MBO-CSC Overleg

De gebruikersgroep SURF heeft plaatsgemaakt voor een overleg van instellingen die deelnemen in de coöperatie SURF, het MBO-CSC Overleg. CSC staat voor een Coördinerend SURF Contactpersoon. De CSC-er faciliteert dat SURF op de verschillende aspecten van haar dienstverlening met de juiste functionarissen kan schakelen en zorgt voor onderlinge communicatie en afstemming tussen vertegenwoordigers van de eigen instelling die betrokken zijn bij SURF.

Het MBO-CSC Overleg is tactisch van aard en wordt gesproken over SURF relevante thema’s.

SURFmarket

surfmarketVanaf 1 januari 2015 kunnen mbo-instellingen bij SURFmarket terecht voor het afnemen van softwarelicenties. Mbo-instellingen kunnen zich vanaf nu aanmelden bij SURFmarket.

  • Klik hier voor meer informatie over SURFmarket.
  • Klik hier voor een overzicht van veelgestelde vragen met betrekking tot SURFmarket.

Activiteiten

Het MBO-CSC Overleg staat gepland op:

  • 25 september 2018
  • 29 november 2018

De bijeenkomst start om 14.00 uur en eindigt om 17.00 uur.

Organisatie

Voorzitter van het overleg is de heer Hans Doffegnies van het Summa College en vicevoorzitter is de heer René van den Berg van ROC van Amsterdam. De gebruikersgroep wordt gefaciliteerd door saMBO-ICT. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@sambo-ict.nl.

SURF gerelateerde berichten

Instellingen aansluiten bij SURF 14 oktober, 2014- Vlak voor de zomer hebben de Algemene Leden Vergadering van de MBO Raad en de Raad van Afgevaardigden van SURF besloten om op strategisch niveau te gaan samenwerken opdat onder andere de dienstverlening voor licenties van software en clouddiensten ook voor MBO-instellingen beschikbaar komt. Deze specifieke dienstverlening wordt verzorgd door SURFmarket. SURFmarket heeft een project...
MBO komt niet met lege handen naar SURF 5 oktober, 2014- In het septembernummer van SURF Magazine verscheen de volgende gastcolumn van Ben Geerdink (voorzitter van saMBO-ICT en collegevoorzitter van ROC Rijn IJssel) over de aansluiting van het mbo op SURF.
SURFnet en Kennisnet: samen voor het mbo 14 april, 2014- Het middelbaar beroepsonderwijs bereidt studenten voor op de beroepspraktijk of een vervolgopleiding. De ambitie is om kwalitatief goed beroepsonderwijs te verzorgen dat aansluit bij de talenten en vaardigheden van de studenten. Deze ambitie kan niet worden waargemaakt zonder een goede inzet van ict. Daarom werken de mbo-scholen op het gebied van ict en informatievoorziening nauw...
Presentatie over SURFnet7-netwerk voor saMBO-ICT gebruikersgroep SURFnet 1 juni, 2013- Op 30 mei 2013 heeft SURFnet tijdens een bijeenkomst van de gebruikersgroep een presentatie gegeven over SURFnet7, de nieuwe generatie van het landelijke netwerk voor onderwijs en onderzoek.Met deze nieuwe generatie netwerkapparatuur kan SURFnet efficiënter bestaande verbindingen met hogere bandbreedtes tot 100 Gbit/s gaan leveren en ook nieuwe soorten verbindingen gaan leveren (MSP, E-LAN). In...