende dag is bij de School voor de Toekomst van het Koning Willem 1 College te den Bosch.

Kosten

De kosten bedragen 2500 euro voor de eerste deelnemer van een instelling. Indien van dezelfde instelling meer dan één deelnemer meedoet, wordt voor de tweede en volgenden 2250 euro per persoon in rekening gebracht.

Meer informatie

Hilda Boezeman

->aanmelden kan tot 15 februari 2020 via dit formulier

In de leergang Onderwijslogistiek staat het inzicht krijgen in en grip krijgen op onderwijs- en examenlogistiek in de eigen onderwijsorganisatie centraal.

Vergeleken met de eerste edities van de leergang wordt hier nu ook examenlogistiek expliciet genoemd. Onderwijs- en examenlogistiek hebben veel overeenkomsten en beïnvloeden elkaar in belangrijke mate. Door beide aandachtsgebieden geïntegreerd te benaderen krijg je de sleutel tot echte verbeteringen op dit logistieke vlak.

Deelnemers zijn na afloop van de leergang:

  • bruggenbouwers tussen de onderwijsteams en ondersteunende afdelingen;
  • beter in staat om onderwijsontwikkeltrajecten te ondersteunen;
  • door een beter inzicht in de complexe wereld van de onderwijs- en examenlogistiek beter in staat hun eigen werk te doen .

In de leergang wordt steeds uitgegaan van de eigen onderwijsorganisatie. Centraal staat het werken aan een concreet plan om zowel de onderwijs- als examenlogistiek te verbeteren.

Groepsgrootte

De groepsgrootte in de leergang is 12 - 16 deelnemers. In onze ervaring de ideale grootte voor kennisoverdracht en het uitwisselen van elkaars ervaringen. Naast kennisoverdracht zijn deelnemers actief bezig zijn met opdrachten zowel tijdens de cursusdagen als op de eigen werkplek met collega's.

Cursusleiders

De leergang wordt uitgevoerd door Gert Idema, expert en consultant onderwijs- en examenlogistiek. Op dag 2 en 3 zijn er gastsprekers, Crispijn Jansen van Lean Consultancy Group en Merlijn Ballieux van de Veranderbrigade.

Aanpak

Tussen de cursusdagen is er minimaal 1 keer telefonisch contact met de deelnemers over de voortgang van de opdrachten. Deelnemers kunnen tussentijds ook altijd contact opnemen voor advies bij de opdrachten.

Na de 4e dag is er een werkbezoek door Gert Idema op locatie van de deelnemende onderwijsinstelling. Dit werkbezoek is inclusief een korte workshop voor collega’s deelnemers.

Meedoen?

Optimaal effect van de leergang krijg je als er per onderwijsorganisatie minimaal 2 personen deelnemen, zowel vanuit een onderwijsteam als vanuit een ondersteunend team.

Na inschrijving wordt voor elke deelnemende instelling een intake ingepland. Deze intake is een belangrijk onderdeel van de leergang. Het brengt de school- en werksituatie van de deelnemers in beeld, waar tijdens de leergang steeds op kan worden ingegaan. Voor elk intakegesprek is 1 uur gereserveerd, inclusief verslaglegging.

Let op: de leergang kan alleen doorgaan indien er voldoende (tenminste 12) aanmeldingen zijn. 

Programma

Dag 1, 16 maart 2020

9.00 – 9.30 Ontvangst
9.30 – 10.00 Welkom, mededelingen en toelichting leergang
10.00 – 10.45 Kennismaking Onderwijs- en examenlogistiek: Wat betekent dat voor jou en jouw organisatie?
10.45 – 11.00 Pauze
11.00 – 12.15 Onderwijslogistiek model, meer grip op onderwijslogistiek.
12.15 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.45 Kennis maken met het referentiemodel onderwijslogistiek in het mbo.
14.45 – 15.00 Pauze
15.00 – 16.00 Onderwijs in complexe organisaties. Aan de slag met het maken van een plan van aanpak voor je eigen organisatie.
16.00 – 16.30 Afsluiting & oogst

Dag 2, 31 maart 2020

9.00 – 9.30 Ontvangst
9.30 – 10.00 Opening en terugblik, Gert Idema
10.00 – 10.45 Lean en operational excellence
Deelnemers worden bijgepraat over de uitgangspunten van Lean.
(Crispijn Jansen (of collega), Lean Consultancy Group)
10.45 – 11.00 Pauze
11.00 – 12.15 In gesprek met de deelnemers worden de mogelijkheden geschetst voor de dagelijkse onderwijspraktijk.
(Crispijn Jansen (of collega), Lean Consultancy Group, Gert Idema)
12.15 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.45 Met de deelnemers worden de mogelijkheden van Lean in kaart gebracht voor de praktijkopdracht: plan van aanpak onderwijslogistiek.
(Gert Idema)
14.45 – 15.00 Pauze
15.00 – 16.00 Uitwerken van mogelijkheden Lean voor eigen plan van aanpak. (Gert Idema)
16.00 – 16.30 Afsluiting & oogst

Dag 3, 8 april 2020

9.00 – 9.30 Ontvangst
9.30 – 10.00 Opening en terugblik, Gert Idema
10.00 – 10.45 De aanpak: “Verdraaide organisaties” en verandermanagement

Deelnemers worden bijgepraat over de uitgangspunten van “Verdraaide organisatie”.
(Merlijn Ballieux (of collega), Veranderbrigade.)

10.45 – 11.00 Pauze
11.00 – 12.15 In gesprek met de deelnemers worden de mogelijkheden geschetst voor de dagelijkse onderwijspraktijk.
(Merlijn Ballieux, Veranderbrigade, en Gert Idema)
12.15 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.45 Met de deelnemers worden de mogelijkheden van “Verdraaide organisaties” in kaart gebracht voor de praktijkopdracht: plan van aanpak onderwijslogistiek.
(Gert Idema)
14.45 – 15.00 Pauze
15.00 – 16.00 Uitwerken van mogelijkheden “Verdraaide organisaties” voor eigen plan van aanpak.
(Gert Idema)
16.00 – 16.30 Afsluiting & oogst

Dag 4, 16 april 2020

9.00 – 9.30 Ontvangst
9.30 – 10.00 Opening en terugblik, Gert Idema
10.00 – 10.45 Data. Wat kun je met data uit je eigen planning- en roostersystemen.
Deelnemers hebben een voorbereidende opdracht uitgevoerd om data te verzamelen uit o.a. de eigen plannings- en roostersystemen.
10.45 – 11.00 Pauze
11.00 – 12.15 In gesprek met de deelnemers wordt aan de hand van de eigen data verkend welke mogelijkheden  deze bieden om de organisatie te verbeteren.
12.15 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.45 Hersengymnastiek met het Referentiemodel onderwijslogistiek in het MBO
14.45 – 15.00 Pauze
15.00 – 16.00 Brainstorm op welke wijze dit plan van aanpak in de eigen organisatie en op de afsluitende bijeenkomst gepresenteerd zal worden.
16.00 – 16.30 Afsluiting & oogst

Tussen 16 april en 15 mei worden werkbezoeken ingepland:

2-4 uur Werkbezoek door Gert Idema op locatie onderwijsinstelling, eventueel gecombineerd met korte workshop voor collega’s deelnemers.

Dag 5, 15 mei 2020 

9.00 – 9.30 Ontvangst. Deze dag is bij de School voor de Toekomst van het Koning Willem 1 College te den Bosch
9.30 – 10.00 Opening en terugblik, Gert Idema
10.00 – 12.30 Presentaties deelnemers.
12.30 – 13.15 Lunch
13.15 – 15.00 Het KW1C heeft de afgelopen 2 jaar een grote onderwijs- en examenlogistieke ontwikkeling doorgemaakt, variërend van implementatie van Xedule, een nieuw bureau onderwijs- en examenlogistiek tot aan een uitgebreid professionaliseringstraject. Collega’s van het Koning Willem 1 College delen hun ervaringen en gaan het gesprek aan.
15.00 – 16.00 Feestelijke uitreiking certificaten