MBO-CSC Overleg

Voorzitter: Hans Doffegnies (Summa College)

Vicevoorzitter: René van den Berg (ROC van Amsterdam)

Contactpersoon SURF: Remco Rutten

Meer informatie: info@sambo-ict.nl

 

Agenda

(De data voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet bekend.)

 

Relevante links

SURF.nl

Blijf op de hoogte...

Iedere mbo-instelling die lid is van de SURF coöperatie kan ook deelnemen aan het MBO-CSC Overleg. CSC staat voor een Coördinerend SURF Contactpersoon. Deze contactpersoon stroomlijnt en coördineert de informatie en communicatie tussen een instelling en SURF. Lees hier meer over de CSC en het MBO-CSC Overleg.

Het MBO-CSC Overleg is tactisch van aard. Hierin worden zaken besproken als welke ontwikkelingen in de MBO sector relevant zijn voor SURF. Ook het voorbereiden van adviezen voor overleg en besluitvorming in de bestuurlijke gremia is onderdeel van het MBO-CSC-overleg.

De voorzitters van het MBO-CSC-overleg voeren samen met de voorzitters van de andere 4 sectoren (universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen en UMC’s) een overkoepelend overleg en stemmen zaken af die alle sectoren aangaan met de Directieraad van SURF.

Activiteiten

Het MBO-CSC Overleg vindt vier keer per jaar op een vrijdagmiddag plaats van 14.00 tot 17.00 uur. De uitnodiging voor dit overleg wordt door het secretariaat van saMBO-ICT naar de CSC van de MBO-instelling gestuurd. Een overzicht van bij SURF aangesloten mbo-instellingen met hun CSC staat op https://www.surf.nl/cooperatie-surf/overzicht-leden-van-surf.

 

 

SURF gerelateerde berichten

Nieuwsbrief 74 is uit! 16 mei, 2019 - Nieuwsbrief 74 is uitgekomen, met daarin weer tal van onderwerpen: 40e conferentie, Gebruikersdag 17 juni, MBO Ambassadeurs naar Drenthe, Kennisdeling Office 365, BI-dag 27 mei – reminder, Netwerk Onderwijslogistiek 6 juni, Informatiesessie ECK iD op 11 juni, Marktconsultatie leermiddelen, Grip op leermiddelen en schoolkosten, Coöperatie mbo voorzieningen, Afhandeling aanmelden Voorziening vroegtijdig aanmelden RIO mbo en...
Nieuwsbrief 72 is uit! 21 februari, 2019 - Nieuwsbrief nummer 72 is uitgekomen, met daarin weer tal van onderwerpen:  Inleiding, 39e conferentie, Ambassadeursnetwerk, Kennisdeling Office 365, Netwerk Informatiemanagement 
Nieuwsbrief 71 is uit! 10 januari, 2019 - Nieuwsbrief nummer 71 is uitgekomen, met daarin weer tal van onderwerpen:  Inleiding, 39e conferentie, saMBO-ICT Gebruikersdagen 2019, Ambassadeursnetwerk, Kennisdeling Office 365, saMBO-ICT en Kennisnet bij de CvI conferentie 2019, 
Presentaties IAA-dag (7 december 2018) beschikbaar 9 januari, 2019 - De afkorting IAA staat voor Identificatie Authenticatie en Autorisatie, onderwerpen waar veel mee aan de hand is. Zowel aan de formeel, wettelijke kant als aan de manier waarop we daar als instellingen mee omgaan. Op 7 december jl. hebben SURF, saMBO-ICT en Kennisnet een goed bezochte dag georganiseerd rondom dit thema. Daarbij was er enerzijds...
Lees nu de strategische agenda digitalisering mbo 2018-2022 15 november, 2018 - Strategische agenda digitalisering mbo 2018-2022 Waarom een strategische agenda digitalisering mbo? Het bestuursakkoord tussen OCW – MBO-Raad 2018-2022 heeft als titel: Trots, vertrouwen en lef. Het is daarmee uitdagend en vol ambitie. Maar ook laat het zien dat we als sector de kracht hebben om het waar te maken. Zonder digitalisering gaat dat niet. De...
Nieuwsbrief nummer 69 is uit 18 oktober, 2018 - Nieuwsbrief nummer 69 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 39ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersbijeenkomst SBB 12 nov, MBO Ambassadeurs, KDO365, 
Nieuwsbrief nummer 67 is uit 28 juni, 2018 - Nieuwsbrief nummer 67 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 38ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdagen, IBP in het mbo, Onderwijslogistiek, Masterclass Onderwijslogistiek, Leergang Onderwijslogistiek, Keuzevrijheid en ECK?, Programma Start schooljaar
Nieuwsbrief nummer 65 is uit 5 april, 2018 - Nieuwsbrief nummer 65 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 38ste saMBO-ICT Conferentie, Gebruikersdag 9 april 2018, Ambassadeursnetwerk mbo, Kennisdelingsbijeenkomst Office 365, Gebruikersbijeenkomst SBB,Netwerk informatiemanagers,
Nieuwsbrief nummer 64 is uit 22 februari, 2018 - Nieuwsbrief nummer 64 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 37ste saMBO-ICT Conferentie, Conferentie CvI Kultuer & Mienskip, Ambassadeursnetwerk mbo, Kennisdelingsbijeenkomst Office 365, Gebruikersbijeenkomsten SBB, Netwerk informatiemanagement, Netwerk informatiebeveiliging en privacy, Leermiddelen Analyse Tool (LAT),
Nieuwsbrief nummer 63 is uit 11 januari, 2018 - Nieuwsbrief nummer 63 is uitgekomen, met daarin de volgende onderwerpen: Inleiding, 37e saMBO-ICT Conferentie, saMBO-ICT gebruikersdagen, Ambassadeursnetwerk mbo, Kennisdeling Office 365, Netwerk informatiemanagement, Netwerkbijeenkomst ibp, Gebruikersgroep ECK, ECK Kickstarter college, Nieuws van MBOpack, Onderwijslogistiek, Masterclass Onderwijslogistiek, Centraal aanmelden, Vroegtijdige aanmelding, Onderzoek KPMG leermiddelen, Strategisch traject, Delen van e-mailadressen, Vacature beleidsadviseur, Nieuws vanuit SURF, Vragen van en aan...